Økt boligbygging i Oslo har vært en kampsak for det rødgrønne byrådet. Raymond Johansen mener det bygges for lite i hovedstaden. På boligkonferansen til Obos foran kommunevalget i 2015, ville blant annet Johansen doble antall regulerte tomter fra det daværende nivået på 13.000.

Tallene for ferdigstillelser i hovedstaden de to seneste årene har riktignok vært bra. Men dette er prosjekter som ble planlagt og regulert flere år tilbake.

Langt verre er det med nye prosjekter som skal reguleres av planmyndighetene og politikerne. Dette er boliger som skal ut i markedet om noen år. Antallet har de seneste årene svingt fra 1600-5600 i året, men ikke vært i nærheten av dagens lave nivåer.


Dramatisk nedgang

I 2018 ble det ifølge Plan- og bygningstetaten regulert rekordlave 810 boliger i Oslo. Tallene i første kvartal er skrekktall for byrådet og Johansen: 74 - syttifire - nye regulerte boliger, skal vi tro tall som Høyre har innhentet (se også lenger ned i saken).

- Det er en dramatisk nedgang i muligheten for å bygge boliger. Foreløpig er det for tidlig å si hva som kan reguleres i år. Men man kan jo se dette opp mot hva Raymond Johansen (Ap) lovet foran kommunevalget i 2015 og hva det rødgrønne byrådet faktisk har levert.

- Dette vil ha konsekvenser for boligsalget fremover. I praksis betyr det stopp i boligmarkedet, og det er bekymringsfullt. Det er bekymringsfullt om inngangsdøren til boligmarkedet for førstegangskjøpere i realiteten blir helt stengt, sier fraksjonsleder Pia Farstad von Hall (H) til Nettavisen Økonomi.

Prispress

Hun frykter i likhet med Selvaag Bolig et nytt hopp i boligprisene i Oslo om noen år som følge av den lave reguleringen og igangsettingen. Bekymret er også adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

- Ja, dette vil man merke på tilbudssiden i årene fremover. Et så lavt antall vil gi et prispress ganske raskt, sier Dreyer til Nettavisen Økonomi. Hans kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard går enda lenger.

- Det er skandaløst, mange tusen boliger i Oslo er på vent, sier han.

Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser et kraftig fall i igangsetting av nye leiligheter det seneste året. Foreningen er spesielt bekymret for underdekningen i Oslo.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (Mdg) skriver at det nåværende byrådet har regulert flere boliger per år de siste årene enn det det forrige byrådet klarte.


Varierer

Hun fremhever at tall vil variere fra kvartal til kvartal, og at det viktigste er å se på helheten. Byutviklingsavdelingen hevder oppdaterte tall fra Plan- og bygningsetaten per 28.2.2019 viser at det er regulert 108 boenheter så langt i år.

«Kvalitetssikrede tall for første kvartal kommer først senere denne måneden. Vi har også sendt reguleringer for i underkant av 600 boliger som ligger i bystyret og ikke er ferdigbehandlet der ennå», heter det i mailen.

Høyre er også opptatt av tomtereserven i Oslo. Byrådet hevder denne er på drøyt 24.000 boenheter, Høyre mener det reelle antallet er snaue halvparten. Her er de på linje med tidligere leder av Selvaag Bolig, Baard Schumann.

Langt frem

Den store forskjellen i anslagene er inkluderingen av det siste store utbyggingsområdet i Oslo, Gjersrud Stensrud. Det totalt ubebygde området på 4000 mål ligger helt sørøst i hovedstaden i bydel Søndre Nordstrand, mot nabokommunen Ski.

Teoretisk kan området bygges ut med 12.000-15.000 boliger, i hvert fall 10.000, men det er en utbygging som ligger svært langt frem i tid. Blant annet er infrastrukturen totalt mangelfull, og skogområdet preges også av høydeforskjeller.


- Boligreservene krymper, og vi må holde Gjersrud Stensrud utenfor. Høyre har ennå ikke tatt stilling til hvordan dette området best bør utvikles, men det egner seg for familieboliger. Uansett kan ikke Gjersrud Stensrud bygges ut før om 15-20 år, så det har ingen relevans for dagens boligmarked, sier von Hall.

Marcussen mener derimot at de drøyt 24.000 boligene er en robust reserve. Hun innrømmer imidlertid at reserven også inkluderer områder hvor vil det vil ta tid før boligbyggingen kommer i gang.