Midt i Oslo sentrum ligger Nationaltheatret, som en av landets fremste arkitekter i sin tid, Henrik Bull, fikk æren av å tegne. Teateret åpnet dørene i 1889. I dag har teateret en usikker fremtid. En budsjettsprekk i milliardstørrelse får skylden.

Rehabiliteringen av bygget ser nemlig ut til å bli langt dyrere enn først anslått.

Karine Ugland Virik: – Det var altfor mange kandidater til årets Sløseripris

Solberg-regjeringen har tidligere bevilget 1,9 milliarder kroner til prosjektet, men Statsbygg kunne i 2021 informere om at kostnaden ligger an til å bli nærmere fire milliarder.

– Først og fremst er dette et eksempel på hvordan man kan planlegge seg i hjel. Selv om man nå ikke vet hva som kommer til å skje med teateret, har man visst i mange år at man må gjøre noe. Det har vært åpenbart i 20 år. Det koster å vente, sier Mathilde Fasting til Nettavisen.

Bygget har derfor blitt nominert til årets Sløseripris av Fasting. Hun jobber som prosjektleder i den konservative tenketanken Civita og er en del av juryen.

– Skandale

– Hvorfor gjør man det ikke med en gang? Vi må komme i gang, hvis ikke vil det koste mer og mer. Jo lengre de venter, desto mer vil beløpet stige, legger hun til.

Det har lenge vært kjent at teateret sårt trenger rehabilitering. Statsbygg skriver at bygningen ikke har gjennomgått en nevneverdig modernisering på 120 år.

Fasting beskriver bygget som en nasjonalskatt, og mener det er en institusjon som man bør ta vare på da bygget er viktig for norsk identitet og kultur.

– Dette er nok et eksempel for meg på noe som man lar forfalle, og da vil ikke den institusjonen som har vært der kunne bruke stedet lenger. Jeg synes det er en skandale.

Hva med å bygge et nytt Nasjonalteater istedenfor?

– Det er ikke sikkert det er billigere. I utlandet ser man gode eksempler på gamle bygninger som er modernisert med nye elementer. I Norge skal alltid vi rive og bygge noe nytt.

– Det er foreløpig ikke sløst en krone

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at det er mange år siden Statsbygg ble koblet på prosjektet.

– Det var vel i 2008. Vi målte tilstandsgraden og så at det var behov for å gjøre noen grep. Prisen har endret seg voldsomt fra de første anslagene, sier Aschim til Nettavisen.

I 2018 fikk Statsbygg i oppgave å prosjektere og lage et forprosjekt innenfor rammen på to milliarder.

– Det skulle bli et moderne teater, et rehabilitert bygg og med ny sceneteknikk. Vi så i prosjekteringen at prisen ville bli mye høyere enn rammen som var satt. Behov for fundamentering av bygget som tidligere ikke lå inne, styrking av rehabiliteringsoppgaver og prisvekst er noen av årsakene.

Da beløpet doblet seg til fire milliarder, orienterte selskapet Kulturdepartementet om at Statsbygg ikke kunne anbefale å fortsette med dette prosjektet.

– Vi har ikke brukt disse pengene. Det er foreløpig ikke sløst en krone, påpeker Aschim.

Nytt teater vurderes

Da fikk selskapet beskjed på nytt om å se grundig på det, og ta bort forslaget om å lage en scene under bakken, som hadde vært med i forprosjektet.

– I det reviderte prosjektet i februar i år viste anslagene det samme. Her er det gjort grundige beregninger, og vi kom opp i samme estimat. Scenen under bakken var ikke den som trakk kostnadene mest. Det var refundamenteringen.

Nå jobber Statsbygg med å se på muligheten for å lage et nytt teater på Tullinløkka i stedet.

– Vi har skissert et svar som er til behandling i departementet nå. Ideen er at teateret vil bli rehabilitert og ivaretatt, men at man ikke lager noe moderne teater med sceneteknikk i det opprinnelige bygget. Det vil man heller gjøre på Tullinløkka.

– Som Mathilde Fasting sier, det er noe med å vente for lenge når vi har et såpass slitent bygg. Spare seg til fant, behøver vi ikke gjøre, mener kommunikasjonssjefen.

– Hvordan blir det med Nationaltheatret hvis det kun skal holdes «gående» uten en grundig rehabilitering?

– Man må da passe på at det hele tiden er tilrettelagt, og man må ta midlertidige grep. Tanken var at man skulle slippe det og at bygget skulle få fremstå i sin fordums prakt.

Tar seg tid til å vurdere alternativer

Statssekretær Odin Adelsten Bohmann i Kulturdepartementet sier det er velkjent at bygget trenger rehabilitering.

– Det er tidligere gjennomført midlertidige sikringstiltak, og det fortsetter vi med. Det skal være trygg drift i teatret fram til byggestart. Regjeringen har lagt fram forslag om videre utredning av prosjektet i 2023, samt sikret midler til nødsikring, sier Bohmann til Nettavisen.

– Hva tenker dere om at prosjektet ble over to milliarder dyrere?

– Det viktigste for oss er å sikre en løsning der vi får mest mulig teater for pengene. Vi har derfor valgt å gjennomgå og utrede prosjektet videre.

Departementet mener det ikke er sløseri å utrede alternativer som kan sikre mer nytte for pengene.

– Vi skal velge riktig løsning, og da tar vi oss tid til å se alternativer opp mot hverandre.

– Er det fare for at teateret ikke kan reddes grunnet kostnadene?

– Nationaltheaterbygningen skal bevares og rehabiliteres, avslutter Bohmann.