Her finner du kalkulatoren: Skatteberegning pensjoner 2018

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 29.950 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 193.250 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (29.950 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 290.700 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 194.200 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.797 kroner (i stedet for 29.950).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,50%, 40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Innslagspunktet er 1,48 millioner kroner for enslige, 2,96 millioner for ektefeller.

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2018 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,33, slik at skatten i praksis blir 30,59 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for pensjoner 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Skatteberegning for pensjoner 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Skatteberegning 20120
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.