Forholdene knyttet til 290 politikere er blitt kontrollert av Skatteetaten i forbindelse med kontrollene. For 252 av disse er kontrollene ferdigstilt uten endring.

Skatteetaten har fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor, og økt skatt for totalt 33 politikere.

I tillegg har fem politikere fått økt inntekt, uten at dette medfører endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne. Det er fire færre politikere som har fått vedtak om endring sammenlignet med antallet som mottok varsel om endring i juni.

Etaten har kun gransket årene fra 2017 til 2020.

Les også: Skattesmell-varsel for Tina Bru

3,6 mill. lavere enn i juni

Det er fattet vedtak om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift med totalt 8,7 millioner kroner for de to arbeidsgiverne samlet. Beløpet er totalt 3,6 millioner kroner lavere enn varslet i juni. Årsaken til at antall politikere, saker og beløp er endret handler om at Skatteetaten har fått nye opplysninger om faktum.

– Skatteetaten har nøye vurdert tilsvarene og nye opplysninger om faktum fra de skattepliktige som har blitt kontrollert i pendlerboligsakene. Nye opplysninger om faktum har ført til endringer i vedtakene. Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Arbeidsgivere og skattepliktige kan bli ilagt tilleggsskatt hvis det er gitt manglende opplysninger og det ikke foreligger unnskyldelige forhold. Det ilegges kun tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt en skattemessig fordel.

Skatteetaten har taushetsplikt og kan derfor ikke kan gå nærmere inn på utfallet av kontrollene av enkeltpolitikere eller arbeidsgiverne.

To sentrale prinsipper

Skattedirektøren legger vekt på to sentrale prinsipper i pendlerreglene.

– For det første er det et hovedprinsipp at hvis du får en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig, så skal det betales skatt av denne fordelen. Et annet hovedprinsipp, er at hvis du skal slippe å betale skatt av en fordel, som en pendlerbolig, så må kostnaden være fradragsberettiget dersom du har betalt for pendlerboligen selv. Hun utdyper:

– Hvis du må bo to steder på grunn av jobben og derfor er en pendler, så er skattereglene slik at du kan få dekket pendlerbolig skattefritt fra arbeidsgiver dersom du har fulle utgifter på boligen hjemme. Hensikten er at du skal slippe å ha utgifter til to boliger.

– Enkeltsaker kan være vanskelige og det vil kunne være grensetilfeller. I hver konkret sak vurderer vi faktum opp mot regelverk. Vi har ikke endret vårt prinsipielle syn på pendlerregelverket, men tydeliggjort vår forståelse på enkelte områder, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Ingen krav mot Bru

En som ikke får økt skatt, er Høyre-nestleder Tina Bru, ifølge VG.

NRK skrev tidligere i høst om at hennes foreldre også disponerte den leiligheten i Stavanger som Bru fikk skattefri pendlerbolig på grunnlag av.

– Skatteetaten har lagt bort saken min. Det betyr at jeg ikke har fått vedtak om endret skatt. Etter at jeg mottok varselet i juni har jeg hatt dialog med Skatteetaten, og hele veien hatt god tro på at dette skulle ordne seg fordi jeg har fulgt regelverket. Det har også Skatteetaten nå konkludert med at jeg har gjort, sier Bru til avisen.

- En skatteskandale

- Dette er en skatteskandale, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nettavisen, og fortsetter:

- Nå bekrefter Skatteetaten med vedtak at godt over én av ti stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer de siste årene har betalt for lite i skatt, på grunn av manglende fordelsbeskatning av pendlerboliger. Vi kan ikke ha en politikerstand med særprivilegier, slik denne saken viser at vi i praksis har hatt.

Han legger til at Rødt har vært åpne for at det kan komme frem nye fakta som kan føre til endringer i vedtaket. De har vært kritiske til rollen Stortinget og Statsministerens kontor har inntatt i behandlingen av saken.

- Den aktivistiske rollen de har inntatt fremfor å følge skattemyndighetene slik de fleste andre må har vi vært kritiske til. Nå viser det seg attpåtil at det som har kommet av nye faktaopplysninger, har ført til økte skattekrav for de aller fleste som er omfattet.

Rødt mener Stortinget og Statsministerens kontor må følge skattemyndighetenes vedtak.

- Jobben deres nå er å sørge for den oppryddinga som er helt nødvendig for å gjenoppbygge tilliten. Omfanget av denne saken viser at det trengs en systemendring, hvor vi kvitter oss med unødvendige privilegier og sikrer nødvendig kontroll av de ordningene som er.

To har måttet gå

Saken om pendlerboligene har ført til at to statsråder har gått av.

Først gikk Kjell Ingolf Ropstad (KrF) av som minister og partileder etter at Aftenposten avslørte at han ikke var en reell pendler.

I mars gikk Hadia Tajik (Ap) av etter at VG avslørte at hun fikk skattefri pendlerbolig, basert på en kontrakt som aldri ble tatt i bruk. Hun er ikke blant dem som har fått endret skattekrav fra Skatteetaten, bekrefter Arbeiderpartiet til Nettavisen.