Uførepensjon er et av salgsargumentene for barneforsikring: «Når du kjøper barneforsikring hos oss, kan du velge å legge til en ekstra uføre­pensjon på enten 0,4 eller 0,8 G. Da stopper ikke utbetalingene etter 10 år, men kan vare helt til fylte 67 år», skriver Gjensidige på sine nettsider.

«Uten forsikring kan barnet risikere å bli tilnærmet minstepensjonist», skriver Gjensidige videre.

- Det er lett å bli revet med av reklame som spiller på følelser og frykt og spør om jeg vil forsikre det kjæreste jeg har, og jeg får vondt i magen bare av å tenke på at noen av barna skulle bli skadet eller syke, men vi har faktisk ikke barneforsikring på barna våre, sier trebarnsmor Camilla Mellemstrand (40) til Nettavisen Økonomi.

Det som ikke fremgår like klart på nettsidene som risikoen for å bli minstepensjonist og dermed få en dårlig privatøkonomi, er at uførepensjonen i barneforsikringene reduseres år for år i realverdi, fordi beløpet ikke blir justert for inflasjon.

- Dette er veldig spesielt og ganske oppsiktsvekkende, når det er snakk om en forsikring som tegnes så tidlig i livet og skal forsikre mot uførhet, sier barnelege Ketil Størdal ved Sykehuset Østfold.

Justerer ikke uførepensjonen

Den ekstra uførepensjonen som tilbys som en del av barneforsikringen ligger gjerne på folketrygdens grunnbeløp (G) eller en brøk av dette. Uføretrygd som kommer fra det offentlige, reguleres årlig i takt med prisstigningen. En «G» var 85.000 kroner i 2014 og er 99.858 kroner i 2019.

«Indeksregulering av uførepensjonen er viktig, da det er knyttet til langvarig opprettholdelse av kjøpekraft», bemerker Norsk Familieøkonomi i sin årlige test av barneforsikringer.

Men forsikringsselskapenes uførepensjon som varer til fylte 67 år blir ikke indeksregulert - tvert imot blir den stående på det beløpet som gjelder på utbetalingstidspunktet, viser Nettavisens undersøkelse av forsikringsvilkårene. Det gjelder Gjensidige så vel som alle de andre forsikringsselskapene Nettavisen har kontaktet.

- Vi indeksregulerer fram til dagen det er eventuell utbetaling. Etter det, altså når utbetaling løper, blir ikke summen regulert, sier Jon Berge, kommunikasjonssjef i If Skadeforsikring.

- Barneforsikringen i de to selskapene har i dag ikke indeksregulering av forsikringssummen, sier Simen Berntsen Rudi i Fremtind, det nye sammenslåtte selskapet som betjener forsikringskundene i DNB og Sparebank1.

Beløpet skrumper inn

Det betyr at verdien av ekstrapensjonen reduseres årlig til fylte 67 år - får du utbetalt 99.000 kroner i året som 20-åring i 2019, får du det samme kronebeløpet som 60-åring i 2059. Folketrygdens grunnbeløp var på 73.000 kroner for bare ti år siden. I 1999 lå det på 42.000 kroner, viser den historiske oversikten.

Dersom kjøpekraft-utviklingen blir den samme i de neste 40 som i de foregående 40 årene, vil 99.000 kroner i 2019 tilsvare 659.000 kroner i 2059. Uførepensjonen i barneforsikringen vil dermed skrumpe inn til under en sjettedel av en G i løpet av tiårene den er ment å gi en «økt månedlig inntekt som arbeidsufør voksen», som Gjensidige skriver.

Omsetter for milliardbeløp

Barneforsikring er god butikk. Over halvparten av (616.000) norske barn er nå forsikret på denne måten, ifølge bransjeorganisasjonen Finans Norge. Omsetningen av forsikringer var på 1,6 milliarder kroner i 2018, mens utbetalinger lå på rundt en milliard kroner, viser tallene.

