Her finner du boligutleiekalkulatoren.

Om boligutleiekalkulatoren

Les mer om boligutleie innen delingsøkonomien.

Når du leier ut og selv bor i boligen er leieinntektene skattefrie, såfremt utleieverdien av utleiedelen er mindre enn den delen du selv bor i.

Leien er skattepliktig hvis du ikke selv bor i boligen, eller at du leier ut en del som er mer enn halvparten av den totale utleieverdien i boligen.

Kostnad til boligformidler
Det du betaler til formidlere som Airbnb

Antall utleiedøgn og pris per døgn
Dette legger du inn på tre forskjellige typer leieinntekter:

  • Når du leier ut en del av boligen og du selv bor der
  • Når du kortidsutleie, det vil si under 30 dager
  • Når du leier ut mer enn 30 dager sammenhengende

På kostnadssiden forutsetter du en viss prosentvis kostnad til boligformidlere som Airbnb. Du kan trekke fra utgifter du har til tjenesteleverandører du bruker i forbindelse med leieforholdet. Ellers kan du også trekke fra forholdsmessige kostnader til for eksempel strøm, forsikring, fellesutgifter ol.

Se også:

Utleie av egen bil

Guide til bildelings-tjenester

Kalkulatorer:

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å bruke bildelingstjenester fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.