Gå til sidens hovedinnhold

Sjokkert over Coop-toppens lukrative avtale: - En grådighetskultur uten sidestykke!

Politikere reagerer kraftig på lukrative lønns- og pensjonspakker  i Coop-systemet.

Mandag skrev Nettavisen om Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge og nestleder i Coop Norge, og hans makt og lønn. Informasjonen som kommer fram får politikere til å reagere.

- Det er sjokkerende. Det bryter med samvirkelagsmodellen. Det er usolidarisk, og handler ikke om «Litt mitt og litt ditt» på noen som helst måte, sier stortingspolitikeren Terje Lien Aasland, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, til Nettavisen.

Han ble overrasket over vilkårene i Torbjørn Skeis pensjonsavtale:

- Dette burde aldri funnet sted, at en person i samvirkelaget har denne typen begunstigelse av seg selv, sier Aasland.

Ifølge årsrapporten til Coop Midt-Norge har Skei en avtale om «en livsvarig pensjon som utgjør 2/3 av sluttlønn» fra fylte 62 år. Hvis Skei pensjonerer seg som 62-åring og lever i 25 år etter det, betyr det at han får omtrent 125 millioner kroner utbetalt rett fra Coop til seg selv, gitt at han har samme lønnsutvikling (6,16 prosent i året) de neste årene som han har hatt siden 2010.

I nåverdi tilsvarer det 88 millioner kroner.

Ved siden av har han en avtale om utbetalinger på 60 prosent av pensjonssummen til Skeis ektefelle, Ellen Marie Skjerve, hvis han dør før henne.

Skei har i dag en samlet lønnspakke på 12 millioner kroner, hvorav 5,3 millioner kroner er fastlønn. Siden 2016 har Skeis lønn økt med om lag 700.000 kroner i året, viser årsregnskapene.

Har du tips eller informasjon om denne saken? Ta kontakt med Nettavisens redaksjon på e-post: hr@nettavisen.no

- Grådighetskultur

Aasland mener det bryter med samvirkelagsmodellen at ledere som Torbjørn Skei får så mye av fellesskapets midler for å berike seg selv. Han mener det er kritikkverdig.

- Det er en grådighetskultur uten sidestykke. Skulle tro han var ansatt i et amerikansk oljeselskap eller hightech-selskap uten bakkekontakt. Dette river opp med rota det som har vært kvaliteten i samvirkemodellen, sier Aasland til Nettavisen.

Han mener det er hårreisende at også kona til Skei er sikret en saftig del av pensjonen hans om Skei dør før henne.

- Han har vel fått mer enn nok i tiden han har vært i Coop. De som har vært med på å begunstige ham, bør ta et oppgjør med seg selv, sier Aasland.

Les også: Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

Også tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (Høyre) reagerer på Skeis lønns- og pensjonspakke. Han tror ikke lønningene i Coop-systemet ville blitt så høye om medlemmene fikk bestemme. Han reagerer på Skeis lønn og lukrative pensjonsavtale.

- Jeg sammenligner ofte med politikere. Når du jobber i et samvirke eller andre ideelle organisasjoner, bør reglene være de samme som for politikere. Man skal være godt og trygt lønnet, men sånne utslag som dette er leit å oppleve, sier han til Nettavisen.

Aasland tror Coop kan få en omdømmeknekk av at denne informasjonen blir kjent blant medlemmene.

- Jeg tror de kommer til å merke det om de ikke skjerper seg, sier han.

- Tror du de kan miste kunder?

- Jeg tror absolutt de kan miste kunder, ja, svarer Ap-politikeren.

Se tilsvar fra Coop og Coop Midt-Norge lenger ned i saken.

Forstår at folk reagerer

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder og næringspolitisk talsperson i SV, er heller ikke særlig positiv til at Skei, som leder for et samvirkelag, er sikret såpass mange millioner kroner i pensjon.

- Det er en skikkelig uting. Det er nok de færreste av medlemmene som er i nærheten av en tilsvarende ordning, sier Fylkesnes.

Han mener samvirkelagene i utgangspunktet har vært flinke til å ha en «edru holdning til lønns- og arbeidsvilkår for toppene i selskapet», og mener dette er et eksempel på det motsatte. Han mener medlemmene må ta tak i dette.

- Jeg har forståelse for at folk reagerer. De har min støtte, sier han.

Les også: Her er Coop-toppenes monster-lønninger

- Bøndene får mindre og mindre

Sp-politiker Geir Pollestad mener det bør gjøres mer politisk for å regulere dagligvarekjedene hardere og for å begrense makten de har.

