Fersk statistikk viser at veksten i antall nye jobber i foregående måned var 210.000. Forventningene i markedet lå på en jobbvekst i området 530.000-548.000 personer.

Det ble skapt en del nye jobber for akademikerne, transport, lager, men også i byggebransjen og hos produksjonsbedrifter.

Arbeidsledigheten i USA ved månedsskiftet var på 4,2 prosent. Til tross for den dårlige jobbveksten er det likevel en nedgang fra 4,6 prosent verd utgangen av oktober. Antallet ledige amerikanere er nå 6,9 millioner, ned 542.000 fra en måned tidligere.

Jobbveksten i oktober var sterk, sterkere enn det markedet så for seg.

De amerikanske sysselsettingstallene regnes som en av verdens viktigste nøkkeltall i finansmarkedene. Store avvik fra forventningene om arbeidsmarkedet i verdens største økonomi kan påvirke både aksjemarkedene og rentemarkedene.

Før tallene ble kjent var hovedindeksen ved Oslo Børs opp 0,35 prosent. Tre minutter etter offentliggjøringen var likevel hovedindeksen på det samme nivået. Kl 14.39 var hovedindeksen opp 0,30 prosent.

Les også: Biden må gjeninnføre Trumps innvandringspolitikk

Bremses opp

I oktober vokste sysselsettingen utenfor jordbruket med 531.000 personer. Handelsbanken skrev i en kommentar på morgenen at markedet ventet minst like sterk vekst i sysselsettingen i november.

Men, fremover kan igjen jobbveksten bremse opp. Den nye virusuroen i markedene er klart et tema. I tillegg er det en stor etterspørsel etter arbeidskraft i USA, men det er et lavt tilbud av de som vil ha jobb.

Det gjør ifølge Handelsbanken at sysselsettingsveksten holdes noe igjen, samtidig som lønns- og prispresset fortsatt holdes oppe. Bedriftene overbyr hverandre i kampen om arbeidskraft.

Les også: Donald Trump-sjokket er ekstrem nedtur for Biden

Stramt

DNB skrev i sin morgenrapport fredag at det er mange tegn til lønnsoppgang og veldig stramhet i det amerikanske arbeidsmarkedet. Men likevel er antallet sysselsatte fremdeles ca. 4 millioner lavere enn før pandemien inntraff i mars 2020.

De amerikanske statistikkmyndighetene skriver at i februar 2020 lå ledighetsraten på 3,5 prosent.

Dessuten, antallet som sier opp jobbene sine, når stadig nye rekorder. Bedriftene må øke lønningene for å få tak i nok arbeidskraft. Denne situasjonen mener DNB vi ikke i like stor grad ser i Europa.

Her har myndighetene heller gått for å støtte permisjonsordninger, slik at ansettelsesforholdet beholdes intakt gjennom pandemien.