Miljøpartiet De Grønne har ivret for nullutslippssoner i Oslo og de større byene. Alle landets kommuner bør ifølge MDG-leder Une Bastholm få muligheten til å innføre slike soner. Regjeringen har også gitt klarsignal til enkelte soner i Oslo og Bergen.

I Oslo har det i første omgang vært snakk om innenfor Ring 1, men MDG har åpnet for et forbud mot fossil- og dieselbiler innenfor Ring 2 innen 2026. Dette gjelder alle person- og varebiler. De første sonene kan være på plass allerede i 2022.

- Dette er ekstremisme på sitt verste, uttalte Frp-politiker Tor-André Johnsen i februar.

Les også: Høyre og Frp raser mot MDGs bilpolitikk: - MDG har gjort bilen til hovedfiende

Mange titusener

Nettavisen har fått Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) til ut fra gatenummer å utarbeide en oversikt over hvor mange bileiere i de sentrumsnære bydelene som kan bli rammet av forbudet. Vi snakker om bydelene Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner.

Ikke alle i disse bydelene bor innenfor Ring 2, som er 9,7 kilometer og går fra Skøyen til Lodalen. Man må korrigere med noen tusen. Det eksakte antallet er uvisst, men oversikten viser at (se også tabellen under):

  • Totalt 58.000 private bileiere i de seks bydelene eier bensinbiler, dieselbiler eller hybridbiler.
  • 35.000 av bileierne bor i østlige bydeler som Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, tradisjonelle arbeiderklassebydeler.

Det er med andre ord ikke bare rikingene som må kjøpe en fossilfri bil hvis MDGs forslag går igjennom. Totalt snakker vi antakelig om mellom 40.000 og 50.000 bileiere.

Les også: Slik vil MDG endre bilpolitikken i Norge: - Det haster fordi vi ligger bak skjemaet

Klasseskille

Fremskrittspartiet reagerer ikke overraskende på det høye antallet.

- Vi mener at dette skaper store ulemper for folk som ikke har råd til å kjøpe elbiler. Konsekvensene blir store, dette er inngripende tiltak i folks hverdagsliv. Dette blir et skarpt klasseskille som vil ramme de som har minst fra før, sier Aina Stenersen, som er 3. stortingskandidat for Frp i Oslo.

Både Gamle Oslo og Grünerløkka har hver 13.000 bileiere som ikke eier fossilfrie biler. Ca. 10.000 av disse er rene bensin- og dieselbiler. Den rene diesel- og bensinandelen i de seks berørte bydelene ligger på mellom 60 og 70 prosent, men hybridbiler bruker også fossilt brennstoff

Tallene gjelder altså private bileiere som bor i disse bydelene. Varetransporten rammes også.

Store konsekvenser

Stenersen er overasket over at regjeringen åpner for det som ser ut til å være et bredt og stort prøveforsøk, med forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo og Bergen.

- I Oslo ser det ut som dette vil få store konsekvenser for både private husholdninger og næringslivet.

- Her ser vi hvor mange som eventuelt kan rammes av nullutslippssoner. MDG har satt bilen som et transportmiddel som skal bekjempes i de større byene, uavhengig om det er en dieselbil, hybridbil eller elbil, sier Stenersen. Hun sikter til uttalelsene til nasjonal talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom.

Et forbud rammer selvfølgelig også eiere av bensin- og dieselbiler som vil innenfor Ring 2. Det kan eksempelvis være når de skal besøke slektninger eller trenger bilen for å utføre helt nødvendige gjøremål.

Nei til forbud

Stenersen mener at innbyggerne i Oslo ikke trenger ikke forbud og restriksjoner. Det som derimot trengs, er økt valgfrihet, ny Manglerudtunnel og belønning for miljøvennlige valg.

- Vi vil ha rimeligere priser på kollektivtransporten, flere ladestasjoner og for eksempel flere bildelingsordninger. Norges klimagassutslipp har gått ned alle de siste årene. Norge er på god vei, og vi trenger en positiv miljøpolitikk som får folk med seg, og ikke mot seg. Det gjelder også i de største byene, sier hun.

Stenersen er enig med statsminister Erna Solberg at svarene til MDG er av en slik art at de ikke kommer til å løse klima- og miljøutfordringene. Hun peker på at i Oslo er det lange avstander fra eksempelvis øst og syd til sentrum.

- Som i distriktene er mange av innbyggerne avhengige av bilen. Næringslivet i Oslo trenger god og sikker fremkommelighet. I Oslo er videre utbygging og utbedring avgjørende for å skape bedre fremkommelighet, mindre kø, bedre trafikksikkerhet, bedre miljø og bedre forhold for næringslivet i fremtiden, sier stortingskandidaten.

Les også: Den overivrige elbilsatsningen i Norge er både overdrevet og unødvendig

Muligheter

Nettavisen har bedt nyutnevnt byråd for miljø og samferdsel i Oslo om en kommentar til tallene, men hun er på ferie. Presseavdelingen henviser i stedet til Bymiljøetaten. De skriver i en e-post at nullutslippssonene ikke er planer, men en mulighetsstudie.

Målet har vært å se alt av muligheter, teste, samskape og finne løsninger som gir gode forhold for vareleverandører. Samtidig skal biltrafikken reduseres i Oslo. Etaten mener at skal vi nå målene om 30 prosent redusert biltrafikk innen 2030 sammenliknet med 2015, kommer vi ikke utenom sterke virkemidler.

Bymiljøetaten skriver videre at mulighetsstudiet ikke anbefaler et bestemt konsept.

«Studiet er nå overlevert til politikerne og offentligheten, slik at mulighetsrommet, konsekvenser og realisme kan diskuteres.»