FHI-toppen Line Vold har blitt et kjent fjes for mange gjennom koronapandemien, som avdelingsdirektør for Smittevern og beredskap. Hun topper skattetallene for helsetoppene i 2019. Som Nettavisen tidligere har skrevet har hun gjennom aksjene i eiendomsselskapet Drammensveien 50 C AS, opparbeidet seg en formue på rundt 70 millioner kroner. Aksjene har hun fått av far Christian Vold (80) som sitter med A-aksjene og dermed styringsretten over selskapet.

Les også: Kjempehopp for Fredrik Solvangs inntekt

I fjor tjente hun drøyt 2,5 millioner kroner, viser ferske ligningstall som er tilgjengelig hos kredittopplysningsforetak og som Nettavisen har hentet ut. Enkelte skatteutøveres tall blir tilgjengelige før alle skatteyteres ligningsforhold blir synlige i desember.

Dette er en oppgang på åtte prosent sammenlignet med 2018, da hun tjente 2,3 millioner.

Samtidig har formuen sunket noe, viser de ferskeste tallene. I 2018 var hun som nevnt oppført med litt over 70 millioner, mens i fjor var den gått ned til 67 millioner kroner. Dette er en en nedgang på fem prosent, og nærmere tallene fra 2017, da helsetoppen var oppført med nesten 1,5 millioner i inntekt og 57,8 millioner i formue.

Les også: Støres formue skrumper

Formueoppsving

Camilla Stoltenberg er øverste leder og direktør for FHI. I 2019 tjente hun 1,3 millioner, en marginal oppgang på omtrent 30.000 kroner fra de 1.269.000 hun tjente i 2018. Samtidig har formuen hennes fått et lite oppsving i løpet av 2019. Formuen på 6 millioner i 2018 har økt til litt over 6,6 millioner kroner - en oppgang på 10 prosent.

Grønne piler

På koronapressekonferansene har man også litt bedre kjent med Frode Forland. Han er fagdirektør i Folkehelseinstituttets stab for smittevern, miljø og helse, og hadde et solid år før koronautbruddet. Inntekten hans steg fra 890.000 til 980.000, en oppgang på 10 prosent.

Også formuemessig er det grønne piler å spore. Formuen har steget fra 2,1 millioner til 2,4 millioner - en økning på 12 prosent.

Les også: Skattetall røpet før tiden: Northug har slått tilbake etter et svakt år

Null i formue

Når det gjelder Helsedirektoratet så er helsedirektør Bjørn Guldvog blitt et kjent fjes etter hvert. Guldvog er den eneste av helsetoppene Nettavisen har sjekket som har hatt en nedgang i inntekt. Etter 1.425.000 millioner kroner inn i 2018, gikk inntektene ned til 1.360.000 i 2019, en nedgang på fem prosent.

Formuemessig har fint lite endret seg for Guldvog de siste årene. Han har stått oppført med en formue på 0 kroner de siste tre årene som skattetallene viser.

Les: Ett år siden Martin Ødegaard dukket opp på denne lista for første gang: Nå øker han formuen kraftig

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tall er foreløpig ikke tilgjengelige.

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.

Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.