Ferske tall fra NAV tirsdag viser at det er hele 291.000 som er registrert som arbeidsledige i Norge. Det gir en arbeidsledighet på 10,4 prosent.

Alle fylker har ifølge NAV hatt en kraftig økning i antall helt ledige den siste uken. I Møre og Romsdal var økningen størst, mens den var minst i Vestland.
I prosent er nå ledigheten høyest i Oslo, der 12,7 prosent av arbeidsstyrken går ledige. Nordland er nå fylket med lavest arbeidsledighet, med 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige.

- Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding tirsdag.

Les også: Nobelprisvinner med oppløftende koronaspådom

Uten sidestykke

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65.000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291.000, sier Vågeng.

Hvis vi ser på kjønnene, har antallet helt ledige økt mest blant menn, med 80 000 flere, eller 105 prosent. For kvinner har ledigheten steget med 62 .000 personer, en økning på 85 prosent. Ledigheten er nå på 10,2 prosent for kvinner og 10,6 prosent for menn.

Siden tirsdag 17. mars er hele 142.000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 95 prosent. 90 prosent av de nye arbeidssøkerne registrert i løpet av den siste uken har oppgitt permittering som begrunnelse for registrering.

Les også: Trosset feber og smittet 44 gjester med korona

Butikkene sliter

Den siste uken har økningen i arbeidsledigheten vært størst innenfor butikk- og salgsarbeid, med 32 000 flere helt ledige med denne yrkesbakgrunnen. Arbeidsledigheten innen butikk- og salgsarbeid tilsvarer nå 19,4 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige innen reiseliv og transport har økt med ytterligere 20.000 den siste uken. Denne yrkesgruppen har nå høyest arbeidsledighet på 25,2 prosent av arbeidsstyrken.

NAV meldte forrige tirsdag at at det i løpet av fem dager har kommet inn 45.000 søknader om dagpenger ved permittering. På én uke var det da blitt 84.000 flere helt arbeidsledige hos NAV, en økning på hele 128 prosent.

Spådde tosifret

Handelsbanken Capital Markets gjentok i en morgenrapport tirsdag at de ikke blir overrasket om arbeidsledigheten allerede nå har kommet opp mot en tosifret rate.

Bankens eksperter viser til at ifølge NAV har det nå kommet inn 223.000 søknader om dagpenger. Det aller meste gjelder dagpenger ved permittering. Regnet som andel av arbeidsstyrken utgjør dette hele 8 prosent.

Handelsbanken understreker at i tillegg ligger disse tallene ligger noe etter utviklingen i den registrerte ledigheten. Det skyldes at man først må registrere seg som ledig før man kan søke om dagpenger.

På begynnelsen av 90-tallet i forbindelse med bankkrisen var ledigheten opp mot 6,5 prosent. Rundt 160.000 gikk den gangen arbeidsledige da det stod på som verst.