Onsdag fortalte Nettavisen/Ringerikes Blad om tannlegen Nilo Gosains kamp mot Nav og Navs rådgivende tannlege i behandlingen av flyktninger.

– Alt handlet om penger og hva som var den rimeligste behandlingen, sa Gosain.

Les hele saken om tannlege Nilo Gosain og se hans forklaring i videovinduet under:

Stiller spørsmål til helse- og omsorgsministeren

Seher Aydar (Rødt) er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og ser svært alvorlig på saken.

– Jeg blir helt kvalm av å lese dette. Tannbehandling er et hull i velferdsstaten. Når de få ordningene som finnes for å sikre at fattige skal ha tilgang til tannhelsetjenester ikke fungerer, da er det faktisk krise, sier Aydar.

Hun mener at det kun skal være faglige vurderinger som ligger til grunn for tannbehandlingen. Rødt-politikeren mener Nilo Gosains historie viser at også økonomi legger premissene for hvilken tannbehandling Nav-brukere får og ikke får.

– Vi kan ikke ha det sånn at folk med dårlig økonomi, som har krav på støtte fra Nav, må trekke tenner som kunne vært reddet dersom lommeboken deres var tykkere. Dette er ikke velferdsstaten verdig, og vi kan bedre, sier Aydar.

Etter å ha lest saken om Gosain i Nettavisen/Ringerikes Blad, sendte Rødts stortingsrepresentant Aydar et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I Hurdalsplattformen under punktet Tannhelse heter det at regjeringen vil «sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud». Det har ikke helsepolitiker Aydar glemt.

– Vi ber helse- og omsorgsminister Kjerkol svare på om hun synes den praksisen som tannlegen i saken forteller om er akseptabel.

Lokalpolitiker reagerer på praksisen

I Helsedirektoratets veileder for tannbehandling «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten», heter det at:

«Hva som er god klinisk praksis i tannhelsetjenesten, er uavhengig av om pasienten betaler selv eller en annen part bidrar økonomisk til behandlingen».

Høyre-politiker Runar Johansen, som er leder i Ringerike kommunes hovedutvalg for helse, omsorg og velferd, mener tannlegen skal ha siste ordet.

– Tannlegens mening om hva som er nødvendig behandling må veie tyngre enn hva en rådgivende tredjeperson mener, sier Johansen.

Han forteller at han forstår at det i noen tilfeller kan være behov for å kontrollere at enkelte tannleger ikke utnytter systemet.

– Men rent generelt mener jeg at kontrolltannlegen ikke skal kunne overprøve den behandlende tannlegen. Det må i slike tilfeller være god dialog mellom pasientens tannlege og Navs kontrolltannlege for å få den beste behandlingen for pasienten, sier Johansen.

Rødt-politiker Seher Aydar mener det er behov for en tannhelsereform som likestiller tannhelsetjenesten med andre helsetjenester.

– Det ville ført til at tennene behandles som en del av kroppen. Det ville løst mange problemer, sier Aydar.