Det sier adm. direktør Renate Sørestrand Hansen i DNB Eiendom foran septembertallene fra Eiendom Norge. Onsdag får vi vite om boligprisene i Norge for alvor har begynt å dabbe av. Mye tyder på det.

Hansen sier i en melding fra DNB at det har vært god aktivitet i boligmarkedet i september. Det gjelder både antall omsetninger og boliger lagt ut for salg. Men:

– Sammenliknet med pandemiårene hvor boligprisene økte kraftig, er det ikke tvil om at det nå går mot et taktskifte i boligmarkedet. I september har mange boliger blitt solgt raskt, mens enkelte har blitt liggende. Det skyldes primært at boligene har blitt priset for høyt, sier den ferske lederen av DNB Eiendom.

Les også: Finanstilsynet vil stramme inn på hvor mye du kan låne

Kjøperne uteblir

Hansen advarer om at hvis du går ut for høyt, uteblir kjøperne og salgsprosessen trekker ut i tid.

– Det har vært flere eksempler på boliger hvor prisen har blitt satt ned både en og to ganger, og det er egentlig helt unødvendig. Boligmarkedet er fortsatt velfungerende og forutsigbart, men langt mer prissensitivt enn det har vært de to siste årene.

I august steg boligprisene med 1,9 prosent, men historisk faller boligprisene utover høsten. Og med renteøkningene fra Norges Bank kan fallet bli større enn normalt. I september 2021 falt boligprisene med 0,9 prosent, som er litt mindre enn det som er vanlig for måneden.

– Våre egne tall tilsier en flat sesongjustert prisutvikling. Boligmarkedet er nå tilbake på nivåene vi hadde i 2018 og 2019 da boligrenten var på samme nivå som i dag, sier Hansen. I september 2019 falt for øvrig boligprisene med 1,1 prosent.

Les også: Vegard Harm har kjøpt en bolig til

Bare vent

Hansen sier at foreløpig har ikke de høyere rentene begynt å gjøre seg gjeldende. Men det forventer Norges største boligmegler i større grad vil skje fremover, når også andre levekostnader er høyere.

– Etter hvert som flere må fornye finansieringsbevis, vil nok et høyere rentenivå i sterkere grad bidra til en utflating av boligprisene utover høsten og muligvis en svak nedgang på tampen av året, sier Hansen.

Hun minner om at renten fortsatt er på et relativt lavt nivå. Hvis arbeidsledigheten skulle stige, vil dét ifølge DNB ha en langt sterkere effekt på boligmarkedet enn et rentenivå på 3-4 prosent. Norges Bank antyder en boligrente på 4-4,5 prosent i vinter.

Og i Oslo er fortsatt ikke tilbudet av boliger helt tilbake på normalnivåer. Det er ifølge Hansen fortsatt press på små leiligheter, og det er de leilighetene kjøperne vil ha.

Nedkjøling

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier augusttallene var sterkere enn ventet. Men nå spår sjeføkonomen at nedkjølingen av boligmarkedet vil gjenspeile seg i septembertallene.

Det skyldes at rentene stiger bratt, samtidig som levekostnadene øker uvanlig mye.

– Vi anslår at boligprisene falt med 0,2 prosent fra august til september, justert for sesongvariasjoner. Hadde det ikke vært for at tilbudssiden, særlig på Østlandet, er knapp, ville vår anslåtte prisnedgang blitt større, sier Haugland.

Handelsbanken Capital Markets spår også at boligprisene faller med 0,2 prosent når vi korrigerer for det som er normale sesongsvingninger i september. Det er ifølge bankens eksperter rimelig i tråd med Norges Banks estimat om et sesongjustert fall på 0,3 prosent.

Handelsbanken spår at boligmarkedet svekker seg videre utover høsten. Boligprisene vil trolig fortsette å falle mer enn hva sesongmønsteret skulle tilsi. Men anslagene fra prognosemakerne tyder på en prisvekst i år på over 5 prosent sammenliknet med 2021.