Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir du lurt av strømselgerne

Forteller ikke hele sannheten om strømprisen din. Det taper du på.

Kjøper du strøm til innkjøpspris i troen på at du betaler markedspris (spotpris)? I så fall les videre.

En innsider i bransjen som foretrekker å være anonym skriver følgende i en epost til NA24 onsdag:

"...vil bare nevne det at det er mye snusk. Fjordkraft, LOS og Hafslund opererer med noe de kaller innkjøpspris, mens kunden tror at de kjøper spotpris - helt i tråd med det enkelte store leverandører ønsker at kunden skal tro. De de gjør med innkjøpsprisen er at de veier spotprisen. Enkelt sagt kjører de spotprisen gjennom en kvern og får ut en dyrere pris, gjerne ett øre dyrere, og kan dermed gå bittelitt ned på påslaget. Kunden tror han har gjort en god deal, men faktum er det motsatte..."

Mer presist snakker tipseren om at mange leverandører fakturerer kunden etter veid spotpris. Strøm er dyrere om dagen enn om natten. Med veid spotpris blir størstedelen av forbruket ditt beregnet etter dagpris, noe som gjr at strømregningen din øker. Veid spotpris kvalifiserer ikke til å inngå i Konkurransetilsynets prisoversikt. Årsaken er at det blir vanskelig, om ikke umulig, å lage en rettferdig sammenligning av ulike kontrakter. Tilsynets spotprisoversikt krever at leverandrene fakturerer kundene basert på månedlig gjennomsnittlig uveid spotpris.

Les også: Nå kan du glemme strømprisene

Ett til to øre dyrere per kWh
- Vi ser at når forbruket veies, en type prisberegning i avtaler som ikke er gyldig på vår oversikt, blir prisen bli ett til to øre høyere per kWh i løpet av en måned, opplyser seksjonsleder Vegard Aandal i Konkurransetilsyent til NA24.

En husholdning med et forbruk på 20.000 kWh årlig taper derfor 200 til 400 kroner på at leverandøren bruker veid spotpris.

Flere bør velge kontrakter fra tilsynets oversikt
Har du en kontrakt med veid spotpris mister du muligheten til direkte sammenligninger med andre avtaler når du eventuelt vurderer bytte av leverandør eller bytte av avtale.

- Dersom flere velger produkter fra kraftprisoversikten vil dette kunne tvinge leverandørene som i dag ikke er på våre lister til å justere produktene slik at de blir meldepliktige, og justere prisen slik at de blir mer konkurransedyktige, sier Aandal.

Holder tett
Ifølge markedssjef Jan Jansrud i Gudbransdal Energi er det et faktum at kraftleverandører som markedsfører seg i media med spotprodukter som ikke er meldingspliktige, holder tett om at de vekter prisen før de legger til påslaget.

- Det stemmer at de kraftleverandørene som vekter prisen har et høyere prisgrunnlag før de legger på sitt påslag enn de leverandører som benytte gjennomsnittlig månedsvis spotpris i henhold til Konkurransetilsynet krav. Kundene betaler dermed mer enn de kanskje tror. I kalde år med store prisforskjeller mellom natt og dag kan dette bli en betydelig sum hvis kraftleverandøren har mange kunder på spotavtaler, sier Jan Jansrud til NA24.

Han peker på at i løpet de to siste årene der vintrene har vært kalde slår praksisen med veiet spotpris urettferdig ut for de kraftleverandørene som har valgt å følge Konkurransetilsynets regelverk.

- Det er viktig at kundene vet om det. Kunder bør velge et produkt som er å finne på konkurransetilsynets liste fordi de de da kan være trygg på at produktet må etterleve konkurransetilsynets krav til prisberegning og fakturering. I tillegg er det lettere for kundene å følge med på prisendringer og påslag, sier Jansrud.

- Veid spotpris er den relle kostnad
To av landets største kraftleverandører, Haflsund og Fjorkraft, forsvarer praksisen med å tilby veid spotpris.

- Veid spotpris tar hensyn til det faktiske forbruket til kundene. Det vil si at vi ikke bruker en flatt forbrukskurve – ingen har et forbruk som er jevnt hele tiden – men en justert innmatningsprofil (JIP) som tar hensyn den faktiske variasjonen i forbruk. Spotprisen pluss forbruksprofil gir den reelle kostnaden for innkjøpet vårt av strøm fra Nord Pool Spot. Den veide prisen gir dermed heller ingen inntekt, siden den representerer den faktiske innkjøpskostnaden. Veid eller uveid – den helt faktiske prisen for den enkelte kunde vil vi først se når alle kunder får installert fjernavleste målere, noe som vil skje noen år fram i tid. Inntil det skjer er den veide spotprisen det nærmeste man kommer en reell innkjøpskostnad for spotpris, sier Hafslunds informasjonssjef Katarina Finneng.

Forstår ikke tilsynets tall
Hun forstår ikke hvordan tilsynet har kommet frem til at kunder med veid spotpris taper mellom ett til to øre per kWh.

- Forskjellen mellom veid og uveid spotpris fra måned til måned varierer, men historisk har forskjellen de siste ti årene utgjort 0,27 øre/ per kWh i gjennomsnitt på årsbasis. Så langt i 2011 er forskjellen i gjennomsnitt 0,42 øre per kWh. Tilsynets tall er derfor helt feil hvis du sammenligner med oss, sier Finneng.

Personal- og kommunikasjonssjef Jeanne Katralen Tjomsland i Fjordkraft har samme argumenter som Finneng.

- I likhet med de fleste andre selskaper benytter vi et veid gjennomsnitt. Når vi kjøper inn strøm er det slik vi betaler for vår faktiske innkjøpskostnad, sier Tjomsland til NA24.

- Hva sier du til påstandene om at dere gjennom formuleringen innkjøpspris lurer kundene til å tro at de kjøper strøm til markedspris eller spotpris, mens de i realiteten betaler en høyere pris. Informerer dere kundene om at innkjøpspris er dyrere enn spotpris?

- I vår beskrivelse av innkjøpspris på nettsidene våre sier vi at prisen er basert på spotprisen i området der strømmen leveres, og er et veid gjennomsnitt av spotprisene time for time, svarer Tjomsland.

Etter det NA24 kjenner til opererer følgende strømleverandører med "innkjøpspris" som navn på produkter med veid spotpris: LOS, Ustekveikja, Hafslund, Hallingkraft, Fjordkraft, Telinet, Nord-Trøndelag elektrisitetsverk, Eidsiva Energi, For Better Days.

Reklame

NÅ: Knallpriser på skibriller, sportsbriller og solbriller fra Oakley