Gå til sidens hovedinnhold

Skattesatser

Denne oversikten viser skattesatsene i perioden 2017 til 2019.

Oversikten er alfabetisk satt opp. Her finner du alle viktige satser og innslagspunkt gjeldende for det norske skattesystemet.

Dette er de viktigste skattemessige postene:

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene

Dette er skattesatsene som gjelder for årene 2017 til 2019.

2017 2018 2019
Alminnelig inntekt
Skatt alminnelig inntekt 24% 23% 22%
Skatt på alminnelig inntekt Nord-Norge 20,50% 19,50% 18,50%
Aksjebeskatning
Oppjusteringsfaktor 1,24 1,33 1,44
Effektiv skattesats 29,76% 30,59% 31,68%
Barnetrygd
For hvert barn 11 640 11 640 12 648
Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms 0 0 0
Bilgodtgjørelse / kjøregodtgjørelse
Sats: 0-10.000 km 4,10 3,90 3,90
Skattefritt beløp 3,50 3,50 3,50
Sats 10.000 km - 3,45 3,45 3,50
Boligsparing for ungdom - (BSU)
Årlig sparegrense 25 000 25 000 25 000
Skattefradrag 20% 20% 20%
Sum sparegrense 300 000 300 000 300 000
Boligverdsettelse
Boliger (som du bor i) i prosent av markedsverdi 25% 25% 25%
Verdsettelse av sekundærbolig 90% 90% 90%
Fagforeningskontingent 3 850 3 850 3 850
Fellesskatt til staten 9,55% 8,55% 7,85%
Finnmarksfradrag
Klasse 1 15 500 15 500 15 500
Klasse 2 avviket fra 2018 15 500 * *
Firmabil - satsene for beregning av inntektstillegg
Grense 1 299 100 303 900 308 500
Påslag til grense 1 30% 30% 30%
Påslag utover grense 1 20% 20% 20%
Foreldrefradrag - virkelige utgifter
1 barn under 12 25 000 25 000 25 000
for de neste barn 15 000 15 000 15 000
Formuesskatt
Til kommunen:
Innslagspunkt enslig 1 480 000 1 480 000 1 500 000
Felles hvis du er gift (doble beløp) 2 960 000 2 960 000 3 000 000
Sats kommune 0,70% 0,70% 0,70%
Sats stat 0,15% 0,15% 0,15%
Sum formuesskatt 0,85% 0,85% 0,85%
Gaver 30 000 40 000 50 000
Kommune- og fylkesskatt 14,45% 14,45% 14,15%
Minstefradrag lønn
Prosent av lønn 44% 45% 45%
Maksimalt 94 750 97 610 100 800
Minimum 4 000 4 000 4 000
Minimum fradrag i lønn 31 800 31 800 31 800
Full utnyttelse minstefradrag 215 341 216 911 224 000
Minstefradrag pensjon
Prosent av pensjon 31% 31% 31%
Maksimalt 81 200 83 000 85 050
Minimum 4 000 4 000 4 000
Full utnyttelse minstefradrag 261 935 267 742 274 355
Pensjonsforsikring med skattefradrag (IPS)
Maksimalt sparebeløp pr år 40 000 40 000 40 000
Personfradrag
Klasse 1 53 150 54 750 56 550
Klasse 2 avviklet fra 2018 78 300 * *
Personalrabatter
Maksimal rabatt – ny fra 2019 * * 7 000
Reise, egenandel
Egenandel 22 000 22 350 22 700
Sats pr km 1,56 1,56 1,56
Sjømannsfradrag maks 30% ( 80')
Særfradrag
For enslige forsørgere 51 804 51 804 51 804
Grense for store sykdomsutgifter 9 180 9 180 9 180
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt skattefradragbeløp 29 940 29 950 30 000
Innslagspunkt 1 188 700 193 250 198 200
Sats 1 15,3 % 15,3 % 15,3 %
Innslagspunkt 2 284 350 290 700 297 900
Sats 2 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Trinnskatt
Trinn 1 innslagspunkt 164 100 169 000 174 500
Trinn 1 sats 0,93% 1,40% 1,90%
Trinn 2 innslagspunkt 230 950 237 900 245 650
Trinn 2 sats 2,41% 3,30% 4,20%
Trinn 3 innslagspunkt 580 650 598 050 617 500
Trinn 3 sats 11,52% 12,40% 13,20%
I Nord-Norge 9,52% 10,40% 11,20%
Trinn 4 innslagspunkt 934 050 962 050 964 800
Trinn 4 sats 14,52% 15,40% 16,20%
Trygdeavgift
Lav sats: pensjonister og ungdom 5,10% 5,10% 5,10%
Mellomsats: lønn, fiske, skog, jordbruk 8,20% 8,20% 8,20%
Høy sats: næring til 12G 11,40% 11,40% 11,40%
Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 54 650 54 650
Opptrappingssats 25% 25% 25%


Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.