Oslo Børs falt kraftig onsdag med en nedgang på nærmere fire prosent. Hovedindeksen ente på 1160,3 poeng, ned 3,74 prosent.

Sjefsøkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen er ikke veldig bekymret.

– Hovedindeksen på Oslo Børs vil komme seg opp igjen. Jeg har ingen tro på at dette er noen begynnende finanskrise, sier han til Nettavisen.

Forventer rentekutt

Eika-økonomen tror sentralbankene i både USA og Europa vil ta grep for å hindre et videre fall i økonomien.

– Jeg forventer store rentekutt, og kanskje en halvering av renten både i USA og i Europa, sier han.

Han mener inflasjonsfrykten er sterkt overdrevet.

– Reallønnen har gått ned over hele verden. Det er ikke lønninger som driver inflasjonen. Dessuten gjør teknologien at mange priser faller som for eksempel på elbil. Også matvarepriser, fraktpriser og drivstoffpriser faller, sier han.

– Man kan ikke helt utelukke at det blir problemer. Det er mennesker som tar beslutninger og de kan gjøre feil. Men det er ikke vanskelig å løse problemene vi ser nå, sier Jan Ludvig Andreassen.

Kraftig nedgang

– Børsfallet vi ser i dag er kraftig, tre prosent ned på en dag er mye, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen til Nettavisen.

Men nedgangen i dag er bare småtteri i forhold til hva som kan vente for alle som sparer i aksjer eller fond.

– Når vi ser bremsen kommer på i økonomien pleier kursene å falle mye. Nå er gass og oljeprisen ned. Det gir en stor mulig nedside for alle som eier aksjer. Det er en tøff påstand å hevde at dette er bra for aksjemarkedet, sier han.

I dag var det særlig bankaksjer og oljerelaterte aksjer som var med på å drive Oslo Børs ned.

– Hver gang vi har en nedgang i markedet, noe som skjer omtrent hvert femte år, så detter børsen med 40-50 prosent over en periode. Jeg blir ikke overrasket om børsen vil falle med 40 prosent fra nivået den ligger på nå, sier Harald Magnus Andreassen.

Nervøsitet

Han mener nedgangen vi ser i dag skyldes to forhold.

– Oljeprisen har falt kraftig i det siste og fortsetter nedgangen i dag. Det er aldri godt nytt på Oslo Børs, sier Harald Magnus Andreassen.

Den andre årsaken Andreassen peker på er storbanken Credit Suisse som sliter stort. De faller kraftig på børs etter Saudi National Bank sa nei til mer økonomisk støtte til banken.

– Det er stor nervøsitet i markedet etter at den amerikanske banken Silicon Valley Bank kollapset sist fredag, sier han.

Også ellers i Europa faller bankaksjer med rundt tre prosent i dag.

– Overrasket

– Jeg er nesten overrasket over at Oslo Børs ikke går mer ned, siden vi også normalt påvirkes av nedgangen i oljeprisen. Slik sett kunne man ha regnet med en enda kraftigere nedgang her, sier Harald Magnus Andreassen.

Nedgangen i aksjemarkedet er kraftig, men Harald Magnus Andreassen mener det er overraskende at aksjer har holdt seg såpass godt som det har fram til nå.

– Jeg mener aksjemarkedet har tatt lett på det. Signalene fra de store sentralbankene har vært veldig tydelige. De ønsker å bekjempe inflasjonen, og det vil de gjøre ved å kvele lønnsveksten og de vi ha arbeidsledigheten opp, sier han.

– Ikke gøy

– I en slik situasjon sier det seg selv at det ikke er gøy å være aksjonær, sier han.

En mulighet sentralbankene har for å kjøle økonomien er å sette opp rentene. Men det er ikke sikkert det kommer til å skje, sier Harald Magnus Andreassen.

– Det kan være bankene vil stramme inn på utlånene. Det vil rett og slett bli vanskeligere å få låne penger. Det vil ha den samme avkjølende effekten, sier han.

– Jeg tviler på at det vi ser nå er en begynnende bankkrise. Bankene i USA som har fått trøbbel er regionbanker. De andre store bankene klarer seg godt, og de har også strengere regler å forholde seg til, sier Harald Magnus Andreassen.

– Neppe konsekvenser for lommeboka

Sjeføkonomen i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror ikke børsuroen vil få konsekvenser for folks lommebøker.

– Da legger jeg til grunn at bankproblemene er begrenset i omfang, slik mange analytikere påpeker, og at tiltakene som er satt inn fra amerikanske myndigheter for å dempe spredningseffekten, fungerer som de skal, sier Haugland.

Hun sier det er forventet svakere utvikling for norsk økonomi.

– Arbeidsledigheten øker, men fra et lavt nivå. Og vi skal ha en viss videre økning i rentene fram mot sommeren, men til gjengjeld vil lønnsoppgjøret bli høye, og sørge for at nordmenn nok et år ikke mister kjøpekraft. Det jeg tror mest på, er at det som skjer nå ikke vil få store konsekvenser for nordmenns lommebøker, sier hun til NTB.

Problemene i Credit Suisse

Credit Suisse-aksjen falt kraftig onsdag. 18.00 onsdag hadde aksjen falt 24 prosent.

– Credit Suisse sine problemer stammer først og fremst fra Wealth Management delen der de opplever kundeflukt. I dag er det visstnok at største aksjonær Saudi National Bank sier det er utelukket å gi ytterligere økonomisk støtte til banken. Banken har vandret fra den ene skandalen til den andre, og både problemer rundt dårlige spareprodukter, hvitvasking, russiske oligarker og kundedata på avveie har plaget banken, særlig de siste par årene, sier Petter Slyngstadli i Norse Securities.

Slyngstadli forteller at Credit Suisses problemer er på mange måter uavhengig av Sillicon Valley Bank.

– Men når antall banker i krise øker, blir det reduserte muligheter for banker i gamle kriser å reise seg igjen. Kredittforsikringene på Credit Suisse er kraftig opp, så mange er usikre på fremtiden til banken. Spørsmålet er om sveitsiske myndigheter får andre banker til å ta over det som etter hvert vil være igjen av banken etter denne uroen.