Her finner du kalkulatoren Skatt på firmabil

Om firmabilskatt-kalkulatoren

Bilens pris som ny inkluderer alt tilleggsutstyr om er grunnlaget. Dette gjelder også om bilen er brukt.

Bruttoinntekten din tar kalkulatoren hensyn til. Den regner korrekt skatt, også når inntektspåslaget fra firmabilen gjør at du bryter et av nivåene i trinnskatten.

Hvilket skatteår: Du kan velge mellom skatteårene 2019 og 2020.

Yrkeskjøring på mer enn 40.000 km gir 25 prosent lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 prosent av fullt påslag.

Rabatt for elbil: På elbiler settes grunnlaget til 60 prosent av nybilprisen i 2019 og 2020. Koster elbilen 200.000 kroner, blir dermed grunnlaget 120.000 kroner. Hvis du i tillegg har en kjørelengde på over 40.000 km i yrket blir grunnlaget 45 prosent.

Alderen på bilen ved inngangen til året skal du legge inn. En bil som er over tre år ved inngangen til skatteåret gir 25 prosent lavere grunnlag for beregning av inntektspåslag.

Skatteberegning: Kalkulatoren er koblet til skattemoduler, slik at den beregner skatten både med og uten påslaget for firmabilfordel.

Se også:

Guide til firmabil

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse 2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firmabil- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnader ved kjøp av ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil

Beregn årlige bilkostnader for bruktbil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.