Over 50 prosent av alle nordmenn bruker mindre enn 10 minutter på å sjekke skattemeldingen. Det kan utgjøre store summer og er verdt å bruke litt tid på å få det riktig.

Flertallet av dem som ikke sjekker regner med at den er korrekt.

Les også: Tips til deg som er permittert

NB: Husk at dette er et foreløpig skatteoppgjør, og du er ansvarlig for at det som leveres inn er riktig dersom du skulle bli tatt ut i stikkprøve. Ny utgave av skattemeldingen av året vil gjøre det enklere å få oversikt.

Hvor bør du starte?

Se over punktene som er oppgitt. Kan du se noe som ikke står oppført?

Jeg har satt opp en huskeliste på de mest vanlige tingene du kan se etter. Bruk også fradragsveilederen aktivt.

4 av 10 vet ikke om de fradragene de kan ha krav på.

Fradraget som er det mest betente i et parforhold

Gjeldsrentene? Denne posten er ofte den største posten for fradrag. Og dessverre er den ofte oppe til diskusjon. Gjelden blir rapportert inn fra banken til den som står som hovedlåntager, og vedkomne får også alle gjeldsrentene på seg.

Undersøkelser viser at 1 av 5 under 40 år er uenig om hvordan dette skal fordeles.

I utgangspunktet trenger ikke dette være komplisert. Ektefeller kan fordele rentefradraget fritt mellom seg. Er for eksempel den ene pensjonist, eller har andre fradrag, kan det lønne seg å fordele rentefradraget med tanke på det.

Les også: Sparetipsene som sikrer deg 35.000 ekstra sommer-kroner

For samboere er det litt annerledes. De må fordele gjelda og gjeldsrentene etter det som står i lånepapirene. Ønsker dere som samboere og endre dette kan det gjøres ved å skrive kontrakt som fordeler gjeld og renter annerledes, for eksempel fordi den ene har lavere inntekt eller gikk inn med mer egenkapital.

Har dere et boliglån på fire millioner kroner og har betalt 100.000 kroner i renter, har dere krav på et fradrag som utgjør 22.000 kroner (22 prosent av 100.000 kroner).

Det blir store summer med høye lån.

Fradrag som er lett å glemme

  • Har du barn som ikke lenger er på skolefritidsordning, men de er under 12 år? Du kan ha krav på fradrag om barna har fritidsaktiviteter i skolefritidsordningstida på lik linje som om de hadde vært der.
  • Har du tatt opp nytt lån eller mellomfinansieringslån i forbindelse med kjøp av bolig, er kostnader relatert til låneopptaket fradragsberettiget. Du kan altså føre opp disse kostnadene for fradrag.
  • Det gjelder også dersom du har endret en fastrenteavtale og måtte betale overkurs, da kan du legge inn beløpet du måtte betale som fradrag.
  • Har du et privatlån som du betaler renter på? Krav på fradrag på lik linje som alle andre lån, men disse må du føre inn manuelt hvert år.
  • Salg av fritidsbolig, utleiebolig eller egen bolig dersom du ikke har oppfylt kravene om eier- og botid for skattefri gevinst. Så lenge gevinsten ved et salg ville vært skattepliktig får du også fradrag for tapet du har hatt. Du kan i tillegg trekke fra kostnader i tilknytning til salget som meglerkostnad, dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Se utregningsformel her
  • Tap ved salg av aksjer og verdipapirer får du fradrag for.

Les også: Når ekteskapet rakner dukker det opp mange økonomiske fallgruver

Inntektene - ikke alt er skattepliktig

Har alle inntekter kommet med? Sjekk dette opp mot årsoppgavene dine. Spesielt viktig er det dersom du har skiftet jobb i løpet av 2019, eller har hatt andre tilleggsjobber.

Ikke alle inntekter er skattepliktige. Det er lov å gjøre småjobber og tjene inntil 6000 kroner per arbeidsgiver på såkalte skattefrie småjobber.

Hvis din arbeidsgiver har sendt inn dette i til skatteetaten som lønn for arbeid i hjemmet under 6000 kroner vil beløpet være utfylt i skattemeldingen din som skattepliktig. Du må selv stryke beløpet for at det ikke skal bli skattlagt.

Nettavisen Pluss: Siviløkonom med klar oppfordring: Disse tre forsikringene bør du styre unna

Delingsøkonomi. Du kan tjene inntil 10.000 kroner skattefritt ved korttidsutleie av bolig og fritidsbolig, eller utleie av bil eller annet løsøre. Inntil 30.000 kroner totalt. Utover disse inntektene skattlegges 22 prosent av 85 prosent av leieinntektene.

Leide du for eksempel ut et rom i leiligheten din av kortere varighet per utleieforhold enn 30 dager, via AirBnB for 20.000 kroner i løpet av 2019, vil da 10.000 kroner være skattefrie, og du betaler 22 proent av 8 500 kr (10.000 * 85 prosent) = 1.870 kroner i skatt.

Leieinntekter av en mindre del av egen bolig er skattefritt.

Leier du ut over lengre tid, langtidsutleie, skattes du av nettoinntekter fra første krone. Det vil si de leieinntektene du sitter igjen med når du har trukket fra kostnadene du har i utleieobjektet. Les mer om fradragene du kan legge til grunn her.

Salg av aksjer eller verdipapirfond med gevinst er skattepliktig, og du må sjekke at de har kommet med.

Les også: Dagligvarekjempe kaster seg på netthandel - tar opp kampen med Meny og Kolonial

Fremdeles noe som er uklart?

Er det andre ting du ikke er sikker på hvordan du skal håndtere i skattemeldingen?

Du kan sende meg spørsmål på pengePTen på instagram om du står fast, eller ta kontakt direkte med skatteetaten.

Lykke til! ☺