For å bidra til et tryggere og enklere strømmarked for norske forbrukere, etablerte Energi Norge en ny sertifiseringsordning for strømleverandører i 2020. Nå har de første 24 selskapene blitt sertifisert av Det Norske Veritas (DNV).

- Noen mener nok at de klarer å vurdere kvaliteten på strømselskapene selv, men vi vil gjøre det lettere for folk å velge et du kan være trygg på at er bra, sier Toini Løvseth, direktør for Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Trygg strømhandel er et initiativ fra næringen selv, Energi Norge og Distriktsenergi, og er et kvalitetssikringssystem som skal gjøre at bransjen kan levere et enklere og tryggere strømmarked.

Se liste lenger ned i saken over de 24 selskapene som har fått sertifiseringen.

Les også: Strøm-ekspert med mareritt-beskjed til sør-norske strømkunder

Totalt har de sertifiserte selskapene totalt to millioner strømkunder i Norge, og dekker dermed to tredeler av Norges husholdninger, opplyser Energi Norge. Det betyr med andre ord at én tredel - altså omtrent én million strømkunder - har et ikke-sertifisert strømselskap.

Selv om totalt 33 selskap meldte seg på ordningen, har ni av dem enten bedt om mer tid eller ikke bestått kravene så langt, opplyser Energi Norge. Totalt i Norge er det cirka 140 strømleverandører, men veldig mange er små, lokale selskap.

Sertifiseringen handler om å gå gjennom systemer, rutiner, produkter, avtaler og mye mer for å sikre at selskapet driver er i tråd med de kravene som er stilt for å bli sertifisert.

- Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV, via Energi Norge.

Forbrukerrådet er imidlertid ikke imponert over Trygg strømhandel-avtalen. Les mer lenger ned i saken.

- Klare brudd

Løvseth forteller at de kjenner til at mange strømkunder har opplevd at strømprisene plutselig skrus opp - uten forvarsel. Klager og negative tilbakemeldinger er én av grunnene til at de nå ønsker å få med leverandørene på en sertifisering av hva som er en trygg strømhandel.

- De skal selvfølgelig følge lover og regler for markedsføring som normalt, men vi har gjort det enda tydeligere hvordan regelverket skal fortolkes og oppfylles, og har også gått lenger enn dagens lovverk. Det handler både om markedsføring, strømavtaler og ikke minst varsling ved endring av avtalen, sier hun.

- Selskapene må varsle hver gang de skrur opp prisene, påpeker hun.

Målet er at forbrukerne skal vite hva de betaler til enhver tid. Til nå har det vært mange som ikke har visst hva prisen blir etter en tilbudsperiode de har takket ja til.

Les også: Klagestorm mot strøm-giganter: Advarer mot lureprodukter

- Det har vært klare brudd på markedsføringsregelverket, fordi det har vært vanskelig å se hva man skal betale etter tilbudet har gått ut. Det er uakseptabelt at det er slik! sier Løvseth.

- Selskapene må bli tydeligere på hva prisen blir etter tilbudsperioden, påpeker hun.

Energi Norge håper samtidig at Trygg strømhandel skal bidra til at bransjen strekker seg litt lenger for at det skal være enklere å være strømkunde.

Disse selskapene er sertifisert:

 • Bærum Energiomsetning AS
 • Dragefossen AS
 • Fjordkraft AS
 • Fortum Markets AS
 • Fosenkraft Energi AS
 • Glitre Energi Strøm AS
 • Gudbrandsdal Energi AS
 • Hafslund strøm (Fortum strøm AS)
 • Hallingkraft AS
 • Haugaland Kraft Energi AS
 • Helgeland Kraft Strøm AS
 • Istad Kraft AS
 • Kraftriket AS
 • LOS AS
 • NorgesEnergi AS
 • NTE Marked AS
 • Polar Kraft AS
 • Rauma Energi AS
 • Rissa Kraftlag SA
 • Smart Energi AS
 • Strøyma AS
 • Ustekveikja Energi AS
 • Voss Energi Kraft AS
 • TrøndelagKraft AS

Forbrukerrådet er kritisk

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, sier til Nettavisen at det er positivt at strømsalgsselskapene forsøker å rydde opp i strømmarkedet. Hun er likevel ikke imponert over den nye sertifiseringsordningen.

- Dessverre er ordningen i all hovedsak en oppramsing av allerede lovpålagte krav, og som gjelder alle som selger strøm, sier hun.

Forbrukerdirektøren mener det er andre ting som burde blitt gjort i stedet.

- Hvis bransjen virkelig vil bidra til et mer forbrukervennligstrømmarked, så bør de gjøre sitt for at stortingsvedtaket om en enhetlig og sammenlignbar strømprispris og prisgaranti på alle avtaler kommer raskt på plass, sier Blyverket.

Hun sier det i dag er tilnærmet umulig å vite hva man betaler for strømmen, og sammenligne de ulike tilbudene.

- Selskapene kan også endre prisen med 14 dagers varsel, noe mange også gjør, gjerne uten å gi skikkelig beskjed, påpeker hun.

Forbrukerrådet har derfor en klar anbefaling - inntil det blir lettere å sammenligne strømavtaler.

- Gå inn på strømpris.no og velge spotavtalene som kommer opp på topp. Her er det garantert at avtalen varer i minimum 12 måneder. Du kan også legge inn SMS-varsel, slik at du får beskjed når garantiperioden er over, oppfordrer Blyverket.

- Ikke så enkelt

Energi Norge har fått framlagt kritikken fra Forbrukerrådet, og Løvseth påpeker:

- Ett av de viktigste kravene i Trygg strømhandel er at prisendringer skal varsles skriftlig. Vi er derfor trygg på at de sertifiserte vil gi kundene skikkelig beskjed.

Hun sier samtidig at bransjen har fokus på å se om det er mulig å etablere en sammenlignbar strømpris.

- Men det er ikke riktig så enkelt som Forbrukerrådet forsøker å framstille det. Både Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi ser at det er utfordrende å etablere en «pumpepris», som sikrer at kundene faktisk veiledes - og ikke villedes, sier Løvseth.

Direktøren mener at ulike typer avtaler gir en valgfrihet til kundene, noe som er et gode.

- Avtaler har ulik periode med prisgaranti, og det viktigste er at kunden varsles skriftlig på kundens valgte format når prisen endres, sier hun.

Les også: Har du en av disse strømavtalene, bør du bytte

Vil ikke være med

Tibber, som er et ganske nytt strømselskap, men er ikke med på listen over sertifiserte strømselskap. Edgeir Vårdal Aksnes, grunnlegger og CEO i Tibber, skriver i en e-post til Nettavisen, via kommunikasjonsavdelingen, at de ikke har søkt om Trygg strømhandel-sertifiseringen.

- Årsaken er at vi ikke synes den er god nok fra et kundeperspektiv, og dermed risikerer å gi kunden en falsk trygghet, sier han.

Han påpeker at sertifiseringen kort sagt betyr at strømselskapene skal følge lover og regler, og opptrer etisk i markedsføringen. Det mener han burde være en selvfølge for alle selskap.

- Når det er sagt, oppfyller vi selvfølgelig alle kravene sertifiseringen krever, sier han.

Aksnes sier at Tibber heller skulle sett at det fantes en sertifisering som blant annet innebar et forbud mot telefonsalg av strømavtale.

- Dette er hovedkilden til at kunder føler seg lurt til å inngå ugunstige strømavtaler, sier han.

Samtidig skulle han sett at det ble innført spesielle sanksjoner for dem som ikke følger reglene i markedet, og at alle leverandører må oppgi gjennomsnittsprisen de har fakturert kundene for månedlig (hver spotprisklasse) for å avsløre de verste strømavtalene.

Må avdekke svakheter

Foruten at Energi Norge ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsmerke kundene kan se etter når de skal velge strømselskap, skal det også skje noe internt i selskapene.

- De som blir sertifisert, må ha interne systemer for kvalitetssikring. Det holder ikke at de har vært en trygg og god strømleverandør i fjor eller er det nå, det må være et system for å kontinuerlig kunne avdekke svakheter, feil og brudd på regelverket, som de kan rette opp, sier Løvseth.

I tillegg er det viktig med god opplæring av ansatte.

- Flere selskap har ikke vært interessert i å være med på avtalen. Det kan skyldes manglende ressurser, at de er lokale selskap som uansett har en oversiktlig portefølje og ikke driver med landsdekkende tilbud, eller at rett og slett ikke ønsker å være med, sier hun.