Gå til sidens hovedinnhold

Skatt på pensjonsinntekter

Dette er de forskjellige skattene du må betale på pensjonsinntekter og formue.

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Her kan du beregne skatten:

Pensjonsskattekalkulator 2019

Pensjonsskattekalkulator 2020

Skattefradraget

Det maksimale skattefradraget er i 2018 inntil 29.950 kroner på pensjonsinntekter inntil 193.250 kroner. I 2019 er skattefradraget inntil 30.000 kroner på pensjonsinntekter inntil 199.200 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 290.700 kroner i 2018 - 297.900 kroner i 2019. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 541.369 kroner i 2018 - 543.665 kroner i 2019.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 29.950 kroner - 30.000 kroner i 2019, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 29.950 kroner.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 14.975 kroner i 2018 - 15.000 kroner i 2019.

Eksempler på hvordan skattefradraget endrer seg med inntekten:

Her er det tatt med eksempler for 2018 og 2019 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 150.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null.

2019
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 85 050 85 050
Skatt før reduksjon 17 979 28 604 39 794 53 783 116 383
Skattefradrag 17 979 28 604 22 075 14 620 2 620
Skatt 0 0 17 719 39 163 113 763
Skatteprosent 0,0% 0,0% 7,1% 13,1% 22,8%
2018
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 83 000 83 000
Skatt før reduksjon 18 863 29 782 41 196 55 631 118 431
Skattefradrag 18 863 28 917 21 267 14 482 2 482
Skatt 0 865 19 929 41 149 115 949
Skatteprosent 0,0% 0,4% 8,0% 13,7% 23,2%

Typer skatt

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 5,1 prosent både i 2019 og 2020.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner betaler i 2019 du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 10,4 prosent ikke 12,4 prosent i 2018. (11,20 prosent ikke 13,20 prosent i 2019) på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2018 og 2019:

Formuesskatt i 2019
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%
Formuesskatt i 2018
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2,96 millioner kroner i 2017 og 3 millioner kroner 2019.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 54.750 kroner i skatteklasse 1 i 2018, i 2019 på 56.550 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2018 og 2019 på 31 prosent av pensjonen. Det maksimale minstefradraget er 83.000 kroner i 2018, og 85.050 kroner i 2018.

På lønn er minstefradragene høyere. Dette er både i 2018 og 2019 på 45 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 97.610 kroner i 2018, og 100.800 kroner i 2018.

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragsatser som gjelder.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.