Men kjøpekraften i uførepensjonen som selges med barneforsikringene vil altså reduseres år for år og ha liten verdi når det er gått noen tiår. Barnelege Størdal er overrasket:

- Det er jo først og fremst relatert til tidlig uførhet at en barneforsikring kan ha noe for seg, siden man kommer ganske dårlig ut av dette økonomisk gjennom de offentlige ordningene. Vi ser at det kan finnes et behov, men hvis man ikke holder det man lover, blir det galt. Det burde i så fall kommet klarere fram at det er snakk om et gitt beløp på tegningstidspunktet. Hvis det er et fast beløp, er det jo lettere å gjennomskue, sier Ketil Størdal.

- Må bli tydeligere

- Dette er veldig overraskende, og jeg er kritisk til hvordan dette fremstilles i markedsføringen, for de fleste vil anta ut fra opplysningene der at uførepensjonen blir indeksregulert. Jeg har selv alltid oppfattet slike vilkår som at utbetalingsbeløpet i en uførepensjon er knyttet til G uansett, sier Elisabeth Realfsen, fagsjef i Finansportalen, Forbrukerrådets brukertjeneste for bank og forsikring.

Realfsen er også kritisk til markedsføringen:

- Uansett hva som er hensikten med dette, så må praksis fremgå mye tydeligere i markedsføringen av produktene. Selskapene skal formidle vilkårene på en enkel måte, men de må være presise. Det er grenser for hvor langt man kan forenkle budskapet.

- Ville blitt dyrt

Finans Norge er paraplyorganisasjonen for forsikringsselskapene. Hege Hodnesdal, direktør for prosessområde skadeforsikring, forklarer praksisen med å ikke indeksregulere uførepensjonen slik:

- Det er vanlig at utbetalingene ikke indeksreguleres. Hadde selskapene tilbudt indeksregulering, så ville dette vært en veldig mye dyrere forsikring.

Hodnesdal er likevel opptatt av at kundene er klar over disse vilkårene:

- Det er viktig at kundene vet klart hva de har kjøpt, og hvilke utbetalinger som gjelder. Vi forutsetter at alle selskap er tydelige i sin kommunikasjon på dette.

- Keiserens nye klær

Trebarnsmor Camilla Mellemstrand vedgår å bli revet med av argumentasjonen til forsikringsselskapene, men lander på at foreldreøkonomien er viktigst:

- Det er kanskje naivt, men jeg har nok en grunnleggende tro på at samfunnet og velferdsstaten gjør det de kan hvis barn blir syke eller skadet. Når det gjelder de økonomiske konsekvensene tenker jeg at det er viktigere å forsikre de voksne i familien mot bortfall av inntekt på grunn av sykdom eller skade, fordi en syk forsørger trolig vil påvirke den økonomiske situasjonen mer enn et sykt barn vil gjøre.

Hun får full støtte av ekspertene:

- Dette føyer seg inn i rekka - barneforsikring er keiserens nye klær. Vi har tidligere hatt en dialog med et av forsikringsselskapene om behandlingsdekningen - vi mener de solgte noe som ikke finnes. Det ble gitt inntrykk av en garanti om behandling ved privat barnesykehus - den typen sykehus finnes ikke i Norge. Etter dette ble ordlyden moderert, sier Størdal.

Barnelegen mener at barn i Norge får dekket sine helsebehov helt fint uten denne forsikringen.

- Hos private barneleger med offentlig avtale - det gjelder de aller fleste - spiller det ingen rolle om du har forsikring eller ikke, sier Størdal.

- Jeg har lenge ment man skal være litt kritisk før man bestemmer seg for barneforsikring. Den beste forsikringen er å selv ha en solid økonomi eller være godt forsikret selv som forelder. Da trenger du ikke å forholde deg til vilkårene i en barneforsikring, seir Elisabeth Realfsen i Finansportalen.