FORSKNINGSPARKEN (Nettavisen Økonomi): - Dere har nesten hundre prosent vannkraft til egen strøm. Dere har den største utbredelsen av elbiler i verden. Dere er den globale fossilbrenselens narkolangere - dere blir ikke høye på deres eget stoff. Dere lever rent og fredelig selv, mens dere selger skitten olje og gass til resten av verden.

Engelske Ed Gillespie har holdt på med klimapolitikk i over 20 år, og skrevet flere bøker om emnet. Under teknologifestivalen Cutting Edge, i Forskningsparken ved Blindern sist uke, holdt han et svært engasjerende foredrag om klimakrise og teknologi.

Se video øverst i saken!

Ifølge Gillespie eksisterer det anslagsvis fem ganger mer olje på jorda enn hva kloden tåler. Iblandet saftige punchlines på høyt satirisk nivå serverte Gillespie en kanonande av ubehagelige fakta som peker mot en alarmerende krise.

- Norge kan bidra kraftig

Briten mener at det haster å gjøre en dramatisk endring og at Norge med sitt oljefond kan gjøre en vesentlig forskjell:

- Norge har enorme muligheter. Dere har bygget opp det største statlige investeringsfondet verden har sett, på tusen milliarder dollar, og det har dere fått til på grunn av olje og gass. I den avgjørende fasen vi er inne i nå burde man gått for en besluttsom og total omstilling, ikke en forsiktig, skrittvis endring. Alle disse pengene burde blitt reinvestert i fornybar-industrien, som også er lønnsom, og man bør omstille ekspertisen fra olje og gass til vind-, vann-, sol- og bølgekraft. Det er uansett der omsetningen, suksessen og fortjenesten i energi-industrien kommer til å være i fremtiden.

Foredragsholderen som kaller seg futurist er på turné, kommer rett fra Madrid og er innom Oslo før turen går til Stockholm. Med tog selvsagt. Hans hovedargument er at klimaeendringene krever en total omstilling, samtidig som de mektigste kreftene med viten og vilje unngår å handle på en måte som får fart på omstillingen.

- Gigantisk pokerslag

De mektigste kreftene i denne sammenhengen inkluderer vår egen regjering og norsk oljepolitikk. Gillespie er enig i at det kan virke fornuftig på kort sikt å eksportere olje og gass som er renere enn kullkraften som forer mye av Europas energibehov. Samtidig er det noe utpreget hyklersk over norsk oljepolitikk, mener briten som møtte digitaliseringsminister Nicolai Astrup i en debatt etter foredraget sitt.

- Han snakket varmt om elbiler og sånt. Vel og bra, men det er ikke en inkrementell endring vi trenger. Det må skje en altomfattende retningsendring. Regjeringen her vil ha både i pose og sekk.

- Men gjeldende norsk oljepolitikk er at det er bedre for Europa at de får energien fra vår rene olje og gass enn skitten kullkraft - er ikke det riktig?

- Dette er et gigantisk pokerlag. Alle sier de kan brenne sin egen olje. Men det finnes fem ganger så mye olje som det jorda tåler. Så på en måte er den politikken riktig, fordi oljen er renere enn den som pumpes opp fra sand. Det er bare at det ikke eksistere noen mekanismer for å bestemme hvem som skal og ikke skal få lov til å brenne opp olja.

- Han er useriøs

Finansminister Siv Jensen tar kraftig avstand fra både påstandene om Norges rolle i oljeindustrien og ideen om å tømme oljefondet ved å reinvestere i fornybar-næringen:

- Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, verken i klimapolitikken eller på andre politikkområder. Forvaltningen av fondet handler om å ta best mulig vare på våre felles sparepenger slik at de kommer både nålevende og fremtidige generasjoner til gode. Det mandatet er bredt forankret på Stortinget, og har tjent oss svært godt. Inntektene som oljenæringen og forvaltningen av fondet gir oss gjør det mulig å satse på blant annet forskning, teknologiutvikling og andre klima- og miljøtiltak, skriver Jensen i en epost til Nettavisen.

Jensen svarer Nettavisen fra Karmøy, der hun tidligere denne uken besøkte Gasnor og Killingøy Subsea & Offshorebase, basen hvor Equinor drifter beredskapen i Nordsjøen.

- Påstandene fra Gillespie er useriøse. Han hevder det ikke eksisterer noen globale mekanismer for å bestemme hvem som skal og ikke skal få lov til å brenne opp oljen. Det virker som om han i farten har glemt Paris-avtalen. Den tar utgangspunkt i at hvert land har ansvar for utslipp på sitt territorium.

Ifølge Jensen er utslippene per innbygger i Norge de laveste siden 1990, mens fremskrivningene viser at utslippene vil fortsette ned med 20 prosent til de neste 10 årene.

- Katastrofe å legge ned oljeindustrien

Det hjelper ikke klimasaken om Norge stenger oljekranene, mener Jensen:

- Skulle vi stenge sokkelen ville konsekvensene for vår egen velferd bli katastrofale, uten at verden ville komme noe nærmere klimamålene - tvert imot. Det er derfor ikke en politikk denne regjeringen støtter. Jeg tar gjerne med Gillespie på en tur langs kysten vår for å vise de store ringvirkningene denne næringen gir i hele landet.

Norge produserer rundt to prosent av verdens olje og tre prosent av gassen, og dersom sokkelen ble stengt, ville produksjonen bli erstattet av produksjon fra andre land, de fleste av dem med vesentlig høyere utslipp, hevder finanministeren.

- I gjennomsnitt produserer Norge olje og gass med svært lave utslipp sammenliknet med resten av verden. Det nye Johan Sverdrup-feltet produserer olje med 90 prosent lavere utslipp enn verdenssnittet.

Hun viser også til at norsk gass hjelper Storbritannia med å redusere kullforbruket:

- Nylig hadde Storbritannia sin første uke uten bruk av kull i energiforsyningen siden 1882. De har kuttet CO2-utslippene fra strømproduksjon med 25 millioner tonn CO2 i 2016 ved å erstatte kull med gass – det er like mye som rundt halvparten av Norges totale CO2-utslipp og det hadde ikke vært mulig uten norsk gass.

- Hvis noen bør føle klimaskam er det de som vil legge ned næringen, ikke de som jobber i den. Jeg er stolt av det norske oljeeventyret som i disse dager fyller 50 år, sier Siv Jensen til Nettavisen.

- Nok energi på jorda

Det er mer enn nok energi på jorda, hevder Gillespie:

- Vi må investere i og dyrke fram teknologiene som utnytter den fornybare energien, den finnes og den må videreutvikles. Vi kan ikke basere fremtidens energiforbruk på kontrollerte eksplosjoner.

- Men for å få til et reelt skifte må etterspørselen etter olje ned?

- Vi trenger ikke-lineære endringer. Hvis bare en liten prosentandel globalt går over til mindre privatbilisme og tar i bruk bildeling og elektriske biler, vil det ta bort nok etterspørsel til å presse oljeselskapenes fortjeneste betydelig ned. Begynner lønnsomheten i olje å gå ned, har det stor betydning, sier briten.