STAVANGER (Nettavisen:) I 2014 begynte Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, å måle temperaturen blant 600 bedrifter i Sør-Norge - tre ganger i året. Siden den gang har den norske økonomien vært gjennom store oppturer og bratte nedturer.

Aldri har Knudsen sett at så mange bedrifter vil hente nye ansatte som nå. Normalt er konkurranse om tilgjengelige hoder og hender gode nyheter for norsk økonomi.

Men i en situasjon med den laveste arbeidsledigheten på 15 år, er sjeføkonomen bekymret.

– Det er grenser for hvor mye lavere arbeidsledigheten egentlig kan bli, sier Knudsen.

Se høydepunktene fra Konjunkturbarometeret i faktaboks lenger nede i saken.

Fire løsninger

Hvor skal bedriftene hente nye ansatte og vokse ytterligere? Knudsen skisserer fire løsninger:

1) De henter flere ansatte gjennom økt arbeidsinnvandring eller økt arbeidsdeltakelse i Norge.

2) Bedriftene får mer ut av dagens arbeidskraft og blir mer effektive.

3) De henter arbeidskraft fra konkurrerende bedrifter eller andre selskaper i utlandet.

4) De må senke egne forventninger.

Dersom mange bedrifter velger alternativ tre, frykter sjeføkonomen galopperende lønninger som bidrar til høyere trykk i økonomien, enda høyere priser og at Norges Bank hever rentene mer enn varslet.

– Min oppfordring er at bedriftene ikke skal rappe fra konkurrentene. Vi må jobbe på tilgangen på ansatte på andre måter. En del ting tyder på at flere kan hente arbeidskraft fra utlandet fremover. Tidligere har bedrifter innen bygg- og anlegg, servicenæringen og industrien hentet mye utenlandsk arbeidskraft. Nå er tiden å få dem tilbake på, sier Knudsen.

– Mange bytter jobb og får høyere lønn om dagen. Hvorfor er ikke det bra?

– For min og din del er det alltid hyggelig med høyere lønn. Men hvor langt skal bedriftene strekke seg? Norge mister konkurransekraften over tid dersom lønnsnivået blir for høyt. I en slik tid vi er inne i nå, er det ikke unaturlig at lønnsnivået dras noe opp, sier Knudsen.

Fest i oljebransjen

Høyest temperatur er det i olje- og gassbransjen, som har surfet på skyhøye olje- og gasspriser de siste månedene. Mye tyder på at prisnivået vil holde seg høyt lenge.

De ferske resultatene fra Knudsens undersøkelse viser at jo høyere eksponering mot olje og gass, jo mer positive er bedriftene med tanke på fremtiden.

Av bedrifter med mer enn én tredjedel av omsetningen fra olje og gass, venter nær fire av fem bedrifter høyere omsetning det neste året. Rundt tre av fire oljebedrifter forventer flere ansettelser.

– Har du inntrykk av at oljebransjen tar ansvar for å tøyle lønnsveksten?

– Mange har fortsatt oljekrisen friskt i minne, og jeg tror få har et ønske om å trekke for mange ressurser ut av andre sektorer ved å bruke lønn. Samtidig er det høye inntekter i bransjen for tiden og næringen har store ambisjoner om flere ansatte. Betalingsevnen ligger også høyere enn i andre bransjer. Enn så lenge ser det ut til at de forsøker å bevare en moderasjon, sier Knudsen.