Saken er oppdatert med kommentarer fra en pressekonferanse torsdag.

OSLO SENTRUM (Nettavisen): Handelsstrømmer i Oslo og Akershus analyseres hvert år (se faktaramme nedenfor). Og i en fersk rapport for 2021slås det alarm om utviklingen.

Rapporten for 2021 viser at nesten en av fem som jobber med handel eller servering i Oslo sentrum, mistet jobben i fjor sammenliknet med 2020. Nedgangen er nesten dobbelt så høy hvis vi sammenlikner med førkorona-året 2019.

De tunge pandemiårene 2020 og 2021 har ført til en flukt fra serveringsbransjen i Oslo, som nå står i en bemanningskrise.

Les også: Det koker i arbeidsmarkedet: – Vi skjønner ikke helt hvordan de klarer å tjene penger

30 prosent nedgang

– Serveringsbedriftene økte omsetningen med 13,5 prosent fra 2020, til tross for at 2021 var enda mer nedstengt enn 2020. Det blir derfor mer naturlig å sammenligne mot 2019, og da viser tallene en nedgang på vel 30,1 prosent, sier adm. direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF) i en pressemelding torsdag.

– Pandemien slo hardt ut for serveringsbransjen. Flere runder med permitteringer er nok mye av forklaringen på at bransjen har mistet mer enn 3000 ansatte fra 2020 til 2021 og omtrent like mange året før, kommenterer Næss.

Medlemsbedriftene strever med å få på plass særlig kokker og servitører for å kunne opprettholde full drift. En høy etterspørsel og for lite folk gjør at lønningene skyter i været.

– Mange velger derfor å redusere driften ved eksempelvis å stenge en dag i uken, åpne senere på dagen eller fjerne noen av bordene for å få kabalen til å gå opp. Dette kan bli en negativ spiral, for en sunn drift krever et visst volum, slår Næss fast i pressemeldingen.

Oslo sentrum er i analysen hovedsak avgrenset av Ring 1 og av sjøkanten. Butikk- og restaurantområdet Aker Brygge regnes som en del av bydel Frogner. Kjøpesenteret Glasmagasinet og deler av Storgata nær Stortorget er en del av bydel St. Hanshaugen.

Næss betegnet på en pressekonferanse både 2020 og 2021 som to unormale år. Serveringsbedriftene er de som ble rammet aller hardest.

– Oslo er rammet av pandemien mer enn det landet var, sa han på pressekonferansen.

Men Oslo sentrum hadde en mye dårligere utvikling enn de mer ytre delene av hovedstaden. Hjemmekontor er en sterkt medvirkende årsak til det.

Les også: Takk for alt, butikker i Oslo sentrum

2000 borte

I perioden 2019–2021 har nesten 2000 ansatte i serveringsbransjen i sentrum, mistet jobben, mer enn fire av ti.

Butikkhandelen i Oslo sentrum hadde i fjor 603 færre sysselsatte i 2021 sammenliknet med 2020, en nedgang på 13,1 prosent. For perioden 2019–2021 er nedgangen hele 27,5 prosent. Da er det altså tatt med året før koronapandemien slo til.

Sentrum hadde en nedgang i butikkomsetningen på 19 prosent fra normalåret 2019 til 2021, fra 9,6 milliarder kroner til 7,8 milliarder.

– Sentrumshandelen har lidd kraftig. Det er dramatisk, og det har slått veldig forskjellig ut, sa Næss. Starten av 2022 er ifølge Næss i ferd med å endre seg tilbake til normalen, men økt bruk av hjemmekontor påvirker handel og servering i Oslo sentrum. Kollektivtrafikken er ikke tilbake på nivåene før pandemien.

Klesbutikkene hadde størst den største nedgangen i 2021 med et fall på 20,6 prosent, og sammenlignet med 2019 er nesten fire av ti ansatte borte.

Les også: Ny rapport om handel: Oslo sentrum den store taperen

Historisk fall

En hovedkonklusjon i fjorårets undersøkelse var at handelen i Oslo sentrum falt historisk mye. Da var tallene sterkt preget av koronaåret 2020, med nedstenging gjennom store deler av året.

– Oslo sentrum innenfor Ring 1 har hatt en nedgang på over 20 prosent i butikkhandel det seneste året. Serveringsbransjen må mer eller mindre starte på nytt, med en nedgang i Oslo sentrum på 44 prosent til tross for at det var åpent i begynnelsen av året og på sommeren.

– Det er ganske dramatisk, Næss i OHF om 2020-tallene.

Les også: Naboen din kan betale mye mindre for de samme varene hos Oda

Reddes av netthandelen

Oslo hadde totalt sett i fjor et handelsoverskudd på 3446 millioner kroner. Det vil si at omsetningen var drøyt 3,4 milliarder høyere enn innbyggertallet skulle tilsi.

Men, holdes netthandelen utenfor, hadde Oslo i 2021 et handelsunderskudd på 6,7 milliarder kroner. Netthandelen utgjør nå 15,2 prosent av all detaljhandelen i Oslo. Handelslekkasjen skjer til nabokommunene rundt Oslo.

Overskuddet var størst for klesbutikker og spesialbutikker innenfor mat og drikke. Turister og folk fra nabokommunene besøker altså Oslo for å handle disse varene. Størst handelsunderskudd hadde dagligvarebutikker og kiosker, samt hus- og hagebutikker.

I 2021 var det bullsmeder, urmakere og optikere som var bransjevinnere prosentvis vekst i omsetningen. Omsetningsveksten var også god for klesbutikker, spesialbutikker for mat og drikke og helse- og velværebutikker. Taperne i fjor var blant annet bokhandlere og interiørbutikker.

Butikkhandelen i Akershus økte for øvrig omsetningen i 2021 med 1,2 prosent.