OECD mener at 40 prosent av norske jobber forsvinner som følge av teknologisk utvikling. Nettavisen har sett nærmere på hvilke yrker som er i faresonen.

I en rapport utarbeidet av konsulentselskapet McKinsey finner vi en oversikt over hvilke type jobber som står i fare for å forsvinne som følge av et endret arbeidsmarked.

Historisk har det vært de dårligst betalte jobbene som har forsvunnet. Ifølge McKinseys rapport om fremtidens arbeidsmarked står også godt betalte arbeidsplasser i fare når robotene for alvor gjør sitt inntog i det norske arbeidsmarkedet.

Helsesektoren rammet

Analyser utarbeidet av McKinsey viser at den sektoren med flest jobber som vil forsvinne som følge av ny teknologi er helse- og omsorgsektoren.

Her estimerer konsulentselskapet at i overkant av 190.000 jobber står i fare for å bli helt automatisert. Prosentvis utgjør dette omkring 36 prosent av alle jobber i helsesektoren, som er estimert til 535.000 jobber totalt.

Produksjon og fremstilling utgjør den sektoren som kan miste nest flest jobber på grunn av ny teknologi. Her forsvinner totalt 60 prosent av alle jobbene i sektoren, i følge McKinseys analyse.

Prosentvis er det her flest jobber kan bli tatt over av roboter, men siden produksjon er en relativt liten sektor i Norge, er det i antall færre som mister jobben her, sammenliknet med i helse og omsorg. Innen produksjonssektoren kan 143.000 jobber i forsvinne før 2030.

Jobber innen varehandel kommer også høyt opp på lista over automatiserbare jobber. Her er godt over halvparten av alle jobbene utsatt, og totalt estimerer McKinsey at 140.000 jobber kan være borte om kun få år.

På en fjerdeplass finner vi administrative jobber samt brukerstøtte. Til sammen vil 122.200 jobber forsvinne i denne sektoren fra i dag og fram mot 2030, som utgjør 33 prosent av alle jobber i denne sektoren.

Til sammen estimeres det at hele 1,1 million jobber enten vil falle bort eller bli vesentlig endret som følge av automatisering. Dette tilsvarer en prosentandel på 42 prosent, ifølge rapporten.

Bakere, regnskapsførere og maskinoperatører lever farlig

Financial Times skriver at yrker som bakere, kokker, lastebilsjåfører og taxisjåfører er i faresonen når det kommer til automatisering. I alle disse yrkene er risikoen for at ny teknologi skal føre til at mennesker blir overflødige over 60 prosent.

Høyest sannsynlighet er det for at du i framtiden handler skolebrød fra Mr. Robot og ikke Baker Hansen. Det tradisjonelle bakeryrket har nemlig et potensial for automatisering på over 90 prosent.

Like bak følger lastebilsjåfører og deretter kokker og taxisjåfører. Yrkene som er mest utsatt for robotisering vil være fysisk krevende jobber med forutsigbare eller rutinepregede arbeidsoppgaver, som for eksempel å styre en maskin, eller å lage en hamburger.

Innsamling av data og databehandling er også gode eksempler på arbeidsoppgaver en maskin kan gjøre bedre enn et menneske. I disse sektorene kan vi også se et skift fra menneske til maskin når det kommer til yrker som regnskapsførere, revisorer og advokatassistenter, ifølge McKinseys rapport.

På motsatt side av skalaen finner vi jobber som finansanalytikere, vaskehjelp og barnehageansatte. Jobber i uforutsigbare miljøer er teknisk vanskelig å automatisere, og om lønnsnivået i bransjen i tillegg er lavt vil automatisering innenfor disse sektorene bli enda mindre attraktivt.

Automatiseringen vil slå ulikt ut i ulike land.

Rapporten viser at utsiktene for det norske arbeidsmarkedet er bedre enn hos mange andre. Som et land med høyteknologisk forståelse kan vi anta at rundt ti prosent av alle norske jobber i 2030 vil bestå av arbeidsoppgaver som ikke finnes i dag.

Disse nye jobbene kan bidra til å dempe konsekvensen som automatiseringstrenden vil ha på arbeidsmarkedet, der et spørsmål mange stiller seg er om det vil være jobber nok til alle i fremtiden.

Tips og triks

Som arbeidstaker er tipset fra McKinsey at hver og en både lærer seg og tar i bruk ny teknologi i sin arbeidshverdag. Dette kan frigi tid som gir menneskelige medarbeidere overskudd til å bruke sine medfødte menneskelige evner på de områdene hvor roboter er dårligst.

Logisk tenking, problemløsning, samt sosiale og emosjonelle evner er terreng hvor mennesker hever seg over teknologien, og i fremtidens arbeidsmarked vil nettopp dette være etterspurte evner. På denne måten kan automatisering ende opp med å gjøre oss alle mer menneskelige, konkluderer rapporten.