*Nettavisen* Økonomi.

Slik blir shipping-Norge

Foto: Ingvild Jensen (Nettavisen)

Næringsminister Ansgar Gabrielsen forsøker å overtale skipsrederne til å bli i landet i skipsfartsmeldingen som ble lagt fram fredag. Ferjerederiene er de store taperne. Her er hovedpunktene i stortingsmeldingen.

02.04.04 12:11

Mens de aller fleste norske rederiene får lovnader om fortsatt skattefritak for nordmenn i sertifikatpliktige stillinger, må ferjerederiene forberede seg på en kraftig skatteskjerpelse fra 1. januar 2006. Da fjernes nemlig den såkalte nettolønnsordningen for passasjerbesetningen, som skal gjøre det regningssvarende å ansette norske sjøfolk på utenlandsferjene.

Fjord Line og Color Line er de største aktørene i dette markedet.

Kompetansemodell

Som et lite plaster på såret, får ferjerederiene ta del i regjeringens såkalte kompetansemodell for rederinæringen. Ordningen omfatter blant annet en styrking av kvaliteten på den maritime utdanningen. Samtidig skal pengebruken på nyskapning og maritim forskning økes.

- Vi vil prioritere den maritime kompetansen og presenterer i dag en kompetansemodell for sjøfolk som både er enklere og mer målrettet enn dagens opplegg. Samtidig legger vi opp til at de som er innenfor dagens ordning skal få tid til å tilpasse seg, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Truet med utflagging

Rederinæringen har drevet aktiv lobbyvirksomhet mot regjering og Storting den siste tida. Riset bak speilet har vært trusselen om massiv utflagging.

Lobbykampanjen har båret frukter. Ansgar Gabrielsen foreslår blant annet å redusere tonnasjeavgiften og endre skattereglene slik at skattebelastningen blir omtrent som i EU.

Gabrielsen påpeker samtidig at den varslede halveringen av formuesskatten vil gjøre det mer lønnsomt å eie skip i Norge. Regjeringen foreslår også å videreføre verftsstøtten på 6 prosent med ett år. Forlengelsen gjelder kun de som kan dokumentere at de konkurrerer med sørkoreanske verft.

- Mitt overordnede mål er å etablere vilkår for å eie og drive skip i og fra Norge som i sum er mer på linje med betingelsene i EU. Regjeringen har vilje til vekst for det maritime Norge gjennom tiltak for å sikre norsk kompetanse om bord, og en innovativ maritim industri på land i verdensklasse, sier Ansgar Gabrielsen.

Åpner for billige utlendinger på sokkelen

Regjeringen vil videreføre ordningen med et norsk (NOR) og et internasjonalt (NIS) skipsregister. Offshore-rederiene vil imidlertid få adgang til å melde seg inn i NIS, og det gir dem adgang til å ansette utledninger på lønnsvilkår tilsvarende det de ville fått i hjemlandet. Omleggingen innebærer at skip som i dag er registrert i NIS, får adgang til å operere på norsk sokkel.

- Norsk offshorenæring blir stadig mer internasjonal, og vi ønsker norsk kompetanse om bord. Derfor vil vi åpne norsk sokkel for offshoreskip i NIS, sier statsråden.

For alle sertifikatpliktige stillinger i begge registrene skal nettolønnsordningen videreføres de fartøygruppene som i dag er omfattet. I tillegg vil alle sjøfolk i offshoreflåten i NOR, som i dag, være en del av den samme refusjonsordningen. Ordningen skal også inkludere aspiranter og lærlinger til de sertifikatpliktige stillingene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag