Slik leverer du selvangivelsen

Løper du fortsatt til likningskontoret den siste dagen i måneden eller har du latt deg lokke over til levering per nett eller telefon? Her er alternativene.

I tillegg til papirkopi direkte til likningskontoret kan selvangivelsen leveres på SMS, telefon og via Internett.

Slik leverer du på SMS
Du kan levere selvangivelsen over SMS, så lenge du er skatteyter som ikke har endringer eller tilføyelser til den mottatte selvangivelsen. 191.000 leverte per tekstmelding i fjor.

Levering er enkelt:

¿ Send SKATT personnummerPIN-kode>mellomrom> til 2080.

¿ Etter kort tid får skatteyter en returmelding: «Vi har mottatt selvangivelsen. Takk for at du benyttet denne tjenesten. Ditt referansenummer er XXXX.» Referansenummeret vil være et bevis for skattyter på at selvangivelsen er levert.

¿ Dersom skattyter har skrevet noe feil i tekstmeldingen sin, for eksempel tastet for få siffer i fødselnummeret, vil han få en tekstemelding i retur med beskjed om feilen.

Hva koster det:

¿ Det koster normalt ca. 1 krone og sende en SMS. Returmeldingen som bekrefter at selvangivelsen er levert, evt. at noe var feil ved tekstmeldingen vil også koste skatteyter 1 krone. Det vil si at levering av selvangivelsen via SMS normalt vil koste ca. 2 kroner.

Sikkerhet:

¿ Det er nødvendig med PIN-kode (står på selvangivelsen) for å benytte tjenesten. Videre kan en ikke gjøre noe annet enn å bekrefte selvangivelsen uten endringer og dette er det kun mulig å gjøre en gang.

Levering over telefon
378.000 leverte via telefon i fjor. Levering via telefon skjer på 815 22 012. Følgende kan levere selvangivelsen over røret.

¿ Skatteytere som ikke har endringer eller tilføyelser til selvangivelsen og skatteytere som kun skal endre eller føye til opplysninger om fradrag for reiser mellom hjem og arbeid.

¿ En kan også endre foreslått kontonummer for overføring av tilgodebeløp via telefon.

Her får du også et referansenummer slik som SMS.

Levering over nett
Levering skjer på www.skatteetaten.no. 544.000 leverte via Internett i fjor. I år håper Skattedirektoratet at tallet vil øke. Du kan levere over nett, hvis du ikke har endringer eller tilføyelser, eller skal endre eller tilføye opplysninger om:

¿ lønn

¿ reise mellom hjem og arbeid og reise ved besøk i hjemmet

¿ kostnader til bom og ferge

¿ renteinntekter og bankinnskudd

¿ gjeldsrenter og gjeld

¿ foreldrefradrag

¿ utbytte og verdi av aksjer som ikke er registrert i VPS

¿ biler, motorsykler, campingvogn mv

¿ innbo og løsøre

¿ kontanter

¿ fødselnummer til samboer som du har felles barn med

¿ målform

Når kan du levere?

Alle leveringstjenestene er åpne fra 3.-30. april. Siste frist er 30. april.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag