Even Bolstad, leder for HR Norge - en faglig organisasjon med fokus på personalpolitikk og ledelse, er redd for konsekvensene hjemmekontor kan ha, når det blir normen over en lang periode.

- Jeg er bekymret for fysisk og psykisk helse. Spesielt nå når vi går inn i en mørkere tid, er det spesielt viktig å få dagslys og fysisk aktivitet om man har hjemmekontor, sier han.

- I HR Norge har vi åpnet opp for at ansatte av og til skal kunne ta litt fri midt på dagen, for å få dagslys eller trene, så får de heller ta igjen arbeidstiden på et annet tidspunkt, sier han.

Les også: Effekten av hjemmekontor: Én sektor peker seg ut

- Går utover kreativiteten

Bolstad forteller også at han vet at flere arbeidsplasser oppfordrer til at ansatte som bor i nærheten av hverandre, møtes for en «walk and talk».

Undersøkelser HR Norge og Kantar har gjennomført, viser at det ikke nødvendigvis er bra med for mange dager på hjemmekontor.

- Det som viser seg å fungere godt for mange, er å ha om lag tre dager per uke med hjemmekontor. Har du mer enn dette, gjør det ofte at måten du føler tilknytning til arbeidsplassen på blir dårligere, sier Bolstad.

- Man mister jo sosial kontakt. Det kan faktisk også påvirke kreativiteten i jobben, sier han.

Les også: Hjemmekontor øker risiko – 300.000 nordmenn svindlet på ett år

- Kan gi senskader

Bekymringen deles av ergoterapeut og førsteamanuensis Lisebet Skeie Skarpaas ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet.

- Flere kan få senskader som en konsekvens av dette, sier ergoterapeut og førsteamanuensis Lisebet Skeie Skarpaas, ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, i en artikkel på Oslomet.

Hun mener det er viktig å komme tilbake på jobb for å forebygge fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av hjemmekontor.

- Helsekonsekvensene av hjemmekontor som ikke er godt nok tilrettelagt, kan være både muskel- og skjelettplager, søvnforstyrrelser, stress og nedstemthet, forklarer Skarpaas.

Arbeidsplasser med et godt og helsefremmende arbeidsmiljø innebærer en støtte fra kollegaer og leder, som er viktig for å motvirke stess, mener hun.

- Denne støtten kan ha vært mindre tilgjengelig nå som vi ikke ser hverandre daglig, og må ta kontakt via digitale plattformer. Terskelen for å lufte problemstillinger og frustrasjoner kan ha blitt høyere, sier hun.

Les også: Lei hjemmekontoret? Sex kan øke arbeidsgleden (+)

Det er imidlertid ulikt hva folk synes om å ha hjemmekontor. Noen elsker det, mens andre kan ikke fordra det.

- Mange virksomheter kommer i større grad til å legge til rette for at man kan jobbe deler av tiden på hjemmekontor også etter koronakrisen. Hvem som liker dette, er avhengig av personlighet, type arbeid, reiseavstand, familiesituasjon og lignende, sier Bolstad.

Risikerer å bli utbrent

Kjetil Vedøy, høyskolelektor i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Kristiania, har forsket på hvordan hjemmekontor påvirker oss.

- Det vil gå utover psykisk helse om hjemmekontor fortsetter over lang tid uten at vi får nok sosial stimuli, sier han til Nettavisen.

Selv om du bor sammen med noen, vil den psykiske helsen påvirke deg om du ikke får sosialisert deg med kollegaer på lang tid.

Les også: Slik unngår du rygg- og nakkeproblemer på hjemmekontoret (+)

Hjemmekontor kan få store psykososiale konsekvenser.

- Mange må løse oppgaver de ikke kan eller mestrer, og de går langt utover komfortsonen sin. For en nyansatt kan det være å orientere seg i bedriftens datasystemer og dokumentsystemer, mens for en erfaren ansatt kan det handle om at man sliter med nytt verktøy og ikke kan få hjelp på nabokontoret, sier han.

- Etter loven er det strengt forbudt å over lang tid være over komfortsonen sin på jobb, og ikke oppleve mestring. Det kan føre til en belastning man blir syk av. Folk skal ha det trygt og godt på jobb og føle mestring, legger han til.

Arbeidsgiver risikerer at ansatte blir utbrent og sliten. Mange vil også kunne oppleve at de bruker lengre tid enn vanlig på å løse selv enkle arbeidsoppgaver.

- Om folk opplever at de ikke er i en positiv arbeidssituasjon, blir de mindre positive, mindre produktive, og etter hvert kanskje sykemeldt.

En av utfordringene på hjemmekontor er at man blir isolert fra lederen sin på hjemmekontor, og sjefen har ikke oversikt over hva alle gjør, og får ikke til å passe på at alle har det bra.

- Faren med hjemmekontor er også at lederen ikke vet hva du kan og ikke. Du blir kastet ut i å bruke nye verktøy og jobbe på nye måter, uten at sjefen kjenner til kompetansen din, sier Vedøy.