Gå til sidens hovedinnhold

Skattebombe for Røkke-selskap

Amerikanske skattemyndigheter har hatt bokettersyn i et av Akers datterselskap. Resultatet ble en skattebombe på opp mot 300 millioner kroner.

De amerikanske skattemyndighetene skal ha underkjent transaksjoner som i 2000 ga selskapet skattemessige fradrag. Dersom skattemyndighetenes konklusjon blir stående, vil det utløse en ekstra skattebelastning for Aker på mellom 250 og 300 millioner kroner, opplyser Aker ASA i en pressemelding.

- Vi vil i løpet av sommeren ta stilling til om vi vil akseptere skattemyndighetenes konklusjoner. Alternativt kan vi velge å prøve saken rettslig, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA i meldingen.

Godkjent av eksterne rådgivere
De skattemessige forholdene ved de aktuelle transaksjonene er ifølge Aker flere ganger vurdert og funnet i orden av eksterne rådgivere.

- Skattemyndighetens konklusjon overrasker oss. Historisk kan vi vise til god dialog med skattemyndighetene i det enkelte land og optimal styring av våre skatteposisjoner, opplyser Langøy.

Ingen skattebombe
Konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker mener skattekravet ikke kan karakteriseres som en skattebombe.

- Aker hadde det aktuelle året er overskudd på nesten 4,2 milliarder kroner, sier Drangeid til TV 2 Nettavisen. Han sier også at kravet kom overraskene.

- Dette aktuelle året hadde vi så godt som ingen betalbar skatt. Det skyldes at vi følger skatteposisjonen vår veldig nøye. Det er sjeldent vi får overraskelser som dette, heldigvis, sier Drangeid.

- Hvor mye betalte Aker i skatt det aktuelle året?

- Det var mellom 50 og 60 millioner kroner.

Må betale uansett
Aker har ikke tatt stilling til den regnskapsmessig behandlingen av skattekravet. Uavhengig av om selskapet aksepterer skattemyndighetenes konklusjoner eller ikke, vil selskapet måtte innbetale det utestående beløp, antakelig i løpet av tredje kvartal 2005.

Kjell Inge Røkke kontrollerer personlig og gjennom TRG Holding 53,1 prosent av A-aksjene i Aker. Aker er det viktigste eierselskapet i Røkke-systemet. Og Røkke kontrollerer også aksjer eid av Aker selv, og gjennom Kværner alle de stemmeløse B-aksjene.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken