Formueskatten er en særnorsk misunnelsesskatt som gjør det lønnsomt for rike eiere å flytte ut av landet. Nå har skikongen og forretningsmannen Bjørn Dæhlie funnet et innenlands skatteparadis, og flytter virksomheten til Vesterålen for å spare skatt.

Politikere fra Ap, SV og Rødt raser og kaller Bjørn Dæhli for «smålig», og på lederplass skriver Dagsavisen han han dermed har abdisert som skikonge.

Den særnorske formueskatten koster eiere 0,85 prosent årlig av formuen, mens skatten blir null hvis man flytter til utlandet og eier de samme norske selskapene. Skatten innbringer relativt lite penger til statskassen, men gjør det ekstremt lønnsomt for rike norske eiere å flytte utenlands med familien - og dermed gradvis bryte båndene til Norge og norsk eierskap.

Venstresiden nekter å høre på dette, og de har begynt å tro på en faglig gjennomkritisert forskning som sier at økt formueskatt betyr flere ansatte. Den rapporten er for øvrig så død, at vi lar den ligge i denne omgang.

Men følgende er fakta:

  • Bjørn Dæhli betalte personlig 5,5 millioner kroner i skatt i 2019, 7,9 millioner kroner i skatt i 2018 og 4,4 millioner kroner i skatt i 2017.
  • Bare på disse tre årene betalte han personlig skatt (17,9 millioner kroner) som betalte lønnen til Kari Elisabeth Kaski og de 10 andre i SVs stortingsgruppe i to år.
  • Kritikerne på Stortinget får millionlønn av fellesskapet for å bruke godt over 1.000 milliarder kroner av fellesskapets midler.
  • Bjørn Dæhlie får ikke fem øre, men har skapt en virksomhet med arbeidsplasser som betaler skatt.

Hva som er mest moralsk, kommer altså an på øynene som ser.

Kari Elisabeth Kaski (SV) betalte for øvrig 322.000 kroner i skatt til Oslo i fjor, mens Maria Sneve Martinussen (Rødt) bidro med 142.000 kroner i skatt til fellesskapet. Ingen av dem betalte fem øre i formueskatt.

Stortinget har vedtatt skatteregler som sier at eiere skal betale 0,15 prosent av formuen i formueskatt til staten, mens kommunene kan ta inntil 0,7 prosent i formueskatt.

I likhet med eiendomsskatten er det opp til hver kommune å lage skatteregimet i sitt lokalmiljø.

Bø i Vesterålen har bestemt seg for å sette ned formueskatten fra 0,7 til 0,2 prosent for å tiltrekke seg investorer og virksomhet.

Flere andre forretningsfolk har latt seg friste til å flytte, og nå pakker altså Dæhlie flyttelasset (slik han også kunne gjort til Monaco eller Sveits).

Siden reglene er slik, må vi anta at det er i tråd med Stortingets ønske at kommunene kan sette satsen for lokal formueskatt selv. Nasjonalforsamlingen har altså ønsket en skattekonkurranse som er tilpasset lokale forhold.

Når skikongen lar seg friste nordover, så gir det lokale ringvirkninger i Bø i Vesterålen og bidrar til et bedre kommunebudsjett. Innbyggerne i Bø i Vesterålen kan glede seg over å få skikongen nordover.

Sånn sett har Bjørn Dæhlie gitt formueskatt-entusiastene en lærepenge. Og flere kommuner og eiere kommer etter.

Mitt tips er at flere av utkantkommunene i Innlandet og Akershus nå har fått en idé som kan få rike forretningsfolk fra Oslo-området på flyttefot.

PS! Hva mener du? Støtter du Bjørn Dæhlie eller venstresidens skattepolitikere? Skriv et leserbrev!