Av stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson i Ap

Frp satt syv år i regjering, hva gjorde de for å få flere vanlige folk inn på boligmarkedet i de årene? Ingenting. Når Frps Erlend Wiborg skriver i Nettavisen at han er bekymret for boligprisutviklingen og hvordan unge skal komme seg inn på boligmarkedet, har det derfor ingen troverdighet.

I tillegg til å gjøre ingenting for å lage politikk utav av egne hjertesaker da de satt i regjering har Wiborgs parti stemt ned en rekke forslag som kunne gjort det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet. Unge som ikke får lån blir prisgitt et dyrt utleiemarked om de ikke får studentbolig som igjen gjør det vanskelig å spare.

Sommel

Regjeringen har somlet siden 2017. Da fikk Arbeiderpartiet flertall for at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med en løsning på problemet med økt hyblifisering av leiligheter. Det har gått tre år, og vi har ennå ikke hørt noe. Dette rammer særlig unge, særlig i august når studenter har fått studieplass og bare har noen uker på seg til å finne et sted å bo i en ny by. Ungdommene våre fortjener å bo trygt. Ikke i brannfeller eller altfor små leiligheter.

Arbeiderpartiet ønsker at sameiene skal kunne stanse hyblifisering og oppløsning av bomiljøet. Noen utleiere tilbyr dårlige leiligheter for unge og studenter. Sånn vil vi ikke ha det. Vi vil bruke politikk for å endre boforholdene. Vi ønsker gode trygge nabolag der folk kjenner hverandre, tar vare på uteområdene i fellesskap, hilser på vei til jobb og kan ta inn avisen for hverandre når vi skal på reise. Derfor har vi foreslått at de som eier en leilighet kun skal kunne leie den ut inntil 60 dager eventuelt 90 dager. Å begrense mulighet for utleie til to husstander i en og samme leilighet. Og å gjeninnføre leiers kjøperett til bolig i eiendom som skal seksjoneres, med en prisreduksjon. Wiborg og resten FrP stemte mot alle disse forslagene.

Leietakere kan bli eiere

Arbeiderpartiet vil ha endringer både i lover og i praksis, for å gjøre det lettere for leietakere å bli eier av egen bolig. Boligspekulanter tjener mye penger på bekostning av ungdom som vil inn i boligmarkedet og kjøpe seg sin første leilighet og godt voksne som har leid en leilighet i et langt liv og ikke får muligheten til å kjøpe leiligheten de har leid så lenge. En rekke reportasjer i Dagens Næringsliv avslørte i 2018 at boligspekulanten Ivar Tollefsen omgikk bestemmelsene i leiegårdsloven og lot være å melde inn kjøp av leiegårder til Oslo kommune. Å omgå disse bestemmelsene kan gi stor økonomisk vinning på bekostning av leietagere med begrensede økonomiske ressurser. Våren 2019 foreslo vi at brudd på loven skulle føre til sanksjoner. Vi foreslo blant annet å innføre bøter, fengsel og foretaksstraff for de som bryter loven. Også dette stemte Wiborg og resten av FrP mot.

Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli ulikhetsfaktor i samfunnet. Med dagens boligpriser i Oslo sliter førstegangskjøpere med å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. De som har råd, kjøper seg bolig tidligere enn før og vi ser nå at for eksempel at BSU er en god ordning for dem som har god økonomi og penger til overs, vi ser en økning i kjøp av bolig blant de helt unge. Samtidig blir førstegangsetablererne stadig eldre. Færre som mottar bostøtte, eier egen bolig. Dette er funn vi som politikere må ta på største alvor. Det er ingen ende på Frps mangel på handlekraft de syv årene de har vært med å styre landet:

Husbankens budsjett

I 2019 og 2020 reduserte regjeringen nok engang utlånsrammene i Husbanken i sitt budsjett og med det svekket regjeringen Husbanken som boligpolitisk verktøy. Arbeiderpartiet støtter ikke en nedbygging av Husbanken og mener det er nødvendig å øke rammene til Husbanken med 9 mrd. Kroner. Vi økte derfor lånerammen til 25 milliarder kroner i våre budsjetter. Låneramma skal blant annet gå til å gi flere unge med gode framtidsutsikter startlån. Wiborg og resten av Frp stemte også ned økningen i Husbankens utlånsramme.

Å bygge flere boliger er et kommunalt ansvar. I Ap-styrte kommuner jobber vi med å finne nye veier inn i boligmarkedet og med sosial boligpolitikk. Oslo vedtok i vinter å jobbe for å innføre en såkalt «tredje boligsektor». Prosjekter som «innsats til leie» der beboere får lavere husleie mot å gjøre noen vaktmestertjenester selv, «leie til eie» der boligkjøperen kan kjøpe en større andel av boligen etter hvert og «etablererboliger» der kommunen beholder deler av eierskapet i boligen – og at kjøperen dermed kan kjøpe bolig til under full markedspris. Jeg skulle ønske at regjeringen gjorde det lettere for kommuner som ønsker å satse på modeller for leie til eie. Også dette foreslo vi i stortinget denne våren, og også dette ble stemt ned av Wiborg og resten av Frp.

Ikke dyrere for vanlige folk

Frp sprer skremselspropaganda i Nettavisen om at Arbeiderpartiet skal skatte i hjel vanlige boligeiere. Vi har vært tydelige på at vi aldri kommer til å gjøre det dyrere for vanlige folk som eier bolig. Forslagene over viser at vi har fremmet forslag på forslag for å gjøre det enklere for vanlige folk å kjøpe seg og eie bolig. Og at Wiborg og resten FrP har stemt mot hvert eneste en av de gode forslagene. Erlend Wiborg og Frp må rett og slett skjerpe seg.