Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide er nyslått samferdselsminister og overtok samtidig det politiske ansvaret for en taxfree-ordning hvor rusmidler som alkohol, snus og tobakk gir milliarder av kroner til norske flyplasser.

Avinor og norske luftfartsmyndigheter har til nå ikke latt Vinmonopolet drive taxfree-handelen på norske flyplasser. Oppdraget gis til høystbydende og moralen er å selge sprit, vin og tobakk med begge hendene.

Norsk politikk har flere paradokser, men ett av de verste er taxfree-handelen ved norske lufthavner.

Av en eller annen absurd grunn skal flyreisende belønnes med rabatt på tobakk og nikotin, slik at mange av dem i neste omgang kan bidra negativt til klimaregnskapet med frakte klirrende flasker med fly hjem.

Selv om det finnes omfattende dokumentasjon for at alkohol og nikotin er skadelig for folkehelsen, har flyplassene blitt en jungel hvor det er lett gjort å forville seg inn i butikken i stedet for å gå til flyet.

Flyplassene i distrikts-Norge finansieres altså av lave lønninger og pushing av sprit og tobakk

Avinor driver de aller fleste norske flyplassene, og selskapet har et brutto overskudd (EBITDA) på 3,5 - 4,0 milliarder kroner i året. Dersom du tror at hoveddelen av pengene kommer fra fly, så tar du feil. Kommersielle inntekter (som utleie av parkeringsplasser, restaurantdrift og tax free-handel har for lengst passert trafikkinntekter i Avinors regnskap).

Mange i distriktene er begeistret over at Avinor tjener grovt på aggressivt tax free-salg av tobakk og alkohol så lenge overskuddet går til å drive underskudds-flyplasser i distriktene. Andre innbiller seg at en slik modell er samfunnsmessig lønnsom.

I virkeligheten er det en helt ekstrem statlig dobbeltmoral:

  • Avinor tjener mer desto flere som flyr, og flytrafikk er altså en av de viktigste kildene til klimagassutslipp.
  • Avinor tjener mer desto høyere husleie de kan få for taxfree-arealene på flyplassene.
  • Enkelt sagt er det slik at jo mer tobakk og alkohol som selges, desto høyere husleie får Avinor.

Et morsomt lite bipoeng er at dette skjer mens Kristelig Folkeparti sitter i regjering.

Samtidig som stort sett alle politikerne på Stortinget er opptatt av norske klimagassutslipp, så er altså billig sprit og tobakk et lokkemiddel som frister til mer flytrafikk. Med billigbilletter er det ikke langt unna at du kan tjene inn flybilletten på å kjøpe avgiftsfri rusmidler.

At tobakk- og alkoholsalget er viktig for Avinor, fremgår av årsberetningen, der det heter at spesielt «vil endringer i rammebetingelsene kunne få en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Alle inntekter til Avinor investeres i utvikling av norsk luftfart, heter det.

Nøyaktig hvor mange milliarder kroner kundene bruker på alkohol og tobakk, går ikke frem av regnskapet. Men i 2018 tjente Avinor 141 millioner kroner på taxfree-handel selv, mens de tjente 2,7 milliarder kroner på leieinntekter for duty free.

Med andre ord: Avinor tjente drøyt 2,8 milliarder kroner i 2018 på denne virksomheten, mens også leietakerne tjente penger.

Taxfree-salget drives inntil 2022 av Travel Retail Norway, og selskapet opplyser at det betaler omtrent halvparten av omsetningen i leie til Avinor.

Venstresiden er ofte på krigsstien når private selskaper driver offentlige tjenester. Proff.no forteller at Travel Retail Norway AS de siste årene har omsatt for 5,1 til 5,5 milliarder kroner i året, med årsresultater på godt over 200 millioner kroner.

Selskapet er eid 50/50 mellom Norgesgruppen, Terje Stykket og tyske Gebr. Heinemann, som driver en global virksomhet med tax free-handel i mer enn 100 land og omsetter for rundt 50 milliarder kroner.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil la Vinmonopolet overta, men fortsette å ta en avgift som skal gå til ulønnsome lufthavner. Venstres landsmøte gikk i 2017 inn for taxfree-salg frem til 2021, men det er bred enighet i alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet for å vurdere denne ordningen på nytt.

For politikerne er det tre alternativer:

  • Avvikle taxfree-handelen og (eventuelt) støtte ulønnsomme flyplasser i distriktene over statsbudsjettet.
  • La Vinmonopolet overta taxfree-handelen og se den i sammenheng med tobakk- og alkoholpolitikken ellers.
  • Fortsette som nå, sette det ut på stadige anbud, og fortsette å tjene godt på salget til Heinemann & co.

Travel Retail Norway argumenterer med at selskapet har billigere innkjøpsordninger og lavere lønninger enn de ansatte ved Vinmonpolet, og at det er grunnen til at de tjener penger. Flyplassene i distrikts-Norge finansieres altså av lave lønninger og pushing av sprit og tobakk.

Nå har ikke KrF-politiker Knut Arild Hareide vært samferdselsminister mer enn en noen knappe uker, så det er urimelig å gi ham et spesielt ansvar for taxfree-handelen. Men Kristelig Folkeparti ønsker høye alkoholavgifter og mindre tilgjengelighet for alkohol.

- De siste årene har vi sett et økende taxfree-salg som er i ferd med å utfordre Vinmonopolets stilling. Derfor mener KrF at Vinmonopolet bør overta driften av taxfree-salget på norske flyplasser, heter det på partiets hjemmeside.

Dersom Knut Arild Hareide ønsker en ny strid med Fremskrittspartiet, er taxfree-salget et godt valg. Et pikant lite tilleggspoeng er at Sylvi Listhaug faktisk jobbet for Travel Retail Norway da hun i sin tid jobbet i PR-selskapet First House.

PS! Hva mener du om tax free-salget ved norske lufthavner? Moden for avvikling eller noe som bør bevares? Og bør det i så fall drives av private eller av Vinmonopolet? Skriv et leserinnlegg!