Gå til sidens hovedinnhold

Skrinlegg NorthConnect

Flytende havvind utenfor Norge er et bedre klimaprosjekt som bygger norsk industri - i stedet for å drepe den.

Av Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie

Det blåser opp til politisk storm om NorthConnect, en undersjøisk strømkabel til utlandet som vil fjerne naturlige begrensninger på uhemmet markedsflyt av norsk kraft til utlandet.

En gedigen misforståelse

Flere medier framstiller dermed dette som en strid mellom «klimahensyn» og «industri». Mange tar for gitt at hvis du er opptatt av klimasaken vil du sende mest mulig norsk strøm til utlandet, for da kan grønn kraft fra Norge erstatte fossile energiformer i EU-land.

Denne misforståelsen kan få svært uheldige utslag, både for klimakampen og industrien.

Les også: Planlegger tidenes største industriprosjekt i Norge: 220-meters havvind-turbiner med Norge som batteri

Den kraftforedlende industrien i Norge er en økonomisk gigant, med eksport verdt godt over 100 milliarder kroner i året.

Dette er de som lager aluminium og andre metaller og legeringer for verdensmarkedet, hvor de kan konkurrere takket være Norges naturgitte tilgang på grønn og billig vannkraft.

Dette må alle nordmenn vite

Alle nordmenn må vite: Det er enorm økonomisk forskjell på å eksportere kraft rett ut av landet, omtrent som en råvare, og å utnytte den industrielt.

Elkem genererer åtte milliarder kroner i omsetning, med 1530 egne arbeidsplasser pluss ringvirkninger, ved å foredle norsk vannkraft i industriprosesser.

Solgt som råvare er den samme kraften nå verdt omkring 1,6 milliarder.

Den direkte eksporten gir tilnærmet null arbeidsplasser i Norge og medfører stort energitap i ledningene fram til EUs marked.

Les også: Equinor får bygge verdens største havvindpark i Nordsjøen

Den lave energikostnaden, fra grønn og fornybar vannkraft, har i over 100 år vært et avgjørende fortrinn for Norge som industrinasjon. Hele denne industrien vil komme i faresonen hvis «markedet» får påføre kalde Norge, høyt mot nord, omtrent samme energikostnader som lenger sør i Europa.

Dette vil skje i økende grad for hver ny utenlandskabel.

EU-priser på strøm

Utenlandskablene fjerner nemlig den naturlige begrensningen på uhemmet markedsflyt av kraft mellom Norge og EU. Jo friere strømmen flyter ut av landet, jo mer blir norske husstander og virksomheter nødt til å betale EU-priser for å få tak i elektrisitet. Selgeren sender jo varen dit hvor prisen er høyest, hvis han kan.

Les også: Glem Oljefondet, Støre. Lag et grønt industrifond

Vel så mye som de eksporterer norsk kraft til EU, kan man si at utenlandskablene importerer EUs strømpriser til Norge. De høye strømregningene i fjor kan være en forsmak.

Mulig industridød og dårlig klimanytt

Resultatet av å behandle norsk vannkraft mer som eksportvare, ikke som innsatsfaktor for egen verdiskaping, kan bli en omfattende industridød. Dette vil slå negativt ut for klimakampen på to måter.

For det første: Norsk metallindustri har verdens laveste CO2-utslipp. Aluminium produsert i Kina har om lag åtte ganger så høye utslipp av CO2 som aluminium produsert på norsk vannkraft, ifølge Hydro. Å behandle vannkraften som vare i EUs marked, med den konsekvens at grønn norsk industri flagges ut til fossilfyring i Kina, vil være uttrykk for feilslått «klimapolitikk».

For det andre: Å svekke den kraftforedlende industrien er å sage i et bein som norsk økonomi må gå på gjennom og etter «det grønne skiftet». Skal det bli mulig å trappe ned petroleum, slik klimakrisa krever, er vi helt avhengig av andre og grønnere industrinæringer med framtidsutsikter.

Les også: Velferd uten profitt er sunn fornuft

Oljereduksjon er krevende

Det er allerede svært krevende, både økonomisk og politisk, å få gjennomslag for nedtrapping av petroleumsnæringen i Norge. Hvis vi svekker våre grønne og framtidsretta industrier, kan utfordringen gå fra krevende til umulig.

For alle som mener Norge må trappe ned petroleum, for å unngå globalt klimakaos, er svekkelse av den kraftforedlende industrien verst tenkelige scenario.

Hvis målet er å forsyne Europa med grønn energi, finnes en mye mer effektiv metode enn NorthConnect.

Flytende havvind

En metode som ikke utfordrer den kraftforedlende industrien Norge er avhengig av. Myndighetene kan sørge for at vi bygger ut store energiparker med flytende havvind langs norskekysten, og så sender vi den grønne strømmen rett ned til det europeiske markedet.

Flytende havvind har potensial til å produsere 11 ganger så mye som verdens samlede energibehov i 2040, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Les også: Fornybar strøm har et enormt og kjempedyrt problem de færreste tenker på

Ypperlige forhold langs norskekysten

Forholdene utenfor Norge er blant de beste på kloden. Norske selskaper er per i dag verdensledende på den avanserte teknologien som gjør det mulig å produsere vindkraft langt ute på opprørt hav.

Å utvikle en offensiv for havvind på norsk territorium er derfor et politisk kinderegg som slår det problematiske prosjektet NorthConnect ned i støvlene både klima- og industripolitisk.

1). Vi kan generere enorme mengder grønn energi som erstatter fossile kilder i Europa.

2). Norske industrigiganter som Aker og Equinor trenger en norsk utbygging for å drive ned enhetskostnadene og bli konkurransedyktige i det raskt voksende verdensmarkedet for havvind. Slik hjelper vi norske industrilokomotiv over i det grønne sporet og utvikler næringene vi skal leve av «etter olja».

3). Ved å produsere strømmen offshore, kan vi legge eksportkablene direkte ned til markedene. Da slipper vi å undergrave den kraftforedlende industrien på land ved å fjerne naturlige begrensninger på uhemmet markedsflyt av kraft, slik NorthConnect vil gjøre.

Slipper titalls milliarder i økte strømkostnader

I tillegg til den klima- og industripolitiske gevinsten, slipper norske husholdninger en regning på titalls milliarder i økte strømkostnader, som vil følge av NorthConnect, ifølge NVEs nye beregninger.

Les også: Dette kan være løsningen på verdens enorme vind- og solproblem

Vi trenger heller ikke NorthConnect og økte kraftpriser for å drive fram energieffektivisering og strømsparing også her hjemme.

«Hvite sertifikater»

Det er mulig, som SV og Sp har foreslått, å innføre en elavgift med flere nivåer, med høyere avgift for overforbruk.

Sammen med «hvite sertifikater», som nå belønner energisparing i flere EU-land, kan avgiftene brukes til å fremme energieffektivisering i alle slags bygninger på en måte som ikke slår usosialt ut - og som ikke raserer grønn og framtidsrettet industri bygd på fornybar energi.

Kommentarer til denne saken