I helgen kunne Nettavisen avsløre at Oslo kommune bryter sine egne regler for beboerparkering. Samtidig med at ordningen er innført, har mange fått parkeringsforbud i sin egen gate, begrunnet med at veibredden er for smal.

Formålet med beboerparkering er å sikre parkeringsplasser for beboerne - likevel har svært mange parkeringsplasser forsvunnet i forbindelse med at ordningen med beboerparkering er innført - det bekreftes av Bymiljøetaten selv i et høringsdokument Nettavisen har fått innsyn i.

- I enkelte områder på enkelte tidspunkt

Da Nettavisen nylig spurte Bymiljøetaten om den hadde oversikt over hvor mange parkeringsplasser som blir borte i bydel Nordre Aker, var svaret at etaten ikke hadde oversikt over dette.

I et høringsnotat til forskriften om beboerparkering i Oslo vedgår imidlertid Bymiljøetaten at det kan skape problemer for innbyggerne at parkeringsplasser blir fjernet samtidig som beboerparkering innføres:

«De fleste endringene som vurderes i dette høringsnotatet vil, dersom de blir vedtatt, bety at færre parkeringsplasser blir tilgjengelige for beboerne».

Bymiljøetaten forklarer dette med blant annet bygging av sykkelveier, utsetting av bysykkelstativ og grave- og byggearbeider: «Eksempelvis er det planlagt å fjerne i størrelsesorden 700 - 1 000 parkeringsplasser i beboerparkeringssoner innenfor Ring 3 i løpet av 2018 og 2019.»

Les også: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet

Det betyr at godt over 1000 parkeringsplasser er borte. Høsten 2020 er en rekke flere bydeler og folkerike områder inkludert i ordningen, derunder storparten av Bjerke bydel og Nordre Aker innenfor Ring 3 samt deler av Teisen, Høybråten, Stovner og Vestli.

Etaten bemerker i sitt notat at «det er grunn til å anta at det i enkelte områder på enkelte tidspunkt kan bli vanskelig for beboerne å finne plasser. Dette vil spesielt være i områder der relativt mange parkeringsplasser blir fjernet, samtidig som det er få alternative steder å parkere.»

- Vanskeligere uten beboerparkering

Da Nettavisen spurte Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, om synspunkter på at parkeringsplasser forsvinner samtidig som beboerparkering innføres, svarte hun stikk i strid med det som fremgår i forskriften - at færre parkeringsplasser blir tilgjengelige for beboerne:

- Uten beboerparkering ville det blitt mye vanskeligere å finne parkeringsplass i disse områdene.

Ifølge byråden ville parkeringsplassene som nå blir fjernet, blitt borte uansett. At beboerparkering innebærer at man må finne en parkeringsplass et stykke unna, er helt naturlig, mener byråden.

- Det har aldri vært meningen at alle som vil skal ha garantert offentlig parkeringsplass rett utenfor døra for noen hundrelapper i måneden. Det har vi ikke plass til i byen.

- Jeg blir helt matt

- Skal man være konsekvente på dette? Kan vi forvente at man nå skal både betale 50 prosent mer for beboerparkering og at parkeringsplasen blir fjernet?

Det sier Nicolai Langfeldt (H), nestleder i nestleder i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre, som er bekymret for gjennomføringen av beboerparkering framover:

- Jeg blir helt matt av hele greia. Det ser ut til at de leter med lys og lykte etter å gjøre det kav umulig å få hverdagen til gå for opp småbarnsforeldre.

Ifølge Langfeldt virker ikke ordningen konsekvent gjennomført. En av årsakene til at mange får parkeringsforbud i stedet for parkeringsplass, er at gatene er for smale, målt mot et breddekrav på 5,5 meter.

Men som Nettavisen har dokumentert, er ikke dette regelverket fulgt konsekvent:

- Måten dette gjennomføres på virker helt vilkårlig. Bydel Nordre Aker er en ting. Men i de aller småhusområder eller tettbygde strøk vil det være gater som er smalere enn 5,5 meter, sier Langfeldt.

Les også: Beboere raser over Bymiljøetatens avgjørelse: - Vi synes at dette er urimelig

- Et sted må bilen få stå

NAF har tidligere uttalt seg kritisk til prisøkningen på 50 prosent, selv om organisasjonen i utgangspunktet er positiv til beboerparkering som en praktisk ordning for de som bor i et område.

- Men da må ikke Oslo kommune og byrådet fjerne så mange parkeringsplasser at beboerparkeringen blir vanskelig tilgjengelig for de som faktisk betaler penger til kommunen for å få parkere utenfor hjemmet sitt, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Parkeringsvansker påvirker mange innbyggere, påpeker Ryste:

- Ett sted må Oslo-beboerne ha bilen stående når byråden vil at den ikke skal brukes. Selv om de fleste bruker kollektivt på jobbreisen i byene, har vi behov for andre typer reiser både ettermiddager, kvelder, helger og ferier, understreker Ryste.

Les også: Ikea tapte i retten – får sykkelvei gjennom parkeringsplasser

I praktiseringen av parkeringsforbud viser Bymiljøetetaten til en forskrift for utrykningskjøretøy i Oslo om et veibreddekrav på 5,5 meter. Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten opplyser at det ikke dermed foreligger et absolutt krav fra brannetaten:

- Vi har en god dialog med Bymiljøetaten. Der vi selv opplever problemer med framkommeligheten, kan det hende at en eller begge sider av en gate kan få parkeringsforbud. Men det viktige for oss at innsatsmannskaper skal komme fram. Det ligger ikke et absolutt krav fra oss om at etaten skal smekke oppskilting etter forgodtbegfinnende - det handler om dialog.

Når gatene blir for smale, kan det bli trangt og gå utover fart og framkommelighet, som i verste fall kan gi økt konsekvens, understreker branninspektøren.