Her finner du aksjebeskatningskalkulatoren.

Om aksjebeskatningskalkulatoren

Du velger hvilket skatteår du skal bruke du øverst i kalkulatoren.

Inngangsverdi per aksje på aksjene er kjøpspris på aksjene tillagt kjøpskostnader og RISK-tall. Dette ser du av Aksjonæroppgaven.

Tidligere ubenyttet skjermingsfradraget per aksje er det du har fått tildelt 1. januar 2008 til 2018, gjeldende for skatteårene 2007 til 2019. Når du har solgt aksjene i 2019, får du ikke tildelt skjermingsfradrag for 2019 (tildeles 1.1.2020).

Grunnlag skatt: Grunnlaget blir ganget opp med en faktor som avhenger av hvilket år det er.

Skatt på aksjegevinst: Det er også ulike skattesatser i 2016, 2017, 2018, og 2019/2020.

Hvis du har mottatt utbytte på aksjene i 2019 «spiser» de av eventuell tidligere ubenyttet skjermingsfradrag. Hvis det fortsatt er et ubenyttet skjermingsgrunnlag, vil dette redusere aksjegevinsten.

Skatten på aksjegevinster er noe endret fra 2015. Skatten på alminnelig inntekt er senket fra 27 til 22 prosent fra 2015 til 2019.

I 2019 og 2020 går skatten på alminnelig inntekt 22 prosent. Aksjegevinster og utbytte skal ganges med en faktor på 1,44, før det ganges med skattesatsen. I praksis betyr dette at skattesatsen for aksjegevinster/utbytte er 31,68 prosent.

I 2018 skal aksjegevinster og utbytte skal ganges med en faktor på 1,33, før det ganges med skattesatsen på 23 prosent. I praksis betyr dette at skattesatsen for aksjegevinster/utbytte er 30,59 prosent i 2018.

Se også:

Guide til aksjesparekonto

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto-skatt ved uttak
Beregner skatten du får ved uttak av kontoen

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2019/2020.