- Vi kan få inntrykk av at kjedene er mest opptatt av å selge mat billigst mulig til folk. Jeg mener de er mest opptatt av å få størst overskudd, betale minst mulig til bøndene og få mest mulig betalt, sier han til Nettavisen.

Mens dagligvarekjedene tjener seg rike på salg av mat, går det dårligere for bøndene som produserer maten, mener Pollestad.

- Bøndene får mindre og mindre. Det er klart at vi ønsker et skifte som gjør at kjedene ikke kan forsyne seg så grovt av lasset som de gjør, da må Coop være mer forsiktige med hva de kan gi sine ansatte, sier han.

Slik det er i dag mener Pollestad at Coop, Rema og Norgesgruppen forsyner seg for mye av den totale verdiskapningen av matproduksjonen og omsetningen av den, og at kjedemakten har blitt for stor.

Han vil imidlertid være forsiktig med å si hvordan et privat selskap som Coop skal organisere seg, men trekker fram at det har vært en styrke i norsk arbeidsliv at toppledere har moderate lønninger.

Les også: Full krise for sauebonden Marianne: - Jeg tjener for lite til å fortsette

Tore Tjomsland, styreleder i Coop Norge SA, har svart på kritikken fra Pollestad.

- Dette poenget handler ikke om Coops eierform, men er en annen diskusjon og knytter seg blant annet til innkjøpsbetingelsene i dagligvarebransjen. I Coop har vi størst andel av norskproduserte landbruksvarer og heier på bøndene, sier han.

Åpne for synspunkter

Torbjørn Skei har blitt forelagt kritikken og fått mulighet til å kommentere hva han tenker om reaksjonene.

I en e-post til Nettavisen, via viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge, skriver han at han har hatt samme pensjonsordning i 31 år, fra før han begynte i Coop Midt-Norge.

- Denne ble videreført som en del av ansettelsesavtalen min da jeg startet i nåværende stilling i 1999, sier han.

Styreleder Lisbeth Bull Husby i Coop Midt-Norge bekrefter i en e-post via Vik-Mo at Skeis ytelsesbaserte pensjonsavtale for administrerende direktør ble inngått langt tilbake i tid.

- Vi er lydhøre for synspunkter på alle forhold ved driften av Coop Midt-Norge, også når det gjelder lønns- og pensjonsbetingelser, sier hun.

Husby påpeker imidlertid at dette er en juridisk bindende avtale mellom Skei og Coop Midt-Norge, men det vil være naturlig å inngå en innskuddsbasert pensjonsavtale med hans etterfølger.

Har du tips eller informasjon om denne saken? Ta kontakt med Nettavisens redaksjon på e-post: hr@nettavisen.no

Langt lavere lønn og pensjon

Til sammenligning har Aril Sørlien, administrerende direktør i Coop Nordvest, bare halvparten av lønnen til Skei, og ikke ytelsespensjon. Ifølge årsberetningen for 2020 har Sørlien en personlig lønn på 2,4 millioner kroner og en pensjon på 634.000 kroner. Sørliens forklaring er enkel:

- Det er det styret i Coop Nordvest som har bestemt, sier han til Nettavisen.

Coop Midt-Norge hadde en omsetning på 8,4 milliarder kroner i omsetning i 2020, og 247.984 medlemmer. Nordvest hadde 5,7 milliarder kroner i omsetning samme år, og 163.197 medlemmer.

- Hva er grunnen til så stor forskjell i lønn mellom deg og for eksempel Torbjørn Skei, som tjener mer enn det dobbelte og har en langt mer gunstig pensjon?

- Jeg har ikke noen god kommentar på det. Styret i Midt-Norge setter lønna for Torbjørn Skei. Det er ulike virksomheter, man har ulike posisjoner og bakgrunner, som i andre selskaper, som kan forklare det, sier Sørlien.

Sørlien har innskuddspensjon, og ikke ytelsesbasert som Skei. Det betyr at pensjonen ikke er basert på en bestemt prosent av sluttlønnen. Beslutningen om en overgang fra ytelse til innskudd ble tatt for mange år siden, forteller Sørlien.

Direktøren i Coop Nordvest har også en vanlig avgangsavtale: han går av med pensjon, med mulighet for å søke om å gå av ved alder 64. Skei har derimot en livslang pensjon og har avtalefestet at han kan gå av når som helst etter fylte 62 år.

