*Nettavisen* Økonomi.

Sjekk hvilke yrker som har mest sykefravær

Nordmenn er hjemme fra jobb grunnet sykdom enn de fleste i Europa. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Her er yrkene hvor det er mest sykefravær – og minst.

Nettavisen har i flere saker den siste tiden skrevet om nordmenns sykefravær.

Folk i Norge har et høyere sykefravær enn land vi liker å sammenligne oss med. I tillegg er det et langt høyere sykefravær blant kvinner enn menn.

Nå har Nettavisen gjennomgått sykefraværsstatistikken for å avdekke hvilke yrker som har høyest sykefravær, og hvor det er minst.

Flest syke i helsetjenesten

Det er i helse- og sosialtjenester det er desidert flest som er borte fra jobben grunnet sykdom. I snitt er det 8,7 prosent som er borte hver dag ifølge de aller ferskeste tallene.

I motsatt ende finner vi IT-bransjen, hvor det er desidert lavest sykefravær med 3,9 prosent.

Snittet i Norge ligger på 6,1 prosent. Med andre ord er 1 av 16 arbeidstagere syke hver eneste dag.

Det er spesielt høyt i offentlig sektor, og yrker hvor det er mer fysisk arbeid og kontakt med mennesker.

– Naturlig

Sjefen i LO-forbundet Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes mener det er opplagt at enkelte næringer har høyere sykefravær.

Klikk på bildet for å forstørre.

FAGFORENINGSSJEF: Trine Lise Sundnes er sjef i LO-forbundet Handel og Kontor, som representerer alt fra funksjonærer til butikkmedarbeidere.  Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– De som jobber i både yrker som har mange tunge løft, og i omsorg- og utdanningsyrker hvor mange er hyppig eksponert for smitte har naturlig nok høyere sykefravær, sier Sundnes til Nettavisen.

Hun trekker frem barnehager og helsetjenestene som et eksempel.

– Alle som har vært eller er foreldre kjenner seg igjen i at det er mange syke unger de første årene i barnehage. Det er dermed ikke helt ueffent at voksne som jobber på disse stedene også eksponeres for samme type smitte, sier Sundnes.

Yrker og sykefravær

Næring Sykefraværsprosent
Helse- og sosialtjenester 8,7
Transport og lagring 6,7
Alle næringer 6,1
Forretningsmessig tjenesteyting 6,1
Undervisning 6,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,8
Personlig tjenesteyting 5,7
Industri 5,6
Varehandel, reparasjon av motorvogner 5,6
Offentlig administrasjon 5,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet 5,1
Elektrisitet, gass, vann, avløp, renovasjon 5,0
Jordbruk, skogbruk og fiske 4,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,4
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4,3
Informasjon og kommunikasjon 3,9

Det er spesielt i yrkene hvor det jobber mange kvinner at det er høyt sykefravær. Det mener Sundnes er naturlig, ettersom yrkene ofte innebærer tunge løft og eksponering for smitte i eksempelvis barnehager.

En annen næring det er høyere sykefravær enn gjennomsnittet i, er transport og lagring.

Grunnen til at gjennomsnittet for sykefravær i Norge er på 6,1 prosent selv om de aller fleste næringer ligger under snittet, er at helse- og sosialtjenester drar snittet dramatisk opp.

Helse- og sosialtjenestene har totalt 522.000 ansatte ifølge SSB. 442.000 av dem er kvinner, og omtrent 80.000 er menn.

Fakta

NORGE OG SYKEFRAVÆR

Hvorfor?

I SSB-rapporten Sykefraværet i Norge de siste tiårene, skriver to SSB-forskere om hvorfor sykefraværet er så høyt. De peker på at det er blant kvinner sykefraværet har økt, og ikke blant menn.

«I løpet av de siste 30 årene er det bare kvinnenes sykefravær som har økt. Sykefraværet til kvinnene har til gjengjeld økt betydelig – nesten 70 prosent fra 1979 til 2009.»

De mener det er først og fremst tre årsaker til det høye sykefraværet i Norge, og kjønnsforskjellen.

– Graviditet, holdninger/preferanser samt den doble byrden (hos kvinner journ. anm.) er forklaringer det er verdt å studere nærmere, skrev forskerne i rapporten.

Da vi spurte Jon Hustad og Trine Lise Sundnes om hvorfor kjønnsforskjellene er så store, og hva som gjør at kvinner har høyere fravær enn menn, ble det full ordkrig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag