I forrige uke åpnet regjeringen to områder i Nordsjøen for havvind. Tidligere denne våren godkjente også olje- og energiminister Tina Bru (H) utbyggingen av Hywind Tampen, verdens største anlegg for flytende havvind.

Nå mener Sosialistisk Venstreparti (SV) at regjeringen mangler ambisjoner og retning i arbeidet med å bygge opp en havvind-industri i Norge.

– Regjeringens havvindprosjekter er et piss i havet uten en helhetlig plan. Det er bra at det kommer noen løfter til fornybar energi, men vi trenger mye mer enn dette. Her løfter regjeringen så vidt en lillefinger, og de mangler ambisjoner og konkrete, langsiktige planer, sier Katrine Boel Gregussen, SVs næringspolitiske talsperson.

I forhandlingene i forbindelse med krisepakkene og revidert nasjonalbudsjett, har partiet foreslått flere tiltak for å få fart på havvind-næringen, blant annet:

  • Vurdere å opprette et statlig havvindselskap
  • Sette et konkret mål om 2 GW utbygd havvind innen 2025 og 3 GW innen 2030.
  • Opprette et system og modell for tildeling av havområder gjennom lovendringer.
  • Bevilge 200 millioner kroner til oppstart av havvind og 116 millioner kroner til havvind-forskning gjennom fondet Energi X.

Les mer: Se den forbløffende prisutviklingen: Solceller og vindkraft slår knockout på kullkraft

Bør vurdere statlig selskap for havvind

SVs Gregussen varsler at partiet kommer til å be Stortinget om å vedta en målsetting for hvordan Norge skal komme videre med satsingen.

– Regjeringen har åpnet nye områder og vedtatt en stor utbygging bare de siste par månedene. Hvorfor bør de gjøre mer, og hvorfor trenger vi en målsetting?

– Det viktigste er å sikre arbeidsplasser slik at den maritime næringen har noe å leve av etter oljealderen, og da må vi ha et mål. Vi har et forslag til konkrete målsettingen, og det er at vi skal bygge ut 2 GW innen 2025 og 3 GW innen 2030, i tråd med ønskene til Aker og Zero, blant annet. Det er alltid bra å ha noe å strekke seg etter, sier Gregussen.

– Og hvorfor mener SV at vi trenger et eget statlig havvindselskap når selskaper som Equinor, Aker Solutions og Aibel allerede satser på havvind?

– Vi tror det er lurt å vurdere også et statlig selskap som kan være en motor i en norsk havvindsatsing, i tillegg til de private satsingene. Vi har nylig sett flere eksempler på hvorfor det er viktig med god statlig kontroll.

Les mer: Regjeringen åpner nye områder for havvind: – Kjempenyhet for norsk leverandørindustri

Gregussen kaller løftene fra regjeringen puslete, og mener det bør satses hardere for å skaffe nye jobber til fornybarnæringen. Hun viser til en rapport fra Menon Economics, som peker på at fornybarnæringen alene kan sysselsette 28.000 om 15 år dersom myndighetene satser innen spesielt havvind.

– Dessuten er det viktig å sørge for at næringen forvaltes på en trygg og bærekraftig måte, og at når vi satser til havs, så tar vi hensyn til fiskerinæringen og andre havbruksinteresser. Dette må vi ha en plan for, og vi vil be regjeringen lage en stortingsmelding for sameksistens på havet, sier Gregussen.

Les mer: Norsk el-eventyr legges ned: – En veldig tung beskjed å få

Høyre: – Ikke på lag med norske arbeidsfolk

Liv Kari Eskeland sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre, og tar regjeringens havvind-satsing i forsvar. Hun mener SV bommer med kritikken.

– At SV vil opprette et statlig havvindselskap viser bare med all tydelighet at de står fast i gammeldags tenking og ikke er på lag med norske arbeidsfolk og norske bedrifter som allerede ligger i front av denne utviklingen, sier Eskeland, og fortsetter:

– Tilbakemeldingene vi får er at et slikt selskap vil bremse innovasjon og utvikling. Nå er det viktig å bygge opp under den kraften som finnes hos allerede etablerte selskaper som ønsker å ta en posisjon i dette markedet, og ikke underminere deres posisjon.

Høyre-politikeren mener oljepakken bidrar til omstillingen leverandørindustrien står i, og at regjeringen allerede har lagt til rette for forskning og utvikling gjennom Forskningssentre for miljøvennlig energi, katapult-senteret Sustainable Energy og gjennom Norges forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge.

– SV prater og lager luftige målsettinger, mens vi leverer, sier Eskeland.

Les mer: Norsk oljekjempe snapper toppsjef fra rival og satser på havvind