Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at økonomien i mai vokste med 2,4 prosent. Den sterke veksten kommer etter et fall i fastlandsøkonomien med 4,7 prosent i april. I tremånedersperioden fra februar til april falt fastlandsøkonomien med 5,6 prosent.

SSB skriver at veksten kom etter to måneder med kraftige fall som følge av koronautbruddet og de påfølgende smitteverntiltakene. Men til tross for veksten i mai, verdiskapningen i den innenlandske økonomien (BNP) fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar.

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport mandag at flere indikatorer tyder på at aktiviteten i økonomien har økt siden april. Meglerhuset forvente en ganske sterk oppgang i fastlands-BNP i mai, et sted mellom 3 og 4 prosent. I gjennomsnitt ventet ekspertene en vekst på 4,3 prosent. Fasiten ble altså en god del lavere enn det.

Nordea Markets skriver i en kort kommentar til tallene at Idet være mye støy i BNP-tallene på månedsbasis, og tallene kan bli revidert neste måned.

Les også: Gladnyhet fra sjeføkonom - ingen renteøkninger i sikte

Vi bruker mer

Men husholdningenes forbruk er naturlig nok på vei opp etter nedstengningen av økonomien. Forbruket steg med 4,8 prosent i mai etter to måneder med sterk nedgang. Det var oppgang i både vare- og tjenestekonsumet.

Tjenestekonsumet ble særlig trukket opp av barnehagetjenester og andre personlige tjenester, ettersom disse virksomhetene åpnet opp igjen. Overnattings- og serveringstjenester, samt transporttjenester steg også kraftig i mai etter store fall de to foregående månedene.

Men forbruket av disse tjenestene var fortsatt på svært lave nivåer sammenliknet med februar. Samlet sett steg tjenestekonsumet 5 prosent i mai, mens varekonsumet steg 4,5 prosent i mai. Det var særlig kjøp av klær og skotøy som trakk opp forbruket.

Og såkalt forretningsmessig tjenesteyting falt nærmere 15 prosent i mai. Her finner vi blant annet utleie av arbeidskraft, leasing, reisebyråer og reisearrangører. Dette er alle sektorer som er påvirket av både redusert aktivitet i andre næringer og redusert etterspørsel fra husholdninger.

Les også: Viruset kutter din lønnsvekst i to

Bunnen bak oss

Maitallene er likevel nok en bekreftelse på at bunnen i økonomien som følge av koronakrisen er lagt bak oss. Arbeidsledigheten er klart på vei nedover, og ekspertene oppjusterer utsiktene for veksten fremover.

Sist ut var Norges Bank, som tror at en renteøkning kan komme noe raskere enn tidligere antatt. Det må tolkes positivt, ettersom den rekordlave styringsrenten er en temperaturmåler på en økonomisk krise.