*Nettavisen* Økonomi.

Slik ble løsningen

Løsningen i statsoppgjøret kom åtte timer på overtid. Alle sikres et lønnstillegg på minst 6500 kroner. Samtidig lokkes det med rentekutt.

27.05.04 12:23

Staten måtte legge vekk angrepene på sykelønna i staten og tillitsvalgtordningen, og samtidig redusere den lokale delen av lønnsoppgjøret. De statstilsatte får i tillegg lavere lånerente i Statens Pensjonskasse, men måtte fire litt på pengekravet, sier forhandlingsleder i LO Stat, Morten Øye.

- Vi er fornøyd med at vi har kommet frem til et resultat, og ikke minst at vi har kommet fram til en avtale som ligger innenfor akseptable rammer, sier forhandlingsleder for staten, Jørn Skille, til TV 2 Nettavisen.

Renten i Pensjonskassen skal reduserers med et halvt prosentpoeng.

Tillegget er en kombinasjon av krone- og prosenttillegg og varierer fra mellom 6.500 kroner til 12.900 kroner. Lønnstrinn 1- 30 gis 6.500 kroner i tillegg, mens lønnstrinn 31 -70 gis 2.6 prosent i lønnstillegg og lønnstrinn 71 - 86 gis 12.900 kroner.

Innretningen gir de med den laveste inntekten det prosentvis høyeste tillegget.

Med virkning fra 1 juni skal det forhandles om en justeringspott på 0,24 prosent, samtidig er det bestemt at begynnerlønningene øker med tre lønnstrinn, og topplønnen økes med ett trinn.

Første-konsulentene skal flyttes over på en egen lønnsramme med virking fra 1. juni, dette vil også gi en lønnsøkning for en del personer, samtidig som man vil få en forutsigbar lønnsutvikling for alle.

Videre skal det forhandles lokalt om en pott på 0,9 prosent pluss 0,1 prosent i resirkulerte midler, til sammen 1 prosent, med virkningsdato 1. juni.

Hva gjelder fellesbestemmelsene er det ingen endringer, bortsett fra den viktige ”karenstimen” i paragraf 8. Fra og med 1 mai får man reisetid som arbeidstid med virkning fra første time.

Resultatet av meklingen skal nå sendes ut til uravstemning; det er medlemmene som til syvende og sist skal avgjøre om årets forhandlinger er brakt til ende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.