Gå til sidens hovedinnhold

Skatteprosenter på lønnsinntekt

Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 550.000 kroner gir en skatteprosent på 26,5 prosent i 2020. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 33,3 prosent.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 45 prosent av lønnsinntekten både i 2019 og 2020. Maksimalt fradrag er 100.800 kroner i 2019, og 104.450 kroner i 2020. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 56.550 kroner i 2019, 51.300 kroner i 2020. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 22 prosent både i 2019, og 2020.

Til sammen kan disse gi et fradrag på 157.350 kroner i 2019, og 155.750 kroner i 2020. Dette gir en skattebesparelse på 34.617 kroner i 2019, og 34.265 kroner i 2020.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten både i 2019 og 2020.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kunne den ikke hete toppskatt lenger.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2020 betaler du 1,90 prosent og 4,2 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 639.750 kroner til 650.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 22 prosent både i 2019 og 2020. Har du en lønnsinntekt på 650.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 494.250 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter 2020

Skatteprosentene i vil normalt bli litt lavere året etter det andre på grunn av at flere av innslagspunktene/fradragene vil øke med forventet lønnsøkning. Det har de også gjort i 2020, men personfradraget har blitt satt ned i 2020. Grunnen til det er at lisensen i NRK skal betales over skatteseddelen, og det er gjort ved å sette ned personfradraget.

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning 2020.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 9 014 10,3 % 9,0 %
150 000 19 164 14,6 % 12,8 %
200 000 29 679 17,0 % 14,8 %
250 000 42 550 19,5 % 17,0 %
300 000 59 646 22,7 % 19,9 %
350 000 76 846 25,1 % 22,0 %
400 000 94 046 26,9 % 23,5 %
450 000 111 246 28,3 % 24,7 %
500 000 128 446 29,4 % 25,7 %
550 000 145 646 30,3 % 26,5 %
600 000 162 846 31,0 % 27,1 %
700 000 202 669 33,1 % 29,0 %
800 000 246 069 35,2 % 30,8 %
900 000 289 469 36,8 % 32,2 %
1 000 000 332 882 38,0 % 33,3 %
2 000 000 796 882 45,5 % 39,8 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 7 254 8,3% 7,3%
150 000 16 524 12,6% 11,0%
200 000 26 159 14,9% 13,1%
250 000 38 150 17,4% 15,3%
300 000 54 366 20,7% 18,1%
350 000 70 686 23,1% 20,2%
400 000 87 006 24,9% 21,8%
450 000 103 326 26,2% 23,0%
500 000 119 646 27,3% 23,9%
550 000 135 966 28,3% 24,7%
600 000 152 286 29,0% 25,4%
700 000 190 349 31,1% 27,2%
800 000 231 989 33,1% 29,0%
900 000 273 629 34,7% 30,4%
1 000 000 315 282 36,0% 31,5%
2 000 000 761 682 43,5% 38,1%

Skatteprosenter 2019

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning 2019.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 200 9,4 % 8,2 %
150 000 18 009 13,7 % 12,0 %
200 000 28 644 16,4 % 14,3 %
250 000 42 418 19,4 % 17,0 %
300 000 59 618 22,7 % 19,9 %
350 000 76 818 25,1 % 21,9 %
400 000 94 018 26,9 % 23,5 %
450 000 111 218 28,2 % 24,7 %
500 000 128 418 29,4 % 25,7 %
550 000 145 618 30,3 % 26,5 %
600 000 162 818 31,0 % 27,1 %
700 000 204 643 33,4 % 29,2 %
800 000 248 043 35,4 % 31,0 %
900 000 291 443 37,0 % 32,4 %
1 000 000 335 899 38,4 % 33,6 %
2 000 000 799 899 45,7 % 40,0 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 440 7,4% 6,4%
150 000 15 369 11,7% 10,2%
200 000 25 124 14,4% 12,6%
250 000 38 018 17,4% 15,2%
300 000 54 338 20,7% 18,1%
350 000 70 658 23,1% 20,2%
400 000 86 978 24,9% 21,7%
450 000 103 298 26,2% 23,0%
500 000 119 618 27,3% 23,9%
550 000 135 938 28,2% 24,7%
600 000 152 258 29,0% 25,4%
700 000 192 323 31,4% 27,5%
800 000 233 963 33,4% 29,2%
900 000 275 603 35,0% 30,6%
1 000 000 318 299 36,4% 31,8%
2 000 000 764 699 43,7% 38,2%

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.