Gå til sidens hovedinnhold

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2019 og 2020.

En pensjonsinntekt på 250.000 kroner gir en skatteprosent på 6,4 i 2020. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 18,9.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 30.000 kroner i 2019 - 32.330 kroner i 2020) Dette gjelder for pensjonsinntekter opp til 198.200 kroner i 2019, 204.150 kroner i 2020.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i « Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2020

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2020.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 16 056 233 944 6,4 %
300 000 37 763 262 237 12,6 %
350 000 57 087 292 913 16,3 %
400 000 75 737 324 263 18,9 %
450 000 94 387 355 613 21,0 %
500 000 113 037 386 963 22,6 %
550 000 131 687 418 313 23,9 %
600 000 147 986 452 014 24,7 %
700 000 184 709 515 291 26,4 %
800 000 225 009 574 991 28,1 %
900 000 265 309 634 691 29,5 %
1 000 000 305 622 694 378 30,6 %

Skatteprosenter 2019

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2019.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 17 719 232 281 7,1 %
300 000 39 163 260 837 13,1 %
350 000 57 813 292 187 16,5 %
400 000 76 463 323 537 19,1 %
450 000 95 113 354 887 21,1 %
500 000 113 763 386 237 22,8 %
550 000 132 033 417 967 24,0 %
600 000 147 683 452 317 24,6 %
700 000 186 408 513 592 26,6 %
800 000 226 708 573 292 28,3 %
900 000 267 008 632 992 29,7 %
1 000 000 308 364 691 636 30,8 %

Les også:

Om skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag