Her finner du skattetrekkskalkulatoren for lønnsmottakere

Om skattetrekkskalkulatoren

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Du kan også beregne skatten i Skatteberegning 2020.

Forskuddsskatten for 2020 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2019, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Det er enkelt å endre skattekortet. Du kan bruke både BankID og MinID. Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Skal du sette den ned, må du få nytt skattekort.

Bruk av kalkulatoren

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2020.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned (eller at du ikke har betalt ennå). Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Deretter viser kalkulatoren hvordan resultatet blir hvis du ikke endrer skattekortet. Der ser du hva du vil få til gode, eller må betale inn ved uendret skattekort.

Til slutt vises hvor mange kroner du skal betale i skatt for de resterende månedene, og hvilken skatteprosent dette er.

Se også:

Les mer om skattekortet.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.