Vil sikre etterlatte

Husby i Coop Midt-Norge sier at hun har forståelse for at lederlønninger i næringslivet er noe som opptar mange, på spørsmål om de forstår at flere reagerer så på lønns- og pensjonspakken til en samvirkelagsleder.

- Vår administrerende direktør har en årslønn på 5,2 millioner kroner. Det er en høy lønn, men vi er ikke lønnsledende. Selv om vi er eid av medlemmene, har styret og adm. dir. akkurat samme ansvar i et samvirkelag som i et aksjeselskap av samme størrelse, sier hun.

Husby mener det er feil å slå sammen utbetalt årslønn med pensjonsavsetning, når vi skal vise hvor mye Skei tjener.

- Han har en individuell ytelsesbasert pensjonsordning som gir 66 prosent av lønn når han går av. Når det i årsregnskapet til Coop Midt-Norge for 2020 fremkommer en pensjonskostnad på 6,6 millioner kroner, er dette en avsetning som bedriften gjør for å kunne innfri fremtidige pensjonsforpliktelser, sier Husby.

Styrelederen sier at den årlige pensjonsavsetningen er basert på aktuarberegninger, som igjen beregnes ut fra gjenværende opptjeningstid, rentenivå, lønnsnivå og justeringer for forventet levealder.

- Da er det ofte slik at det avsatte beløpet øker jo kortere tid det er igjen til man skal gå av, sier Husby, og påpeker:

- Ettersom dette er en ytelsesbasert ordning, går de avsatte midlene tilbake til bedriften ved død. Hadde det vært en innskuddsbasert ordning, som er mer vanlig i dag, ville de oppsparte midlene gått til de etterlatte.

Hun påpeker at det ikke er uvanlig å sikre gjenlevende etterlatte med en egen pensjonsutbetaling dersom den begunstigede i en pensjonsavtale går bort.

- Kan ha betydning for omdømmeposisjonen

Nettavisen har spurt hva Skei vil si til at Aasland tror Coop kan få en omdømmeknekk etter informasjonen som kom frem i Nettavisen mandag.

- Vi i Coop Midt-Norge er svært stolte over at Coop lenge har hatt en solid omdømmeposisjon, senest bekreftet i den omdømmemålingen som Apeland kom med i mai, hvor vi skårer best av dagligvareaktørene og på topp fem for alle bedriftene som var med i undersøkelsen, sier han.

Han mener det er en anerkjennelse for det gode arbeidet han mener de har gjort. Deriblant kvalitet og vareutvalg i butikkene, riktige og konkurransedyktige priser, og gode medlemstilbud og et solid medlemsutbytte.

- Enkeltsaker, spesielt tendensiøse og negative medieoppslag, kan ha betydning for omdømmeposisjonen på kort sikt, men i det lengre perspektivet er de forholdene jeg har nevnt innledningsvis, de aller viktigst, sier Skei.

- For oss i Coop betyr verdigrunnlaget mye, og vi er sikre på at våre kunder, medlemmene våre og allmennheten for øvrig, ser hva som er våre differensierende og unike kvaliteter, sier han.

- Øker formuen

Pensjonsforsker og professor ved OsloMet-universitetet, Axel West Pedersen, omtaler pensjonsavtalen som veldig lukrativ for Skei.

- Den typen avtalen er ikke helt uvanlig, og det ikke ulovlig, men det er jo ekstremt generøst overfor mottakeren, det er jo klart, sier han.

Han peker på utbetalingene til kona som det potensielt mest spesielle med pensjonsordningen til Skei, avhengig av hvor omfattende de er.

- Store utbetalinger til ektefellen vil være veldig uvanlig, og det vil jo kunne øke den forventede utbetalingen veldig kraftig, sier West Pedersen.

Skei har allerede fem millioner kroner i fastlønn og med samme lønnsutvikling som har hatt siden 2010, vil han doble lønnen innen han er 67 år gammel. Det vil gi han en årlig pensjon på sju millioner kroner. Pensjonerer han seg som 62-åring, vil han med samme forutsetninger ha årlige pensjonsutbetalinger på fem millioner kroner livet ut, som betales direkte av Coop.

Pensjonseksperten viser til at Skeis enorme pensjon i hvert fall ikke kan begrunnes ved et behov for å opprettholde en visst livsstil i pensjonsalderen.

- En så høy pensjon blir mer en måte å øke formuen på enn å sikre en inntekt. Dette er en pensjonsordning som i første rekke kommer hans arvinger til gode, sier West Pedersen.