Gå til sidens hovedinnhold

Sjeføkonomen har aldri sett liknende respons: – Svært positive tall

Full jubel hos norske bedriftsledere. – Det eneste som hindrer oss er vår egen kapasitet.

– Ordrebøkene våre er fulle. Det eneste som hindrer oss er vår egen kapasitet. Hadde vi hatt større kapasitet, ville vi produsert enda mer, sier verksdirektør Fernando Ramos ved Eramet Norway Sauda.

Smelteverket har i over hundre år drevet manganvirksomhet. Mangan er for stålet som kalsium er for skjelettet, sies det i industrien. Manganet gjør stålet sterkere og mer slitesterkt.

Etter en periode med redusert aktivitet i fjor, har produksjonen i Sauda gått for fullt i et år. Verksdirektør Ramos har hele tiden klart å holde folk i arbeid, og på kort sikt ser fremtiden lys ut.

Bedriftene venter rekordvekst

En liknende trend ser sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Siden 2014 har han presentert temperaturmåleren Konjunkturbarometeret tre ganger i året. Aldri har bedriftenes forventninger til fremtiden steget så raskt fra et allerede positivt nivå som nå.

Et betydelig flertall av bedriftene venter vekst på alle områder det neste året.

– Vi ser effektene av gjenåpningen, samtidig som råvareprisene er høye og norske bedrifter eksporterer til en verden i bedring. Mange deler av næringslivet gjør det godt samtidig, men jeg er overrasket over at det går bra, sier Knudsen.

Bedriftene har høye forventninger (se faktaboks) til økt omsetning og økte investeringer fremover. Særlig interessant synes sjeføkonomen det er at bedriftene har store ordrebøker.

– Dette er svært positive tall, og det er gledelig at veksten fortsetter, sier Knudsen.

– Men det er vel en del farer som kan true denne veksten? Hva om Evergrande går over ende og det blir krise i byggesektoren i Kina?

– Alt fokuset har vært på pandemien og vaksiner det siste halvannet året. I den rike delen av verden begynner vi nå å få god kontroll. Men vi skal ikke glemme andre risikofaktorer som ulmer, sier Knudsen.

Sjeføkonomen ramser opp en rekke risikofaktorer: Støttetiltakene går gradvis vekk og rentene går opp. Finansmarkedene har hatt lave renter, lave risikopremier og tilgang på kreditt. Flaskehalser og knapphet på arbeidskraft kan legge en demper på veksten.

– Hvorfor tror du industribedriftene er meste positive til fremtiden?

– Flere viktige motorer i norsk økonomi fyrer godt om dagen, og det gjør at industrien går bra. Vi ser vekst i oljebransjen, fornybar, bygg og anlegg, havbruk og i eksporten. Samtidig er den norske kronen i den svake enden, sier Knudsen.

Følger nøye med på verdensmarkedene

Selv om Kinas største og mest forgjeldede boligbygger Evergrande har klart seg gjennom uken, er det høyst usikkert rundt hva som skjer videre. Ingen selskaper betyr mer for etterspørselen etter stål og sement i Kina som Evergrande. Et vidt spenn av aktører vil bli påvirket dersom eiendomskjempen skulle gå konkurs.

Verksdirektør Fernando Ramos på smelteverket i Sauda følger naturligvis nøye med på situasjonen. Produktet til Eramet Norway Sauda - manganlegering - er kritisk for fremstillingen av høykvalitetsstål.

– Når stålprodusenter stopper opp eller begynner å redusere produksjonen, merker vi det. For hvert tonn stål, er det ti kilo mangan. Så vi ser selvfølgelig avhengig av at det går bra med stålproduksjonen, sier Ramos og fortsetter:

– Akkurat nå opplever vi at Asia har nok med seg selv. Vårt marked nå er hovedsakelig Europa og Nord-Amerika, samt Midt-Østen og Sør-Amerika.

Salgsinntektene for Eramet Norways tre smelteverk var på 5,6 milliarder kroner i fjor, som Ramos mener må være bra for et koronaår. Forventningene for 2021-tallene er imidlertid høyere. Sjefen for smelteverket i Sauda har imidlertid beina godt plantet på bakken.

– På kort tid ser fremtiden lys ut. Samtidig ser vi noen tegn på at vi nærmer oss toppen. Råvareprisene har vært veldig høye gjennom året, og vi ser signaler som tyder på at veksten vil stoppe. Vi vet jo at det kommer til å snu en gang.

En ny tid på smelteverket

Som alle andre bedrifter, må smelteverket i Sauda tilpasse seg en ny tid der CO2-utslippene må ned. Å slippe ut CO2 blir dyrere og dyrere, og et av målene til Eramet i Sauda er å erstatte fossil koks med biokoks som reduksjonsmiddel i smelteprosessen. I tillegg ser de på mulighetene til å fange og lagre CO2 med et pilotanlegg i løpet av de neste to årene.

– Dersom vår bransje skal redusere utslippene til null nå, må vi bare legge ned. Det er den brutale sannheten. Men vi tar grep for å ta ned utslippene, sier Ramos.

Strømprisene har den siste tiden steget til skyhøye nivåer, og forbrukere som Eramet Norway Sauda må punge ut tre ganger så mye som normalt for strømmen. Det bekymrer verksdirektør Ramos.

– Utviklingen i strømprisen er svært viktig for oss som storforbruker og foredler av energi. Folk må forstå at deler av grunnen til at vi driver i Norge er på grunn av at strømprisene er forholdsvis lave her sammenliknet med i utlandet.