Her finner du pensjonsskattekalkulatoren

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 32.330 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 204.150 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (32.330 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 306.300 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 205.150 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 32.177 kroner (i stedet for 30.000).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 %, 50 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Innslagspunktet er 1,50 millioner kroner for enslige, 3 millioner kroner for ektefeller.

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2019 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,44, slik at skatten i praksis blir 31,68 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.