Gå til sidens hovedinnhold

Sju ganger så ofte borte fra jobben

De norske ansatte i storkonserner som Hydro og Telenor har inntil sju ganger så høyt sykefravær som sine kolleger i utlandet, viser ferske tall.

Kjempekonsernet Norsk Hydro har produksjonsanlegg i 40 land. Ved fabrikkene i Norge er det gjennomsnittlige sykefraværet rundt 5 prosent. Sammenliknbare anlegg i utlandet har et sykefravær på 0,7 prosent, viser tall innhentet av ukebrevet Mandag Morgen.

Gjør Norge dyrere

Tendensen i storkonserner som Telenor, Jordan, Elkem og Hakon Gruppen er nøyaktig den samme. Nordmenn er langt oftere borte fra jobben enn sine kolleger i samme bedrift i utlandet.

- Dette er en del av kostnadsbildet, som gjør at Norge er et stadig mindre attraktivt sted å plassere arbeidsintensiv produksjon, sier informasjonsdirektør Tor Steinum i Hydro.

Ved Elkems smelteverk i Norge ligger sykefraværet på mellom 6 og 8 prosent. Ved anlegget Icelandic Alloys i vårt naboland i vest, var fraværet i fjor 3,5 prosent, ifølge Mandag Morgen.

- Bedriftene bør betale mer

Ledelsen i Hydro og Elkem peker på at både arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge har mindre press på seg for å få folk tilbake i jobb enn det som er vanlig i andre land. Norske bedrifter betaler regningen kun de første 16 dagene av sykdomsperioden. Deretter overtar staten.

Det er særlig langtidsfraværet som øker, og Norge har nå det høyeste sykefraværet i Europa. HR-direktør Karin Aslaksen i Elkem foreslår å øke arbeidsgiverperioden.

- Dersom bedriftene måtte ta en andel av regningen, ville flere tatt ansvar for å få ned langtidsfraværet, sier hun, og får støtte fra Øystein Nilsen i LOs samfunnspolitiske avdeling.

- Samtidig kan det legges mer ansvar på arbeidstaker for å komme ut av en passiv tilværelse, mener han.

Blokkerer for nye tiltak

LO, NHO og myndighetene inngikk i 2001 en avtale om et inkluderende arbeidsliv, der målet var å få ned sykefraværet de neste fire årene. Foreløpig har samarbeidet gitt beskjeden uttelling på fraværsstatistikken. Ekspertene spår at fraværet vil fortsette å øke de neste årene.

Samtidig blokkerer avtalen for nye tiltak som for eksempel en ny modell for kostnadsfordeling mellom staten og bedriftene.

- Vi har gått med på avtalen om inkluderende arbeidsliv, og det er det vi jobber for nå, sier avdelingsdirektør Geir Riise i NHO.

LO avviser på sin side endringer i den norske sykelønnsordningen.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen