Gå til sidens hovedinnhold

Skatter og avgifter samlet

Skal du ha en mening om skatte- og avgiftsnivået er for høyt, for lavt eller passe bør du vite hva nivået virkelig er på.

Å bare se på skattenivået blir altfor snevert. Det er det totale skatte- og avgiftstrykket som det må sees på. For en gjennomsnittlig lønnsmottaker er avgiftene nesten like store som skatten.

En sammenligning mellom land som bare går på skattenivået blir svært ufullstendig. En annen sak er at det uansett ikke kan sammenlignes, så lenge det er ulikheter i hva man får igjen for skattepengene.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Her ser vi på hva du betaler i skatter og avgifter for de som har vanlig lønnet heltidsjobb. For eksempel vil pensjonister normalt ha en lavere andel av skatter og avgifter

Bruk vår skatte- og avgiftskalkulator

Du kan beregne hvor mye du totalt sett betaler i forhold til lønnsnivået ditt i Smarte Pengers skatte- og avgiftskalkulator for 2020.

I denne kalkulatoren ligger det en full skatteberegning, samtidig som alle typer avgifter blir beregnet ut fra hvilket forbruksmønster du legger inn.

Her finner du skatte og avgiftskalkulatoren.

Andelen varierer

Eksakt hvor mye du betaler avhenger helt av hvilke forutsetninger som tas. De direkte skattene er lette å beregne, men betydningen av andre avgifter som merverdiavgift og en rekke særavgifter, avhenger av forbruksmønsteret ditt.

Selve skatteprosenten kan du ikke gjøre så veldig mye med. Rentefradraget er som oftest det som reduserer skatten din noe. Les mer om hva du betaler i skatt på ulike inntektstrinn.

Andelen av lønnen som går til skatter og avgifter kan variere fra 30 prosent til 80 prosent. Normalnivået vil ligge på omtrent 50 prosent for en enslig. For et par vil andelen være noen prosentpoeng lavere.

Vi har sett på fire eksempler nedenfor. Eksemplene for «Høy» og «Lav» representerer ytterpunktene i hva summen av skatter og avgifter kan være. De normale tallene er representert med «Normal» og «Normal 2 personer».

Du kan se en mer detaljert oversikt lenger ned. Her kan du se forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Normale forutsetninger Normal Normal 2 personer
Inntekt 500 000 700 000
Inntekt person 2 * 400 000
Rentefradrag 40 000 75 000
Skatt på inntekt 23,9 % 25,70%
Effekt arbeidsgiveravgift 9,2 % 8,40%
Merverdiavgift 7,9 % 6,20%
Bilavgifter 5,7 % 2,70%
Andre avgifter 3,7 % 2,80%
Sum avgifter 50,4% 45,8%
Spesielle forutsetninger Høy Lav
Inntekt 500 000 500 000
Rentefradrag 0 0
Skatt på inntekt 25,7% 25,7 %
Effekt arbeidsgiveravgift 9,2% 9,2 %
Merverdiavgift 11,7% 4,8 %
Bilavgifter 12,6% 0,0 %
Andre avgifter 11,1% 1,8 %
Sum avgifter 70,3% 41,6%

Postene for merverdiavgift, bilavgifter og andre avgifter avhenger i svært stor grad av hva og hvor mye du forbruker.

Fire eksempler

Det er mest normalt å ligge på omtrent 50 prosent av inntekten i totale skatter og avgifter for enslige. For et par med to inntekter, noen prosentpoeng lavere. Inntektsskatten er den største posten, deretter kommer merverdiavgiftene.

Jo mer du sparer, jo mindre vil du betale i avgifter, som for eksempel merverdiavgifter.

Rentefradraget har i praksis en dobbel effekt. For det første blir skatten redusert. For det andre får du mindre igjen til å kjøpe andre varer og tjenester når du må betale rentene.

De som vil betale prosentvis mest i forhold til inntekten har disse egenskapene:

  • Høy inntekt
  • Eier stor bil med kraftig motor
  • Røyker mye
  • Drikker mye alkoholholdige drikkevarer
  • Har ingen gjeld på bolig, kan dermed forbruke mer
  • Ferierer i Norge, slik at han bruker pengene i Norge på avgiftsbelagte varer

Eksemplet med høyt forbruk passer inn i disse egenskapene. Her er det forutsatt at vedkommende bruker mye penger på høyt avgiftsbelagte varer. Samtidig bruker han alt han tjener. I dette eksemplet bruker han 72,5 prosent av inntekten på skatter og avgifter.

I den andre enden har vi forbrukeren som nesten ikke bruker penger. Han kommer likevel opp i 40,3 prosent på grunn av inntektsskatten og effekten av arbeidsgiveravgiften.

Eksemplet med normalt forbruk for en singel, har en samlet skatte- og avgiftsprosent på 48,9 prosent. Et par har en prosentandel på 45,3 prosent.

Detaljert oversikt

Tabellen viser en detaljert oversikt over hvilke skatter og avgifter som disse tre eksempel-husholdningene betaler. Tallene vises i kroner per år, og i prosent av total inntekt. Her finner du forutsetningene for tallene.

Først de normale eksemplene:

Normal Normal 2 personer
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 41 000 8,20% 90 200 8,20%
Trinnskatt 12 035 2,41% 35 694 3,24%
Skatt på alminnelig inntekt 66 583 13,32% 156 266 14,21%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 119 618 23,92% 282 160 25,65%
Arbeidsgiveravgift
Effekt av arbeidsgiveravgift 46 248 9,25% 92 863 8,44%
Merverdiavgifter
Merverdiavgift 39 355 7,87% 68 347 6,21%
Bilavgifter
Vektavgift 4 036 0,81% 5 045 0,46%
Avgift på co2-utslipp 6 914 1,38% 8 643 0,79%
Omregistreringsavgift 2 021 0,40% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 6 752 1,35% 6 752 0,61%
Trafikkforsikringsavgift 2 909 0,58% 2 909 0,26%
Bompenger 6 000 1,20% 6 000 0,55%
Sum bilavgifter 28 632 5,73% 29 349 2,67%
Andre avgifter
Alkoholavgift 6 398 1,28% 12 797 1,16%
Tobakksavgifter 0 0,00% 0 0,00%
Brusavgift 578 0,12% 1 157 0,11%
Sukkeravgift 97 0,02% 193 0,02%
Sjokoladeavgift 75 0,02% 150 0,01%
Forbruksavgift elektrisk kraft 1 583 0,32% 2 375 0,22%
Avgifter på fyringsolje 0 0,00% 0 0,00%
Dokumentavgift 6 250 1,25% 10 000 0,91%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
Flypassasjeravgift 420 0,08% 840 0,08%
NRK-lisens 3 038 0,61% 3 038 0,28%
Sum andre avgifter 18 439 3,69% 30 550 2,78%
Sum totale skatter og avgifter 252 292 50,46% 503 269 45,75%

Dette er skatter og avgifter de mer ekstreme variantene må betale:

Høy Lav
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 41 000 8,20% 41 000 8,20%
Trinnskatt 12 035 2,41% 12 035 2,41%
Skatt på alminnelig inntekt 75 383 15,08% 75 383 15,08%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 128 418 25,68% 128 418 25,68%
Arbeidsgiveravgift
Effekt av arbeidsgiveravgift 46 248 9,25% 46 248 9,25%
Merverdiavgifter
Merverdiavgift 58 382 11,68% 24 101 4,82%
Bilavgifter
Vektavgift 11 076 2,22% 0 0,00%
Avgift på co2-utslipp 33 372 6,67% 0 0,00%
Omregistreringsavgift 0 0,00% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 9 645 1,93% 0 0,00%
Årsavgift 2 909 0,58% 0 0,00%
Bompenger 6 000 1,20% 0 0,00%
Sum bilavgifter 63 002 12,60% 0 0,00%
Andre avgifter
Alkoholavgift 33 167 6,63% 0 0,00%
Tobakksavgifter 6 312 1,26% 0 0,00%
Brusavgift 578 0,12% 0 0,00%
Sukkeravgift 97 0,02% 0 0,00%
Sjokoladeavgift 75 0,02% 0 0,00%
Forbruksavgift elektrisk kraft 1 583 0,32% 1 187 0,24%
Avgifter på fyringsolje 0 0,00% 0 0,00%
Dokumentavgift 10 000 2,00% 5 000 1,00%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
Flypassasjeravgift 420 0,08% 0 0,00%
NRK-lisens 3 038 0,61% 3 038 0,61%
Sum andre avgifter 55 270 11,05% 9 225 1,85%
Sum totale skatter og avgifter 351 320 70,26% 207 992 41,60%

Se også:

Les mer om hvordan vi har regnet her.

Her kan du lese forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Avgiftsoversikt

Skatt på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Skatte- og avgiftsberegning 2020
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende