Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir pensjonen din

Statsansatte, 62-åringer og folk som tjener under middels får mindre pensjon, mens høytlønnede får mer. Her er lekkasjene fra pensjonskommisjonen, som presenterer sitt forslag i dag.

Politikerne har lovt mer enn de kan holde når det gjelder framtidas pensjoner. Derfor har Sigbjørn Johnsen og hans kolleger i pensjonskommisjonen brukt nesten tre år på å sy sammen en pensjonsreform som skal berge statsfinansene.

Kutter pensjonen med 12.000

Lekkasjene fra arbeidet i kommisjonen har vært mange. I helga presenterte Aftenposten beregninger som viser at folk med årsinntekter mellom 230.000 og 350.000 får barbert pensjonen fra Folketrygden med opptil 12.000 kroner. Til gjengjeld får høylønnede opptil 35.000 mer i årlig pensjon enn det de har krav på i dagens system.

Hele 1,2 millioner arbeidstakere befinner seg i den gruppa som vil oppleve å få pensjonen sin barbert. Det utgjør cirka halvparten av de som er i jobb i dette landet.

Trøsten for de fleste av dem er at de nye reglene skal innføres gradvis. Kommisjonens leder Sigbjørn Johnsen har sagt at personer født før 1950 unntas helt fra pensjonsreformen. For de som er født mellom 1950 og 1965 blir det en kombinasjon av gamle og nye regler, mens pensjonsreformen får fullt gjennomslag for alle som i dag er 39 år eller yngre.

Dyrere for AFP-pensjonistene

Pensjonskommisjonen har også varslet at det blir langt dyrere å pensjonere seg ved fylte 62 år. Ordningen med avtalefestet pensjon ble langt dyrere enn det staten og arbeidsgiverne anslo da ordningen ble innført, rett og slett fordi så mange valgte å gå av flere år før den offisielle pensjonsalderen på 67 år.

Ifølge Aftenpostens beregninger får AFP-pensjonisten et årlig kutt på opptil 55.000 kroner i forhold til dagens ordning.

Ansatte i staten har i dag en ordning som sikrer dem 66 prosent av lønna den sagen de slutter i alderspensjon. Denne ordningen står nå får fall, skal vi tro lekkasjene fra kommisjonens arbeid. Kommisjonen foreslår i stedet at statsansatte går over på en ordning hvor tjenestepensjonen utgjør en fast prosentsats på toppen av Folketrygden. De ansatte i staten får i så fall en ordning som likner på den mange har i privat sektor.

Bondevik vil ha tjenestepensjon til alle

Pensjonskommisjonen går også inn for at alle arbeidstakerne i dette landet får en tjenestepensjon på toppen av alderspensjonen fra Folketrygden. I dag er det 900.000 ansatte i privat sektor som står uten noen form for pensjonsordning. Statsminister Kjell Magne Bondevik har gått ut og støttet dette forslaget.

Det synes også klart at pensjonskommisjonen vil foreslå nye regler som gjør at de som har jobbet deltid i deler av sitt yrkesaktive liv, taper penger. Mens det i dag er de 20 beste årene som teller, skal alle inntektsårene nå tas med som grunnlag for beregning av alderspensjonen. Denne ordningen vil også slå negativt ut for de som har brukt mange år på å ta utdanning.

Pensjonskommisjonen kommer trolig også til å foreslå at det gis flere omsorgspoeng til de som velger å bli hjemme for å ta seg av egne barn under seks år.

Blir hengende etter

NRK Dagsrevyen meldte mandag kveld at pensjonskommisjonen vil foreslå å justere pensjonen din i takt med den årlige prisstigningen. Det betyr at pensjonistene blir hengende etter i forhold til vanlige lønnstakere. De siste årene har lønningene vokst med cirka ett prosentpoeng mer enn prisstigningen.

Forslaget fra pensjonskommisjonen legges fram på en pressekonferanse tirsdag klokka 13.00. Følg saken i TV 2 Nettavisen.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping