Her finner du kalkulatoren: Skatteberegning pensjoner 2019

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 30.000 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 198.200 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (30.000 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 297.900 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 199.200 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.847 kroner (i stedet for 30.000).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 %, 50%, 40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Innslagspunktet er 1,50 millioner kroner for enslige, 3 millioner kroner for ektefeller.

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2019 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,44, slik at skatten i praksis blir 31,68 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.