Gå til sidens hovedinnhold

Skattelettelse til «de aller rikeste» er den riktige medisinen for å få flere ut i arbeid

Ikke lytt på sutringen, men se på det viktige: Hvordan skal vi få færre arbeidsledige og flere ut i jobb?

Når forslaget til statsbudsjett kommer hvert år, så strømmer klagesangene inn. Til tross for hundrevis av milliarder til allverdens gode formål, er det nesten ikke grenser for hvor smålig og forferdelig statsbudsjettet er.

Her er en rask vei til alt om statsbudsjettet:

Nettavisens nyhetsstudio med korte meldinger

Alle redaksjonelle saker om statsbudsjettet

Årets «grusomhet» er at regjeringen foreslår å redusere formueskatten på såkalt arbeidende kapital - altså formue som er bundet i maskiner og annet utstyr i landets mange bedrifter.

Dette er akkurat i tråd med funnene i den ferske forskningsrapporten om formueskatten: Dersom det er gunstigere å ha pengene i bedriften, lar eierne dem stå der - og skaper slik nye arbeidsplasser.

Det logiske er å gjøre det mer lønnsomt å investere i bedriften - ikke å øke formueskatten for å skape flere arbeidsplasser, slik noen feiltolket rapporten.

Les også

Fri fantasi og politiske drømmerier at økt formueskatt skaper flere arbeidsplasser

Dette er nøyaktig det som foreslås. Regjeringen gjør det dyrere å eie boliger til over 15 millioner kroner, men øker formuesrabatten for aksjer fra 35 til 45 prosent. Hensikten er å vri penger fra dyre boliger til å investere i nye arbeidsplasser.

Kritikerne har rett i at dette er en skattelette for de aller rikeste, men bare hvis de har pengene i norske bedrifter. Og det er dessverre den bitre virkelighet for venstresiden at veien til flere arbeidsplasser går gjennom private eiere (hvis ikke offentlig sektor skal ese og kvele oss alle).

Det er for øvrig interessant at sosialøkonom og finanspolitiker Marianne Marthinsen forstod dette, da Stortinget diskuterte skatteforliket i 2016. Det som i dag heter «skattelette for de aller rikeste» betyr i praksis mindre skatt på penger investert i norske bedrifter og arbeidsplasser - og Arbeiderpartiet var med på å vedta en slik verdsettelsesrabatt (bare SV var imot).

Kjell Inge Røkke er holdt frem som en av vinnerne i årets statsbudsjett, siden han også er engasjert i karbonfangst. Røkke har en gigantformue og har råd til alt han måtte ha lyst på privat, så hvorfor i all verden redusere formueskatten hans?

Svaret er enkelt og greit å bruke skattesystemet til å gi ham og alle andre med formue et dytt i retningen av å investere mer i bedriftene og skape flere arbeidsplasser. I 2019 hadde Aker ASA rundt 37.000 ansatte, hvorav 21.000 i Norge.

Nå er Røkke en industribygger, men for mange andre norske rikinger er det fristende å plassere pengene med (antatt) lavere risiko i private eiendommer og i banken i urolige tider. Når det blir relativt litt mer gunstig å plassere penger i bedriftene, vil det påvirke investeringslysten - og i neste omgang antall arbeidsplasser. I hvert fall i følge Frischsenterets rapport, som er omfavnet av venstresiden de siste dagene.

Det høres ut som om skattelettelser er en gave fra staten, men i virkeligheten betyr det bare at staten forsyner seg mindre av våre penger enn opprinnelig tenkt.

Dataene i Frischsenterets rapport om formueskatt viser at for hver krone som investeres i bedriftene, så øker lønnkostnadene tilsvarende (man skaper altså arbeidsplasser).

Det viktigste nå er ikke småjusteringer av satser eller å høre på klagesangene, men å ha fokus på det viktigste. Fra før vet vi at folk som faller ut av arbeidslivet, skremmende raskt blir langtidsledige. Allerede fra åtte uker uten jobb er den tendensen markant.

Staten kan ikke holde liv i bransjer som ikke har livets rett etter pandemien, men noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre er øremerkede tiltak for å hindre at enkeltpersoner faller utenfor. En aktiv finanspolitikk, eller på godt norsk å bruke mer penger, er det viktigste tiltaket.

Neste år bruker vi 313,4 milliarder kroner i oljepenger. Det er nesten ti øre per hver krone vi produserer (BNP), og det er nøyaktig forventet avkastning i Oljefondet (3 %, i henhold til handlingsregelen). Makroøkonomene virker å være fornøyd med det nivået.

Noe lavere skatter virker i samme retning. Inntektsskattene reduseres med 2,0 milliarder kroner (påløpt), formueskatten kuttes med 1,6 milliarder. Hovedgrepene er litt lavere skattesats for alle, og økt verdsettelsrabatt for aksjer og driftsmidler.

Men regjeringen tar også inn mer penger gjennom økte avgifter - blant annet på alle typer biler. Totalt er det likevel 2,6 milliarder kroner (påløpt) i skatte- og avgiftslettelser i 2021.

Så hva betyr det for Ola og Kari Nordmann? Åtte av ti får lavere skatt. De som tjener minst får mest prosentuell skattelette. Men det er småpenger for de aller fleste - i snitt 700 kroner mindre skatt i året for lønnsmottakere. Frikortet økes fra 55.000 til 60.000 kroner i året.

I realiteten er budsjettets vinnere to grupper - lavtlønnede småbarnsfamilier og rike bedriftseiere. Alle som er i jobb og som har normal gjeld får stort sett bedre økonomi på grunn av den rekordlave renten.

Anslagene tyder på at privat forbruk vil tilbake til normalen i 2021, og at vi får betydelig vekst i økonomien totalt sett. Sysselsettingen vil øke og ledigheten falle.

Dersom anslagene slår til kommer vi oss igjennom koronapandemien på en eventyrlig måte. Det skulle man ikke tro når man hører klagesangen over statsbudsjettet.

PS! Hva mener du? Er statsbudsjettet greit eller forferdelig? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken