*Nettavisen* Økonomi.

Slik bruker du tiden

Nordmenn jobber relativt mye og bruker lite tid på søvn, måltider og husholdningsaktiviteter, viser en sammenligning med andre land. Slik bruker du døgnet.

03.03.05 11:35

En sammenligning av hva døgnet brukes til i ti europeiske land viser at nordmenn bruker minst tid på husholdsarbeid, måltider og søvn. Vi bruker derimot mest tid på andre fritidsaktiviteter.

Vi jobber også relativt mye, men blir likevel slått av svenskene på dette området.

Det viser en tidsbruksundersøkelse i perioden 1998 til 2002 i ti europeiske land. En del konklusjoner fra undersøkelsen blir i dag gjengitt i en artikkel fra Statistisk sentralbyrå.

Noen punkter:

 • Nordmenn bruker minst tid på husholdsarbeid, tett fulgt av Sverige og Finland. Vi bruker 3,04 timer. Mest tid går det i Estland, med 4,01 timer. Dette er sannsynligvis en følge av at arbeidslø sheten i Norden er relativt lav, også blant kvinner, ifølge SSB.
 • Nordmenn bruker også minst tid av alle de ti europeiske landene på måltider, men Estland og Finland bruker nesten like liten tid. SSB mistenker at den primitive matpakken har skylden, eller æren, for dette. Franskmennene bruker mest tid på måltider, og spesielt p å lunsjen. I Frankrike spiser man i 2,15 timer, mot 1,16 i Norge.
 • Franskmenn bruker også mest tid på søvn, mens vi bruker minst. I Frankrike purker man i snitt 8,51 timer, mot 8,03 timer i Norge.
 • I Norge bruker vi 3,21 timer i døgnet på inntektsgivende arbeid, noe som er nest mest. Mest jobber svenskene, med 3,32 timer. Minst tid bruker man i Belgia, med 2,34 timer.
 • Vi scorer høyest på tidsbruk på kategorien fritid, uspesifisert tidsbruk. Her bruker vi 5,57 timer. Minst scorer her Frankrike, med 4,26 timer. Her er det jo lite tid igjen etter all spisingen og sovingen.
 • I alle landene står kvinnene for over 60 prosent av tiden som brukes p å husholdsarbeid.
 • Når det gjelder summen av husholdsarbeid og inntektsgivende arbeid, ligger mennene marginalt over kvinnene i Norge og Sverige. I de andre landene jobber kvinnene mest, totalt sett. Forskjellen mellom kjø nnene er størst i Estland, Slovenia og Ungarn.

Dette bruker du døgnets timer til (hvis du er det norske snitt-mennesket):

 • Inntektsgivende arbeid 3,21
 • Studier 0,14
 • Husholdsarbeid 3,04
 • Søvn 8,03
 • Måltider 1,16
 • Annen personlig pleie 0,49
 • Reising 1,21
 • Fritid, uspesifisert tidsbruk 5,57

Alle undersøkelsene er gjennomført i løpet av et helt år, altså for alle årets 365 dager. Derfor er både fridager og feriedager med. Dataene om tidsbruk er samlet inn ved hjelp av dagbøker, der deltakerne fører inn hva de har gjort hvert tiende minutt i løpet av to døgn.

Landene i undersøkelsen er Belgia, Tyskland, Estland, Frankrike, Ungarn, Slovenia, Finland, Sverige, Storbritannia og Norge. Du kan se mer fra undersøkelsen i Samfunnsspeilet hos SSB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.