Saken oppdateres.

YOUNGSTORGET (Nettavisen Økonomi): Eiendom Norge presenterer mandag morgen de seneste tallene for den såkalte sykepleierindeksen:

Hvor stor andel av boligene har en single sykepleier som tjener brukbare 575.000 kroner i året råd til hvis hun eller han skal holde seg innenfor boliglånsforskriften (se faktaramme nedenfor).

Les også: Raser mot nye boliglånsregler - vi er svært bekymret

Og 2020-tallene er deprimerende for sykepleiere i Oslo: Svaret er kun 3,1 boliger er tilgjengelige for sykepleierne, og det er faktisk enda verre i Asker og Bærum. Til sammenlikning har sykepleierne i Porsgrunn og Skien råd til 65 prosent av boligene (se grafen under).

Frykter prishopp

- Utviklingen i indeksen i første halvår viser at muligheten for å boligeier er blitt ytterligere redusert i Norge grunnet boligprisvekst, sier analyse- og modelldirektør Anders Lund i Eiendomsverdi AS. Han står bak undersøkelsen.

- Nullrenten og de reduserte utlånsrentene har ikke kommet sykepleieren til gode på grunn av gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften, og andelen boliger en singel sykepleier har mulighet til å kjøpe synker, sier han.

I 2019-undersøkelsen hadde en sykepleier med 550.000 kroner i samlet årslønn også råd til snaue 3 prosent av boligene i Oslo. Fra 2019 til 2020 er altså utviklingen stabil. På landsbasis var andelen rett under 30 prosent.

Les også: MDG-Hermstad med harde beskyldninger mot boligbransjen: Nå slår bransjetoppen tilbake

Med en årslønn på 575.000 kroner kan en sykepleier etter boliglånsforskriften låne inntil 2.670.000 kroner, men det er altså samlet gjeld.

I forbindelse med den nye undersøkelsen var det invitert til debatt om tallene og boligprisutviklingen i Oslo.

Bygg mer!

- Løsningen er at det bygges mer boliger der boligprisene er høye, sa adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge på presentasjonen.

- Vi har veldig gode eksempler fra andre steder i Norge der situasjonen er en helt annen. I Kristiansand har ikke boligprisene de seneste ti årene steget mer enn konsumprisindeksen, sa Lauridsen.

Han inviterer nå til en boligdugnad for å dempe prispresset i de største byene.

- Når er det på tide å sette seg ned for å få opp denne takten, sa Lauridsen. Han betegnet også boliglånsforskriften som et «nødvendig onde». Men Einedom Norge har vært skeptisk til forskriften og ønsker en oppmykning.

Tre paragrafer er begrensende i boliglånsforskriften for låntakerne. De må tåle 5 prosentpoeng renteøkning, ha maksimal fem ganger brutto årsinntekt i samlet gjeld og maksimalt belåningsgrad på 85 prosent.

Økte rammer

Boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i Arbeiderpartiet var enig i at det må bygges mer, men ikke bare i sentrum. Hun også at Husbanken skal være en motor i utbyggingen og øke utlånsrammene med 9 milliarder kroner og å utvikle nye veier inn i boligmarkedet.

Boligpolitisk talsperson Torill Eidsheim var enig at det må bygges mer, men også at det må bygges riktig.

- Og her synes jeg ikke Oslo har lykkes, sa Eidsheim.

Grethe W. Meier i Privatmegleren og Baard Schumann i Nordr Eiendom frykter at boligprisene i Oslo kan stige med over 20 prosent i årene 2020 til 2022. En gjennomsnittlig bolig i Oslo kostet ifølge Eiendom Norge i august ca. 5,5 millioner kroner, ti ganger gjennomsnittslønnen i Norge.

Les også: Bør du kjøpe bolig nå?

Hvis prognosen til de to boligtoppene slår til, vil andelen sykepleierne ha råd til falle ytterligere, ettersom lønningene kommer til å stige langt mindre.

Men Oslo desidert verst, det er store forskjeller på landsbasis. Gjennomsnittsboligen i de andre største norske byene ligger fra 3,2 til 4 millioner kroner. 4 millioner er også landsgjennomsnittet.

- Generelt viser dette meg at bolig ikke er dyrt i Norge, med ett unntak: Oslo. I resten av landet er boliger bilder, sa Lund på en pressekonferanse mandag morgen. Lund er ansvarlig for undersøkelsen.

Les også: Lav rente og få nye boliger er oppskrift på stadig høyere boligpriser de neste årene

Ekstreme forskjeller

Og ser vi på prisutviklingen de seneste ti årene, er det helt ekstreme forskjeller. I Oslo er boligprisene ifølge Eiendom Norge opp hele 103 prosent fra august 2010 til august 2020, i Stavanger bare 13 prosent. Det er lavere enn årlig konsumprisøkning i perioden (23,3 prosent).

I Kristiansand er prisoppgangen i perioden 21 prosent, mens i de andre største norske byene varierer oppgangen fra 51 til 75 prosent. Det er altså Oslo som har den desidert høyeste prisstigningen. Flere boligeksperter Nettavisen har pratet med, mener det primært skyldes manglende regulering av boligtomter.